background preloader

Oppiaineita ja -aiheita,oppimateriaaleja eri aihealueisiin

Facebook Twitter

OPPIAINEITA JA AIHEITA. Elokuva, video.

Pekka Peuran videot

Sway.office. Aloitus Simulaatio aloitetaan yhteisellä, opettajan pitämällä johdatuksella, jossa käydään tiiviisti läpi toimintaohjeet, aikataulu ja kerrataan simulaation tavoitteet.

sway.office

Tähän käytetään 10─15 minuuttia. Sen jälkeen oppilaat siirtyvät työskentelemään pienryhmissä eli "valiokunnissa" eri luokkahuoneisiin tai muihin sopiviin tiloihin. Työskentely Valiokuntatyöskentely on keskeisin osa simulaatiota, ja siihen kannattaa käyttää rauhassa aikaa ainakin kaksi, mielellään jopa kolme oppituntia. Kukin valiokunta kirjoittaa käsittelemästään aiheesta lyhyen mietinnön ja muutaman kohdan päätösehdotuksensa siitä, millä tavalla heidän mielestään "eduskunnan" pitäisi asiaa viedä eteenpäin, puuttua olemassa oleviin ongelmiin tai ratkaista niitä.

Mikäli saman valiokunnan oppilaat tuntevat entuudestaan toisensa, ei tutustumiseen ja ryhmäytymiseen tarvitse käyttää aikaa. Jotain rajaa! -opetusaineisto alakouluun. Jotain rajaa!

Jotain rajaa! -opetusaineisto alakouluun

-opetusaineisto perustuu kaverisuhteita ja koulukiusaamista käsittelevään YLE TV 2:n Galaxista tuttuun tv-sarjaan. Mielenterveysseura on tuottanut aineiston opettajille kaverisuhteiden ja kiusaamisen käsittelyyn kouluissa. Sun in Eye Productionsin tuottama 10-osainen tv-sarja koostuu lämminhenkisistä tarinoista ystävyydestä ja yksin jäämisestä. Jokainen osa käsittelee eri teemaa harjoitusten ja vuorovaikutteisen videon avulla. Henkilöhahmoja ja teemaa voi syventää myös tuotantoyhtiön verkkosivuilla jotainrajaa.com, josta alkuperäinen Jotain rajaa! Why these 10 less popular apps rock your Chromebook classroom. - BookWidgets.

Teaching is about inspiring, creating geniuses, reaching goals and engaging students to go higher. There are so many amazing apps for Chromebooks in the universe of the internet that help you to achieve this. Almost too many. We don’t know all the apps for education, and don’t know their powers either. Sheets-koulu. This site uses cookies from Google to deliver its services and to analyse traffic.

Sheets-koulu

Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies. Learn more. Ilmiöitä, teemoja, ainerajoja ylitäviä materiaalipankkeja. MONILUKUTAITO, MEDIA.

Ryhmäytymisleikkejä

Yhdessä oppiminen, oppimisen itsesäätely, opettaminen. OPPILASHUOLLON MATERIAALIA. POST MODERNE. Simberg Haavoittunut enkeli Varjoteatteriprojekti. Maps: Interactive Atlases, Continent and Country Maps, Print Maps, Resources. Teacher. Vocaroo. Yoojoo noppa. Mic Note. Audioboom. Six Timeline Creation Tools for Students Compared In an Updated Chart.

Audacity. Minä pystyn. Didaktinen vapaus. Jyväskylän perusopetuksen opetussuunnitelma – Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma. Kaikissa Suomen kouluissa on otettu 1.8.2016 käyttöön uusi opetussuunnitelma.

Jyväskylän perusopetuksen opetussuunnitelma – Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma

The new national core curricula is now available also in English.Opetussuunnitelman uudistus ohjaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä. Jyväskylässä uusi opetussuunnitelma näkyy 1-6-luokkalaisten arjessa mm. uusina oppiaineina ja kaikkien vuosiluokkien osalta monialaisina oppimiskokonaisuuksina.

