background preloader

Oppiaineita ja -aiheita,oppimateriaaleja eri aihealueisiin

Facebook Twitter

Uusi todistusten käytösarviointi on pahimmillaan kamala ja vaarallinen - Kutri.net. Saiko lapsesi todella kamalalta kuulostavan ja lannistavan käytösarvioinnin?

Uusi todistusten käytösarviointi on pahimmillaan kamala ja vaarallinen - Kutri.net

Syynä on todennäköisesti uuden opetussuunnitelman mukaisen käytösarvioinnin todella tökerö toteutus. Oma lapsi tuli kotiin ja toi todistuksen, joka oli oikein kiva. Tavoitteita oli saavutettu ja äidin poikana oli vähän vaikeuksia huolehtia omista ja koulun tavaroista, mutta se ei yllättänyt. Mieleni oli hyvä. Sitten törmäsin eräässä keskustelussa joidenkin lasten saamiin vähemmän mairitteleviin arvioihin. ”Oppilas käyttäytyy toisinaan epäkohteliaasti ja epäystävällisesti.

Arvaa huviksesi mitä kouluarvosanaa (4-10) tämä tyly kirjallinen arvio edustaa? Tässä kauhein lukemani arvio vanhemman luvalla esimerkiksi — huomaa, että tässä on koko lapsen käytösarvio (eli ei ole mitään muuta osiota, jossa kehuttaisiin edistystä tai lapsen vahvuuksia). Tämä mm. Osassa kouluissa käytetään tällaista vakiomuotoisiin lauseisiin perustuvaa arviointia. Eli uuden OPS:n ansiosta se, missä muodossa arvio annetaan, vaihtelee. Didaktinen vapaus. Minä pystyn. OPPIAINEITA JA AIHEITA. Elokuva, video. MONILUKUTAITO, MEDIA. Ilmiöitä, teemoja, ainerajoja ylitäviä materiaalipankkeja.

Ryhmäytymisleikkejä

Yhdessä oppiminen, oppimisen itsesäätely, opettaminen. OPPILASHUOLLON MATERIAALIA. Jyväskylän perusopetuksen opetussuunnitelma – Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma. Kaikissa Suomen kouluissa on otettu 1.8.2016 käyttöön uusi opetussuunnitelma.

Jyväskylän perusopetuksen opetussuunnitelma – Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma

The new national core curricula is now available also in English.Opetussuunnitelman uudistus ohjaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä. Jyväskylässä uusi opetussuunnitelma näkyy 1-6-luokkalaisten arjessa mm. uusina oppiaineina ja kaikkien vuosiluokkien osalta monialaisina oppimiskokonaisuuksina.

Tuntijaon ja oppiaineiden uudistus vuosiluokilla 7-9 otetaan käyttöön vaiheittain seuraavan kolmen vuoden aikana. Uusi opetussuunnitelma 1-6 vuosiluokkien sekä 1-9 vuosiluokkia koskevien monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta löytyy Peda.netista. Vuosiluokkia 7-9 koskeva opetussuunnitelma on oppiaineiden, päättöarvioinnin sekä valinnaisuuden osalta osalta voimassa 7. luokilla 31.7.2017 saakka, 8. luokilla 31.7.2018 saakka ja 9. luokalla 31.7.2019 saakka. #Koulutuskeskiviikko. Upload Oppimisen tulevaisuus Loading...

#Koulutuskeskiviikko

Working... ► Play all #Koulutuskeskiviikko Oppimisen tulevaisuus7 videos47 viewsLast updated on Oct 28, 2016 Play all Sign in to YouTube. Classroom Job Clip Art - Classroom Job Images - Vector Clip Art. 7 Excellent Tools to Publish Students Work. There is nothing much rewarding for students than to see their accomplished work being published and celebrated with others.

7 Excellent Tools to Publish Students Work

This is very much motivating and is a strong impetus for them to achieve more and work harder. Can you imagine how happy a student would be to share his classroom work with his parents in a neat and clean online platform that they access anywhere and anytime ? There are several online tools that you as a teacher can use to host your students work and share them with the whole class and as well as parents .Below are some tools that can help you do that. Check them out : Printable Worksheets. Blank Board Games to Print. Blank board games allow you to create a board game of your own or play a simple board game on the fly.

Blank Board Games to Print

As a teacher, you may use them to help students review important content. As a parent, download these templates to come up with a creative family game or help your children come up with creative ideas for new games. Skapa PDF, tidningar och e-böcker. Saksankielen oppimateriaalit ITKssa. Puhuja: Pia Hägglund-Viljanen, Nurmijärven yhteiskouluMikko Jordman, Nurmijärven yhteiskoulu Avainsanat: digiopetus, digitaalinen oppiminen, Lukio, digitaalinen tuottaminen, kieltenopetus,media, käytännönesimerkit Kohderyhmä: Aineenopettajat / kielet Kohderyhmänä ovat opettajat, joita kiinnostaa oppimateriaalien käyttäminen, tuottaminen ja jakaminen sähköisenä.

Saksankielen oppimateriaalit ITKssa

Esitykseen liittyvä linkki: Tule katsomaan, miten oman sähköisen materiaalin tuottaminen, julkaiseminen ja jakaminen kaikkien ulottuville on helppoa ja edullista jasen käyttäminen on helppoa ja innostavaa! ESOL Courses - Free English Lessons Online. Digitarinan lumoa. Omia kuviani opetusmateriaaliin. Olen valikoinut Flickrissä julkaisemistani kuvista ne, jotka minusta soveltuvat lukion biologian ja maantieteen opetukseen.

Omia kuviani opetusmateriaaliin

Kuvat ovat kaikki samassa albumissa ja olen tagittanut ne kursseittain. Monet kuvat soveltuvat useampaan kurssiin. Koska olen kuvannut enimmäkseen luontoa ja maisemia, löytyi soveliaita kuvia eniten ge1- ja bi3- kursseihin ja jonkun verran myös ge2- kurssiin. Joistakin kursseista ei ole kuvia ollenkaan.Vaikka olen kuvia valitessani pitäytynyt lukion kursseihin, soveltuvat esim. metsä- ja vesistö- ja ulkomailla otetut kuvat toki myös yläasteen opetukseen.

Linkit albumiin ja kurssikuviin Albumissa kuvat ovat aikajärjestyksessä, uusimmat ensin. Kuvien lisenssi Kuvissa on seuraava lisenssimäärite: Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) Tämä tarkoittaa: Kuvien etsiminen ja ottaminen omaan käyttöön Olen julkaissut täällä jo aikaisemmin yleisopastuksen siitä, miten kuvia katsotaan Flickrissä. Selostan tässä esimerkkikuvan avulla, miten saat kuvan käyttöösi.

SIBELIUS JUHLAVUODEN MATERIAALEJA