background preloader

Ohjelmointi - Coding

Facebook Twitter

Ohjelmointi, kodaaminen, koodaus... rakkaalla lapsella jne.

CREATION. Koodiaapinen - Opettajan opas koodaukseen koulussa. Ylen sisältöjä tarjolla avoimena datana. Haluamme toimia avoimesti, ja avata myös ohjelmia varten kerättyä dataa suomalaisten saataville.

Ylen sisältöjä tarjolla avoimena datana

Open data eli avoin tieto on yksi tavoistamme tuoda yhteistä kulttuuripääomaa kaikkien saataville. Yle julkaisee erilaisia sisältöjä tai niiden metatietoja yhä enemmän avoimena datana. Seuraavien linkkien takaa voit ladata tiedostoja ja aineistoja. Listasta löytyy muun muassa videota ja audiota Ylen arkistosta sekä uutisten aineistoa, kuten Ylen vaalikoneen datat useammalta vaalivuodelta.

Jokaisen aineiston kohdalla on myös kuvaus materiaalin käyttöehdoista. Project Spark. MOOC. Koodiaapinen-MOOC eli massiivinen avoin verkkokurssi ohjelmoinnista ja automatisointiajattelusta peruskoulun opetuksessa on suunnattu kaikille peruskoulun opettajille, mutta muutkin aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

MOOC

MOOC on osallistujille maksuton. Kaikki aiheeseen liittyvä materiaali on verkossa julkisesti nähtävillä, eli kirjahankintoja ei edellytetä. Kevään 2016 MOOC-toteutus MOOC järjestetään toisen kerran keväällä 2016. Kurssi avataan viikolla 8, siis 22.2.2016. Mitä uutta? Kevään toteutuksessa on uutena linjana Python-ohjelmointi, mutta muuten rakenne ja toimintatavat ovat pitkälti samat kuin syksyn 2015 toteutuksessa. Kurssin rakenne Kurssilla on 4 rinnakkaista linjaa eri ikäryhmien ja oppiaineiden opettajille valittavaksi. Joka jaksolla on tutustuttavana ohjelmoinnin käsitteitä, käytännön harjoituksia, sekä pohdintatehtävä koodauksen roolista opetuksessa.

Esivaatimukset Kurssi käydään suomen kielellä. Kurssin sisältö Kurssin aikana käsitellään: Kurssin kouluttajat. Khan Academy.

Yleistä - General

Learn to Code « Heterogenous Mixture. A lot of people have asked me for advice on learning to code.

Learn to Code « Heterogenous Mixture

What should I learn first? How long will it take? How can I get a job as a programmer? Coding is not the new literacy. Despite the good intentions behind the movement to get people to code, both the basic premise and approach are flawed.

Coding is not the new literacy

The movement sits on the idea that "coding is the new literacy," but that takes a narrow view of what literacy really is. If you ask google to define literacy it gives a mechanical definition: Open source programming tools on the rise. If the open source model has a sweet spot, it's in programming tools.

Open source programming tools on the rise

Linus Torvalds's fabled "world domination" on the desktops of clerks or CEOs may never arrive, but it's already here on the computers of programmers everywhere. Even in the deepest corners of proprietary stacks, open source tools can be found, often dominating. Koodiklinikka. Programming Tutorials Forum. Code 2 Learn. Scriptplayground: Learn how to code from the ground up.

Online- ohjelmointiympäristöjä

Tietokannat - Databases. PHP and MySQL Web Development, 4th Edition. Build Your Own Database Driven Web Site Using PHP & MySQL, 4th Edition. PHP & MySQL: Novice to Ninja, 5th Edition. Alice.org - ladattava ohjelmointiympäristö. Squeak Smalltalk - ladattava ohjelmointiympäristö. Liberty BASIC - kaupallinen, ladattava. Gambas – Wikipedia.

Gambas on avoimen lähdekoodin BASIC-sukuinen olio-ohjelmointiominaisuuksilla laajennettu ohjelmointikieli.

Gambas – Wikipedia

Gambas sisältää integroidun ohjeimointiympäristön, joka on ohjelmoitu Gambasilla itsellään. Gambas muistuttaa erittäin paljon Visual Basic -ohjelmointikieltä ja osa Visual Basicillä tehdyistä ohjelmista toimiikin lähdekoodia muuttamatta Gambasissa. Gambas ei ole kuitenkaan Visual Basic -klooni, ja kielten välisiä eroja onkin syntynyt parantaessa syntaksia ja sisäistä logiikkaa. Nimi Gambas tulee sanoista "Gambas Almost Means BASIC".

Python

JAVA. Android. GameMaker. Code & Conquer. Most Important: Have Fun.

Code & Conquer

And earn some badges. See how your strategy works out in different scenarios, challenge other players, receive points, earn badges and climb your way to the top of the leaderboard. Boost your coding skills. Do it playing. CheckiO. GameMaker: Studio. Unity. Pair Programming. Ohjelmoinnin perusteet 1. GirlDevelopIt. CodingBat. Yhteiset pelisäännöt. Yhteiset pelisäännöt Koodikummi toimintaa ohjaava tavoite on edesauttaa koodauksessa tarvittavien taitojen opettamista ja oppimista riippumatta siitä kuka opetuksesta vastaa.

