background preloader

For my students – 30-day-challenge

For my students – 30-day-challenge
This challenge is to make you use your English more outside the classroom. For 30 days I want you to do at least one thing from the list every day. Fill in the grid you have gotten from me each day with what you have done. Try to do as many different things as possible. You can only do each assignment three times. Use Facebook in English for at least 24 hours.Watch a movie in English with no subtitles.Watch a movie in English with English subtitles.Listen to a podcast in English, look here for examples: at least one article at News in Levels at least five text messages in English.Watch TV news in English (using the internet works fine).

https://miasklassrum.wordpress.com/2015/01/08/for-my-students-30-day-challenge/

Related:  ann2berEngelska F-6angelicacarlzonÄmnenemvi

200 Free Kids Educational Resources: Lessons, Apps, Books, Websites... This collection provides a list of free educational resources for K-12 students (kindergarten through high school students) and their parents and teachers. It features free video lessons/tutorials; free mobile apps; free audiobooks, ebooks and textbooks; quality YouTube channels; free foreign language lessons; test prep materials; and free web resources in academic subjects like literature, history, science and computing. This newly-released list is a work in progress. Please tell us if we’re missing something good. Free Audio Books, eBooks and Textbooks Free Audio Books: Our collection of 450 free audio books includes many children’s classics.

Learn English English Lessons Information about English English belongs to the Indo-European family, Germanic group, West Germanic subgroup and is the official language of over 1.7 billion people. Home speakers are over 330 million. As regards the evolution of the English language, three main phases can be distinguished. From the 6th and 5th centuries B.C., the Celtics are believed to have lived in the place where we now call Britain. Litteraturtips inom foramtiv bedömnning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Vi har gjort en sammanställning med ett länkarkiv till material från Skolverket, litteraturförteckning, artiklar och forskningsöversikter inom betyg och bedömning i allmänhet med formativ bedömning i synnerhet. Här hittar ni en sammanställning med länkar över publikationer, stödmaterial och allmänna råd från Skolverket. Nedan presenteras även en litteraturförteckning, artiklar och en rad forskningsöversikter som vi kan rekommendera för dig som vill fördjupa inom formativ bedömning. Skolverket Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter

Poesi och cirkelmodellen- detaljerna Under ett par veckor jobbade vi med poesi i år 6. Jag skrev och berättade om vårt arbete i ett inlägg och fick frågan om detaljer i det vi hade gjort. Frågor vi hade jobbat med, låttext och så vidare. Nu har jag äntligen sammanfattat arbetet. Pocahontas & the Powhatan Indians About this Skype lesson Much of what historians now know about the Indians we call "the Powhatans" is derived from English sources, as the Powhatans had no written language. Using primary sources as well as replica artifacts created by Mattaponi Indians, students will learn about what life was like in Virginia before the first English settlers made it their home. Students will identify the various natural resources used by Native American men, women, and children to make their tools and clothing.

Speed Chatting – pratigt, roligt och lärorikt. Nu tänker jag bjuda på ett lektionsupplägg som eleverna gillar och som brukar vara mycket lyckat. Det handlar om speed chatting. Ja, det låter nästan som speed dating och det är nästan vad det är. Jag möblerar salen så att det blir ett eller två långbord beroende på hur salen ser ut och hur många elever det är i klassen. Eleverna sitter vid bordet och bildar par med den som sitter mittemot. Uppgiften är att samtala med sin partner om ett givet ämne i en minut, sedan flyttar eleverna på ena sidan bordet sig ett steg åt vänster och därmed får alla en ny samtalspartner.

Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet Här finns exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i engelska i årskurs 6. Provuppgifterna kommer från ämnesprovet 2012 och omfattas inte längre av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i provet, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer i varje prov och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör ett helt, representativt prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet

Australian comedian perfectly sums up why other countries think US gun laws a... At least 14 people were killed and 18 others injured when two shooters opened fire on at the Inland Regional Center, a social services provider for people with disabilities, in San Bernardino Wednesday, December 2. The shooters have been identified as Syed Farook, 28, and Tashfeen Malik, 27, who were in a relationship with each other. Motives are still unclear.

Våga tala -öva kroppsspråk och röstläge I årskurs fyra arbetar vi just nu med att skriva #talommiljö. Vi har på lektionerna i svenska och NO arbetat med luft och vatten under några veckor. Vi har tillsammans samlat information genom att läsa och arbeta med sakprosatexter. Vi har förutspått, rett ut ord och begrepp samt ställt frågor som texterna skapat. Sara Bruun Tänk på en röd bil. Gör det nu. Vad fick du upp för bild i ditt huvud? En röd liten shoppingbil, en nercabbad sportbil eller en rostig traktor? Tänk nu på ordet katederundervisning. Vad fick du upp för bild i ditt huvud nu?

Where Children Sleep photographs from around the world Photographer James Mollison travelled around the world to capture children's bedrooms The project, Where Children Sleep is set to highlight children's rights across the globeChildren, and their bedrooms, come from all over the world, from China to the U.S. to Brazil By Sara Malm Published: 09:30 GMT, 3 April 2014 | Updated: 13:43 GMT, 3 April 2014 The difference between east and west, rich and poor becomes stark when looking at how our children sleep at night. Where Children Sleep, a project by photographer James Mollison, is set to highlight children’s rights by contrasting the different living situations for young people across the globe. We meet nine-year-old Dong from China who sleeps underneath a poster of Chairman Mao with his parents and sister; Roathy, eight, from Cambodia who lives on a rubbish tip; Kaya, four, from Tokyo, whose mother makes her at least three new dresses a month; and Indira from Nepal who has worked in the local granite quarry since the age of three.

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Dessa citat är underbara och gjorda för att färgläggas. Men de kan också bli en rolig uppgift i skolan, till exempel vid läsårets start. Förslag på arbetsgång: Låt eleverna välja ett citat som de tycker om. Eng 8A You have read a chapter of the book: " The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Today we are going to read the text together and help each other writing an emotional poem. This is how you do it: 1. Write a Sensory Emotion Poem

Related: