background preloader

Positiivinen pedagogiikka

Facebook Twitter

Kiitos kaveruudelle käsikirja. MIELI Suomen Mielenterveys ry. Etusivu - Positiivinen kasvatus. Tunnekortit - Positive. Untitled. Valitsisitko Peppi Pitkätossun voimat vai Hannu Hanhen tuurin?

untitled

Kumman valitset? -kysymykset laittavat leikin varjolla ryhmän ajattelemaan ja tekemään valintoja kahden vaihtoehdon välillä. Joidenkin kysymysten kohdalla voi pohtia kumpi on tai kumpi haluaisi olla. Osallistujia voi kannustaa perustelemaan valintojaan ja tuomaan esiin omia näkemyksiään. Samalla osallistujista paljastuu uusia puolia. Yksin, kaksin tai porukalla Kumman valitset?

Pienessä ryhmässä jokainen voi nostaa vuorollaan kortin ja kertoa oman valintansa. Tulostettavat kortit. Untitled. Untitled. Untitled. Julkaistu 15.12.2015 - 15:37.

untitled

Päivitetty 15.11.2017 - 15:24 Ajattelen, siis olen -ohjelmasarja haastaa filosofoimaan lasten kanssa koulussa ja kotona. Sarjaan kuuluu myös opettajan opas. Asiantuntijat Hannu Juuso ja Tuukka Tomperi ovat koonneet tv-sarjan oheismateriaalin ja opettajan oppaan, joka sisältää käytännön opastusta ohjelman soveltamiseen opetuksessa sekä syventävää taustatietoa aiheesta. Sarjaan on haastateltu 8 – 12 -vuotiaita oppilaita Lapinjärvellä, Loviisassa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Hattuun sai myös keksiä omaa mieltä askarruttaneita kysymyksiä toisille pohdittavaksi: Moraalimittari. Untitled. Untitled. Untitled. Untitled. Jos osoitat myötätuntoa toiselle ihmiselle, voit aiempaa paremmin.

untitled

Asetelma toimii myös toisinpäin, tosin ei yhtä selkeästi: jos olet onnellinen ja tyytyväinen elämääsi, näytät herkemmin myötätuntoa muille. Usean suomalaisyliopiston yhteinen tutkimusryhmä on tarkastellut myötätunnon yhteyttä hyvinvointiin vuodesta 2017. Yhä käynnissä olevassa tutkimuksessa on saatu kiintoisia havaintoja. – On ollut selvää, että jos ihminen saa myötätuntoa osakseen, hänen hyvinvointinsa kohenee. Mielenkiintoista on nyt se, että myös myötätuntoa toiselle osoittavan olo paranee, kertoo Oulun yliopiston psykologian professori Mirka Hintsanen. – Myötätuntoisuus ei ole yhteydessä vain hetkellisiin hyvinvoinnin kokemuksiin vaan pitkäkestoisesti ja pysyvästi korkeampaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin, selvittää Oulun yliopiston psykologian tutkijatohtori Aino Saarinen.

Myötätunto tarkoittaa huolta toisen kärsimyksestä sekä halua ja tarvetta lievittää sitä. Tunnesanat-kortit tunteiden, tunnelman ja mielialan sanoittamiseen. Tunnetaidot kuuluvat kaikille ja niitä voi harjoitella kaikenikäisenä.

Tunnesanat-kortit tunteiden, tunnelman ja mielialan sanoittamiseen

Harjoittelu kannattaa – itsetuntemus lisääntyy, minäkuvasta tulee myönteisempi ja omien tunteiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään toisten tunteita. Tämä syventää vuorovaikutustaitoja ja ihmissuhteita. Erilaisissa ryhmätilanteissa voi pysähtyä tunnustelemaan sen hetkisiä tunteita yhdessä ja pohtia, mitä ne kertovat. Mielialan sanoittaminen antaa tietoa myös ohjaajalle tai kouluttajalle. Tässä voi käyttää apuna Tunnesanat-kortteja. Kannustavat ja myönteiset Sananlaskut 2.0 ryhmätoimintaan. Tieto lisääntyy jakamalla!

Kannustavat ja myönteiset Sananlaskut 2.0 ryhmätoimintaan

Nostakaa pöydälle päivitetyt sananlaskut! Suomalaisen Työn Liitto innosti osana Suomen 100-vuotisjuhlavuotta kansalaisia päivittämään vanhat nöyryyteen ja vaatimattomuuteen kannustavat sananlaskumme uuteen kannustavampaan muotoon. Sananlaskut 2.0 -korteissa on poimintoja kampanjan aikana päivitetyistä sananlaskuista. Sananlaskut 2.0. Pieni kirja luonteenvahvuuksista 2017.

