background preloader

Shared Google Resources

Shared Google Resources
Related:  Engelska 2Tips

WebEnglish.se Advent Calendars 2019 | WebEnglish.se Advent Time is Near! WebEnglish.se presents FIVE Advent Calendars again this year. As each class is different, there is only an approximate language level for each calendar. The general idea is (in Sweden): A1.1.= yr 1-2; A1.2.= yr 3-4; A2.1.= yr 5-6; A2.2.= yr 7-8; B1= yr 9 and up. Sorry for Early Birds: As the Calendar program is American and the calendar doors won’t open until the actual date, there is a delay in the morning. Precheck. 1. 2. Spoiler! 1st Advent: This year, the 1st of December is on a Sunday, which means that there is no door to open in WebEnglish.se Calendar at school until Monday. A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1. WebEnglish.se Advent Calendar Beginner (A1.1.) WebEnglish.se Advent Calendar Elementary (A1.2.) WebEnglish.se Advent Calendar Lower Intermediate (A2.1.) WebEnglish.se Advent Calendar Intermediate (A2.2.) WebEnglish.se Advent Calendar Upper Intermediate (B1)

Oxford Owl videos From learning to read with phonics, to understanding how maths is taught at school, get help supporting your child's learning at home with our literacy and maths videos. And for some fun, make sure you watch one of our storyteller videos and enjoy sharing a story with your child. Subscribe to our YouTube channel to find out when new videos are added. Literacy videos: Reading, grammar and writing Reading & writing Learn about phonics, spelling, vocabulary, comprehension, handwriting and more. View all reading & writing videos > Grammar Take a look to learn about sentences, tenses, nouns and more. View all grammar videos > Storytelling A variety of much-loved tales told by expert storytellers. View all storyteller videos > Maths videos: Number, multiplication and calculations Number & place value Introductions to number and place value for you and your child. Counting, addition & subtraction Learn about composing numbers, number bonds and much more. Multiplication, division & factors Homework help

How Car Engines Work | HowStuffWorks Have you ever opened the hood of your car and wondered what was going on in there? A car engine can look like a big confusing jumble of metal, tubes and wires to the uninitiated. You might want to know what's going on simply out of curiosity. Or perhaps you are buying a new car, and you hear things like "2.5-liter incline four" and "turbocharged" and "start/stop technology." In this article, we'll discuss the basic idea behind an engine and then go into detail about how all the pieces fit together, what can go wrong and how to increase performance. The purpose of a gasoline car engine is to convert gasoline into motion so that your car can move. Two things to note: There are different kinds of internal combustion engines. Let's look at the internal combustion process in more detail in the next section.

Dags att reflektera över reflektionen på engelska! Jag har nyligen satt ihop en planering utifrån förmågan att reflektera, jämföra och diskutera olika samhällsfrågor och livsvillkor baserat på den kris som vi har i Europa. Jag delade den och fick en förfrågan om det inte är så att eleverna inte ska jämföra den svenska kulturen mot de länder där engelska är ett officiellt språk. Jag har funderat lite över det här och har valt att skriva om det för jag tycker det är viktigt att lyfta fram hur vi ser på engelskan i dag i en föränderlig tid. Vad är syftet med att vi inte ska vara så snäva som vi kanske tolkade in i förmågan enligt de gamla kriterierna? Jag börjar med de formuleringar vi har stöd av enligt läroplanerna. reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Bedömningen för betyget E är: Så här stod det i Lpo 94: Den nya kursplanen betonar vikten av att ta vara på språket i omvärlden, till exempel i olika medier.

Bonnie och Clyde följdes av hela USA | Alltomhistoria.se Den 23 maj 1934 kom en brun Ford V 8 körande längs en väg i Louisiana. I bilen satt ett ungt par. Bonnie, 23, var klädd i en röd klänning och åt på en sandwich ur en brun papperspåse. Hennes pojkvän Clyde, 25, hade tagit av sig skorna och körde i strumplästen. Clyde lättade på gasen och saktade in för att se om gubben behövde hjälp. På några minuter var allt över och Forden, med motorn fortfarande igång, rullade sakta ner i diket. Tog souvenirer från mordplats Polismännen gjorde halvhjärtade försök att hindra folk från att stjäla souvenirer. När de träffats i Dallas några år tidigare var den då 19-åriga Bonnie en arbetslös servitris. Bonnies mamma har beskrivit sitt första möte med sin nye svärson: ”Han stod i köket iklädd ett stort förkläde och gjorde varm choklad, en dryck han var mycket förtjust i. Blev tidigt kriminell Men den chokladälskande pojken visade sig vara allt annat än en svärmorsdröm.