Tuntijaon ja oppiaineiden uudistus vuosiluokilla 7-9 otetaan käyttöön vaiheittain seuraavan kolmen vuoden aikana. Uusi opetussuunnitelma 1-6 vuosiluokkien sekä 1-9 vuosiluokkia koskevien monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta löytyy Peda.netista. Vuosiluokkia 7-9 koskeva opetussuunnitelma on oppiaineiden, päättöarvioinnin sekä valinnaisuuden osalta osalta voimassa 7. luokilla 31.7.2017 saakka, 8. luokilla 31.7.2018 saakka ja 9. luokalla 31.7.2019 saakka. #Koulutuskeskiviikko. Upload Oppimisen tulevaisuus Loading...

#Koulutuskeskiviikko

Working... ► Play all #Koulutuskeskiviikko Oppimisen tulevaisuus7 videos47 viewsLast updated on Oct 28, 2016. Classroom Job Clip Art - Classroom Job Images - Vector Clip Art. 7 Excellent Tools to Publish Students Work. There is nothing much rewarding for students than to see their accomplished work being published and celebrated with others.

7 Excellent Tools to Publish Students Work

This is very much motivating and is a strong impetus for them to achieve more and work harder. Printable Worksheets. Blank Board Games to Print. Blank board games allow you to create a board game of your own or play a simple board game on the fly.

Blank Board Games to Print

As a teacher, you may use them to help students review important content. As a parent, download these templates to come up with a creative family game or help your children come up with creative ideas for new games. Use coins and pieces of paper or small plastic figurines as playing pieces and find a pair of dice, or make your own spinner to help players move around the board. Board Game Templates Blank board games come in multiple formats. Skapa PDF, tidningar och e-böcker. Saksankielen oppimateriaalit ITKssa. Puhuja: Pia Hägglund-Viljanen, Nurmijärven yhteiskouluMikko Jordman, Nurmijärven yhteiskoulu Avainsanat: digiopetus, digitaalinen oppiminen, Lukio, digitaalinen tuottaminen, kieltenopetus,media, käytännönesimerkit Kohderyhmä: Aineenopettajat / kielet Kohderyhmänä ovat opettajat, joita kiinnostaa oppimateriaalien käyttäminen, tuottaminen ja jakaminen sähköisenä.

Saksankielen oppimateriaalit ITKssa

Esitykseen liittyvä linkki: Tule katsomaan, miten oman sähköisen materiaalin tuottaminen, julkaiseminen ja jakaminen kaikkien ulottuville on helppoa ja edullista jasen käyttäminen on helppoa ja innostavaa! ESOL Courses - Free English Lessons Online. Digitarinan lumoa. Omia kuviani opetusmateriaaliin. Valikoin Flickrissä julkaisemistani kuvista ne, jotka minusta soveltuvat lukion biologian ja maantieteen opetukseen ja annan ne käyttöön CC- lisenssillä.

Omia kuviani opetusmateriaaliin

Kuvat ovat kaikki yhdessä albumissa ja erikseen kurssialbumeissa. Koska olen kuvannut ja edelleen kuvaan enimmäkseen luontoa ja maisemia Suomesta, löytyy soveliaita kuvia eniten ge2- ja bi2- kursseihin ja jonkun verran myös ge3- kurssiin. Joistakin kursseista ei ole toistaiseksi kuvia ollenkaan.Vaikka olen kuvia valitessani pitäytynyt lukion kursseihin, soveltuvat esim. metsä-, vesistö- ja suokuvat sekä ulkomailla otetut kuvat toki myös yläasteen opetukseen.

Tässä on ensimmäisenä linkki albumiin, johon laitan kaikki oppimateriaaliksi soveltuvat kuvat ja sen alla linkit kurssikohtaisiin albumeihin. Varsin monet kuvat soveltuvat pariinkin kurssiin. Kuvia olen valinnut osin myös valokuvauksellisin perustein. Kuvien lisenssi Kuvissa on seuraava lisenssimäärite Tämä tarkoittaa:

SIBELIUS JUHLAVUODEN MATERIAALEJA