Ystävällisyys

40 Weird Questions to Ask Your Students to Help You Get to Know them Better - Fun, Fresh Ideas. Lasten Areena. Pidän sinusta juuri sellaisena kuin olet lyrics. Nään kun nainen kuljettaa,miestä pyörätuolissasen huonolle vitsille tuhahtaaja niin he nauraa taaskilometrei on takanaymmärrystä, aikoja vaikeitaja vaik on turtaa raajoissasydän on silti paikoillaan kadun toisella puolellaäiti lastaan toruu vaantaas polvet mustelmilla,miksei voi suojellamaailma kolhuiltavälitän enkä voi selittääsitä tänään joka puolella näänja mul on tuore juttu tää,uusi, outo pelottaahei mitä jos tääposahtaamut en voi sille mitään että pidän sinusta juuri sellaisena kuin oletpidän sinusta juuri sellaisena kuin oletpidän sinusta juuri sellaisena kuin oletpidän sinusta juuri sellaisena kuin olet kemiallinenaivoja sääteleekun katson sua mun polvetluhistuutahtoisin olla täydellinensun tyttöystävä viimeinenmut mitä… enkä edestiedämiksi.

pidän sinusta juuri sellaisena kuin olet lyrics

Rohkeus

Sosiaalinen älykkyys. Luovuus. Top 10 Videos on Social Emotional Learning. Are you looking to enhance your student’s or child’s learning about social emotional skills?

Top 10 Videos on Social Emotional Learning

Look no further! After working with several esteemed educators last year, I noticed that many teachers were on the look out for high quality videos with a proactive and positive message. So, I created a long list of videos that you can find here. From this list, I have posted our top 10 social emotional learning videos right here: The Science of Kindness. A Joy Story: Joy and Heron.

Oppimisen ilo

PAREMPI ITSETUNTO. Erkkaaverkossa vuorinen. Itsesäätely. Huumorintaju. Mindfulness-harjoitus lapselle ja aikuiselle. Mindfulness-harjoittelu on mielen jumppaa, jossa harjoitellaan hyväksyvää levollista läsnäolemista tässä hetkessä.

Mindfulness-harjoitus lapselle ja aikuiselle

Tietoisuustaitojen harjoittelu yhdessä lapsen kanssa rauhoittaa oloa niin lapsella kuin aikuisella. Harjoitusäänite kestää 4,5 min. Mindfulness harjoittelussa opetellaan havainnoimaan omaa kehoa kokonaisuutena; hengitystä, kehon tuntemuksia, ajatuksia ja tunteita.Tämä on yksinkertaista harjoittelua, jossa pyritään tuomaan huomio valittuun kohteeseen kuten hengitykseen. Mielen luonne on yleensä levoton ja kärsimätön ja harjoittelun avulla mieli oppii vähitellen rauhoittumaan.

Tietoisuustaitojen lisääntyessä lapsi voi oppia tunnistamaan itsessään kehollisia tuntemuksia erilaisissa tilanteissa. Lasten mindfulness harjoittelusta on jo suomalaistakin tutkimusnäyttöä ja sen avulla voidaan tukea lasten.

Kiitollisuus

Ryhmätyötaidot. Luonteenvahvuudet. Onnellisten linnake. Empatian supersankari harjoituspaketti. Sinnikyys. Jotain rajaa! -opetusaineisto alakouluun. Jotain rajaa!

Jotain rajaa! -opetusaineisto alakouluun

-opetusaineisto perustuu kaverisuhteita ja koulukiusaamista käsittelevään YLE TV 2:n Galaxista tuttuun tv-sarjaan. Mielenterveysseura on tuottanut aineiston opettajille kaverisuhteiden ja kiusaamisen käsittelyyn kouluissa. Sun in Eye Productionsin tuottama 10-osainen tv-sarja koostuu lämminhenkisistä tarinoista ystävyydestä ja yksin jäämisestä. Jokainen osa käsittelee eri teemaa harjoitusten ja vuorovaikutteisen videon avulla. Tunne itsesi oppijana. Se, miten reagoit yllättäviin tilanteisiin tai kuinka sinnikkäästi jaksat puurtaa yhden asian parissa, voi kertoa temperamentistasi.

Tunne itsesi oppijana

Omaan temperamenttiin tutustuminen on yksi tapa pohtia, millainen oppija olet ja miten voisit suunnitella omaa opiskeluasi. Temperamenttia kuvataan usein temperamenttipiirtein, joita eri tutkijat määrittelevät hieman eri tavoilla. Psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen on määritellyt yhdeksän temperamenttipiirrettä, jotka ovat kouluympäristössä olennaisia. Nämä ovat sensitiivisyys, aktiivisuus, sopeutuvuus, sinnikkyys, häirittävyys, rytmisyys, lähestyminen ja vetäytyminen, intensiivisyys ja mieliala. Kaikilla ihmisillä on kaikki temperamenttipiirteet. KAISAN HUOMAA HYVÄ23. Boosterit/ social skills, emotions etc.