linguatraveller Meet Google Drive – One place for all your files One account. All of Google. Sign in to continue to Google Drive Find my account Forgot password? Sign in with a different account Create account One Google Account for everything Google Revolutionära allmänna råd – Nicklas Mörk Vi vill se en förflyttning av fokus i skolsverige till att lita på lärarnas professionella yrkeskunnande om bedömning och betygssättning. Så tweetade Skolverket i samband med att de igår publicerade nya allmänna råd om betyg och betygssättning. En viktig markering om den riktning man vill att skolan ska ta framöver. Men varför skulle den här texten vara viktigare än andra texter om kursplanerna som tidigare publicerats? Här kommer jag presentera ett urval av innehållet som tydligt visar att Skolverket går i bräschen för en skola där vi åter har tillit till lärarnas yrkeskunskaper. Kunskapskraven är inte mål för undervisningen utan medel för att sätta betyg (s. 8). Ämnets syfte och centrala innehåll tillsammans med lärarens didaktiska kunskaper ska ligga till grund för planeringen av undervisningen (s. 9). Kunskapskraven behöver läsas i relation till ämnets syfte och centrala innehåll vid betygsättning (s. 9). Om faran med matriser (s. 19).

WebEnglish.se ⋆ Calendar ⋆ A Christmas Carol A theme page about Charles Dickens’ beloved story A Christmas Carol, with an array of videos from the year 1910 to 2019. Related topics: Winter Wonderland 1-9, Best of Christmas 1-4, Best of Christmas, 5-7, Best of Christmas, 8-B1, Background Warm-up Elementary Vocabulary Listening Listening/Reading Reading Lesson Plans Viewing (1910 – 2019) Focus on Form Quizzes This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Related

All Things Topics - Home Much Ado About Nothing: Lessons On Movies.com: ESL Lessons MUCH ADO ABOUT NOTHING POSTER (Find a nice one from the Internet Movie Database (imbd.com). 1. SIX WORDS: Look at the poster and write down six words (more if you like) that you think of as you look at it. Share the words with your partner(s). Why did you choose them? Much Ado About Nothing (1) ________________________ romantic comedy written, produced, and directed by Joss Whedon. M_ch _d__b__t N_th_ng _s _ 2012 _m_r_c_n _nd_p_nd_nt r_m_nt_c c_m_dy wr_tt_n, pr_d_c_d, _nd d_r_ct_d by J_ss Wh_d_n. MuchAdoAboutNothingisa2012Americanindependentromanticcome dywritten,produced,anddirectedbyJossWhedon.ItisbasedonWilliam Shakespeare'splayofthesamename.Itwasfilmedinblackandwhiteat Whedon'shomeinCaliforniaoveraperiodof12days.Thecastandcreww ereinformedtokeeptheprojectasecretuntilproductionwasfinished.W hedonexplainedhisinitialinterestintheproject,saying:"Ifixatedonthis notionthatourideasofromanticlovearecreatedforusbythesocietyaro undus. DISCUSSION (Write your own questions) 1.

Bokcirkelguide - Akademibokhandeln Är du nyfiken på att starta en bokcirkel? I Akademibokhandelns bokcirkelsguide får du tips, inspiration och smarta förslag på hur du startar och driver din egen cirkel. Följ med och dela läsglädjen! Var hittar jag andra som vill vara med? Hur sätter jag samman en riktigt bra grupp? Det vanligaste sättet att hitta deltagare är att fråga runt bland sina vänner och bland deras bekanta. Hur många? Grundregler Enas gärna om några grundregler för cirkeln innan ni börjar. Var hittar jag inspiration och lästips? Bokcirklar med tema Att ha en särskild inriktning eller ett tema i cirkeln är kul! Vem väljer bok? Läsa på olika sätt Se gärna till att böckerna ni väljer finns tillgängliga i olika format. Var öppen och hitta nya läsupplevelser Hur ni än väljer bok, och vad ni än väljer – kom ihåg att vara öppen! Var och när ses vi? Hur länge? Hur ofta? Cirkel på distans Svårt att ses? Mer än bara träffar Om ni har möjlighet – ta ut svängarna och tänk steget längre. Hur börjar man?

Conversation Cards - X or Y? Syfte med Conversation Cards Att eleverna under lekfulla former får formulera, beskriva, argumentera och ställa frågor. Läraren reflekterar Ett enkelt och roligt sätt att få igång elevernas motivation att prata engelska. Metod Dela ut ett kort till varje elev. Att gå vidare Eleverna kan själva eller i par komma på egna Conversation Cards som klassen sedan använder. Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9) Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter. Centralt Innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. Kunskapskrav I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Related: