background preloader

Skola

Facebook Twitter

Dokumentation sv och ma. Efter rasten. Visa-enskild-publikation.

Matematik

No och Teknik. SO. Värdegrund. Kul. Rörelse. Svenska. Rita, färglägga. Engelska. Arbetsblad. Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online. Välkommen till Majemas arkiv med bonusmaterial!

Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online

- Klicka på respektive bild för att komma till bokens bonusmaterial. Hela året runt. Skatta dig själv! Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Spindelnätet - Länkar till bra sidor på Internet. Minibladet - Nyheter Dygnet Runt. Studi. Webbmagistern. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Hjälpkort. Sannes montessorimateriel. Skolburken. V lkommen till Draklandet! Fakta om allt mellan himmel och jord.

Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Vetamix. Apptips. The Big five lathund reviderad. Liberposter_TheBig5_2016. Formativ bedömning+ kollegialt lärande – NORDSTRÖM EDUCATION. Rekommendationer vid införandet av formativt förhållningssätt och kollegialt lärande I det här inlägget sammanfattar jag HUR huvudmän och skolor valt att implementera arbetet med formativ bedömning och kollegialt lärande.

Formativ bedömning+ kollegialt lärande – NORDSTRÖM EDUCATION

Sammanfattningen bygger på redovisningar och erfarenheter från BFL-seminariet under Skolforum 2015 och andra kommuner. Lärande bedömning och ökad arbetsbelastning med BFL. Sedan 2008 har Borås kommun genomfört ett projekt där alla kommunens skolor har implementerat Bedömning för Lärande, BFL.

Lärande bedömning och ökad arbetsbelastning med BFL

En så storskalig satsning är relativt ovanlig även internationellt sett och i artikeln Evaluating a large-scale implementation of Assessment for Learning in Sweden ges en nyanserad bild av resultatet. Bedömning för Lärande Projektet har sin vetenskapliga grund i forskning om formativ bedömning. I artikeln klargör författarna att begreppet Bedömning för lärande, BFL, handlar om den undervisnings- och lärandeprocess som grundas i forskning om formativ bedömning. Bedömning för lärande. Läxor i praktiken. Fra%CC%8An%20la%CC%88rare%20till%20skolor%20-%20Om%20att%20info%CC%88ra%20formativ%20bedo%CC%88mning%20i%20sto%CC%88rre%20skala%20(Go%CC%88teborgs%20Stad%202014).pdf.