Yhteiset pelisäännöt

Lisäksi tavoite on edesauttaa koodauksen opettamiseen pedagogisesti fiksun, avoimen ja laadukkaan sekä monimuotoisen oppimateriaalin syntymistä ja kehittymistä. Tavoitteeseen ei päästä vain tuottamalla laadukasta materiaalia. Materiaalin tulisi mahdollisuuksien mukaan tukea uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tavoitteita. Meidän tulee keksiä keinot miten opettajat ja koodaajat voivat yhdistää voimansa ja että voidaan hyödyntää kummankin osapuolen vahvuuksia.

Tiedote: Koodikerho opettaa koululaisille tulevaisuuden yleissivistystä - Koodikerho.fi. Koodikerho on valtakunnallinen verkosto, joka tarjoaa ohjelmoinnin opetusta koululaisille.

Tiedote: Koodikerho opettaa koululaisille tulevaisuuden yleissivistystä - Koodikerho.fi

Kerran viikossa järjestettävät iltapäiväkerhot avaavat lapsille uuden oven tietotekniikan maailmaan ja kehittävät taitoja, joita tämän päivän tietoyhteiskunnassa voi verrata lukemiseen ja kirjoittamiseen. Koodikerho.fi-sivuston matchmaking-toiminnan tavoitteena on saattaa yhteen koulut, kerhojen vetämisestä kiinnostuneet aikuiset ja innokkaat oppilaat. Syksyllä 2014 startannut Koodikerho on tarkoitettu lapsille kolmannelta luokalta alkaen. Kerhoja on tähän mennessä toiminut Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Koodikerho.fi. 5 Great Resources To Learn How To Code. However, more often than not, there seems to be a problem of actually finding good content online that can teach you to code.

5 Great Resources To Learn How To Code

Experimenting with a language can only get you so far. To master it, you need to have proper guidance from people who actually know what they are talking about. Lots of options for getting students into computer programming. Mathew Kennedy started programming with LegoMindstorm when he was 8. Now, at age 15, he creates games and applications for phones and computer systems. His father, William Kennedy, applauds the hobby and wishes all kids could be exposed to programming. "It's fun," said Kennedy, who has hired hundreds of software engineers at Microsoft, "and it will be more and more important in the job market as these kids grow up.

" Programmering på Strömsnässkolan. Coding for kids. Miten ohjelmointia opetetaan? Luet Koodi2016:n verkkoversiota. Olemme halunneet tarjota oppaan koko sisällön selaimella ja älypuhelimilla luettavana tekstinä, josta on helppo halutessaan leikata ja liimata sisältöä muualle. Jos kaipaat visuaalisesti näyttävämpää esitystä – ja vaikket kaipaisikaan – kannattaa tutustua myös oppaan näköisversioon!

Tämä osio antaa käsityksen siitä, miten ohjelmoinnin opetusta voi lähestyä peruskoulussa. Kyseessä ei ole oppimateriaali vaan kokoelma esimerkkejä, jotka toivottavasti sekä informoivat että inspiroivat opettajaa. Tässä osiossa lähestytään ohjelmoinnin opettamista peruskoulussa kahden pääharjoituskategorian kautta. Jotta opettaja ja oppilas ymmärtäisivät, miksi esitellyt leikit tai verkkoharjoitukset auttavat oppimaan ohjelmoimaan, on syytä käydä läpi, mistä niin kutsutussa ohjelmoinnillisessa ajattelussa on kyse. Ohjelmoinnillinen ajattelu on hiukan hapuileva suomennoksemme englannin kielen termistä computational thinking. KodTipset - ohj. ympäristöjen vertailua. "Koodaamalla rikkaaksi ja kuuluisaksi" STT, Aamulehti Kolme neljästä 7–16-vuotiaasta tietää tai uskoo tietävänsä, mitä koodaaminen on, paljastaa Sanoma Kids Median teettämä kysely.

Suurin osa ohjelmoinnin käsitteen tuntevista oli myös halukkaita oppimaan asiasta lisää. Mutta miksi? - Yleisin vastaus oli, että haluan tulla kuuluisaksi ja rikkaaksi pelintekijäksi, tutkimuspäällikkö Marianne Lindholm TNS Gallupista kertoo. Digimaailman mediataidot opitaan omin päin Digiyhteiskunnassa varttuvat lapset ja nuoret käyttävät sujuvasti eri medioita päivänsä aikana. Some myös ahdistaa Facebookin, WhatsAppin ja Instagramin kaltaiset yhteisöpalvelut ovat lasten ja nuorten käytössä tasaisimmin läpi koko päivän. 13–16-vuotiailla ne eivät menetä ykkössijaansa muille medioille mihinkään kellonaikaan.Asialla on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Koodauksen ABC: Koodauksen ABC: 9. oppitunti. Jatkoimme Racket-Turtlen kanssa opiskelua. Kerroin että tehdäksemme tämän squiral-kuvion, tarvitsimme rekursiota: Oppilaiden oli helppo nähdä tästä, että kuvio syntyisi, jos Turtle liikkuisi jokaisella kierroksella hieman pidemmän matkan kuin edellisellä.

Koodi tehtiin samanlaisella "akkumulaattori"-tekniikalla kuin edellisen tunnin merkkijonoja käyttänyt toista-hokema, eli keräsimme rekursiivisesti käskylistaa Turtlelle yhteen parametriin.Toteutimme tämän silmukka-kuvio-funktion käyttämällä sivu-ja-kulma-apufunktiota, joka teki ohjeet yhden sivun piirtämiseen. CWE - 2011 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Software Errors. Summary Discussion Salt might not be good for your diet, but it can be good for your password security.