background preloader

Uvecklingsarbete

Facebook Twitter

Learning study – stödmaterial – Learning study och Lesson study. Stöd vid genomförandet Här hittar du ett material som är framtaget för att utgöra ett stöd vid genomförandet av en Learning study.

Learning study – stödmaterial – Learning study och Lesson study

Beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Självbedömning som stöd för självreglerat lärande. Observationsmall - lektionsbesök - kollegialt lärande. Förstelärarens roll. Flera framgångsfaktorer identifieras i utvärderingar För att karriärreformen verkligen ska bidra till en ökad måluppfyllelse behöver den vara väl implementerad och ha legitimitet i hela skolsystemet.

Förstelärarens roll

Det har gjorts flera utvärderingar av reformen, bland annat av Statskontoret. I dessa ringas problem in och möjligheter lyfts fram. Resultaten är tydliga. De huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är mer framgångsrika. Sök skolor med Skolrek. Skolledare i en digitaliserad värld – Att leda lärande. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Fordjupningsmaterial.

Ett fyrfaldigt leve för det onödiga - nwt.se - Ditt Värmland, just nu. Med de vassaste av argument sätter vi armbågen i ögat på de som behöver vår hjälp, kniven i djuren och sågklingan i trädet.

Ett fyrfaldigt leve för det onödiga - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Det nödvändiga har blivit alibit för allt brutalt och omoraliskt. Vi har blivit försvarare av det oförsvarbara och accepterare av det oacceptabla. Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång. Lärarna i Per Lindqvists artikel ”Ödmjuk orubblighet” anser att en central kompetens hos skickliga lärare är förmågan att se eleverna.

Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång

Lindqvist, som är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, skiljer mellan två ömsesidigt beroende och oskiljaktiga former av seende, den ödmjuka blicken och den orubbliga blicken. Artikeln baseras på empiriskt material som samlades i två forskningsprojekt i vilka 41 lärare från samtliga stadier i grundskolan deltog. Lärarna fick reflektera över vad som utmärker skickliga lärare samt kommentera och diskutera videoinspelningar av egna och andras undervisningspraktiker. Lärportalen. Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa?

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat.

Ledarskap i klassrummet - professor Thomas Nordahl. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet.

Till föräldrar

”Det är inte fel på nya betygssystemet” Och så var det där med betygen igen… Som den skolmotiverade och högpresterande eleven jag var under min grundskoletid såg jag mycket fram emot varje termins sista skoldag då jag skulle få ta emot kuvertet med mina betyg.

Och så var det där med betygen igen…

I grundskolan gick vi på kvartsamtal och jag fick betyg enligt Lgr80 (”femmorna är tyvärr slut…-systemet”, ja, jag vet att det är en feltolkning utifrån systemet men det var så som lärarna, till min besvikelse, uttryckte sig när jag fick en fyra i ett ämne). På gymnasiet var jag, 1994, första årskullen som fick erfara betygssystemet med G, VG och MVG. Under hela första året fick jag höra från mina lärare att ”det kommer dröja innan vi lär oss att sätta rättvisa betyg enligt detta system och det måste ni förstå…”.

Under gymnasiet hände dock något med min studiemotivation, jag fick andra intressen, och betygen blev inte riktigt lika roliga och intressanta att få varje termin. Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola) Publicerad av: Sten Svensson torsdag, november 12, 2015 · 33 Kommentarer Det finns en risk att de nya läro- och kursplanerna är dysfunktionella och att de inte leder till verklig kunskap, skriver Ingrid Carlgren.

Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola)

(red) Kunskapens vägar är omvägar – brukar Sven-Eric Liedman säga. Vad händer med kunskapen om utrymmet för omvägarna krymper och genvägarna görs till huvudvägar? Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik. Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig… Publicerad av: Sten Svensson måndag, maj 30, 2016 · Lämna en kommentar I forskningen diskuteras förekomsten av ”pseudo-formativ bedömning”, ett sätt att arbeta som påminner om formativ bedömning, men som inte är formativ bedömning ”på riktigt”. skriver Anders Jönsson.

Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig…

(red) ”Äkta” formativ bedömning. Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande” MOMENT A – vetenskaplig grund Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum.

Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande”

Boken Att följa lärande har två huvudsyften. Studiepaket NPF. Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket NPF

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Formativ bedömning. Från kunskaper till förmågor. Ingrid Carlgren: Den fåfänga drömmen om tydlighet. Hur blir bedömningar till ett betyg? Lifelong Learning Web: Log in to the site.

Lifelong Learning Web: Log in to the site. Planerigsprocessen. Lifelong Learning Web: Log in to the site. Från F till A – hurra, så bra! ”Från F till A – hurra, så bra! Skollagen Del 3 – PYS. Undantagbestämmelsen eller PYS-paragrafen som den också kallas har som syfte att ge elever, som annars inte har haft någon möjlighet att nå ett betyg i ett visst ämne, samma förutsättningar som alla andra. Kravet för att omfattas av paragrafen är att eleven ska ha en funktionsnedsättning som utgör ett direkt hinder att nå kunskapskravet. Om elevens svårigheter kan avhjälpas med särskilt stöd bör inte paragrafen tillämpas, utan det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges.

Formativ bedömning – motivation eller stress? Jag läser just nu Hjärnkoll på skolan av Martin Ingvar och Gunilla Eldh där de skriver om att eleverna måste känna att deras prestationer gör det möjligt för dem att nå målet. Vi som lärare måste alltså se till att våra uppgifter går att lösa på flera nivåer och att de tar eleverna ur sin trygghetszon och in i sin proximala utvecklingszon där lärandet kan ske. Blir det för svårt är ansträningningen inte värd det och eleven ger upp. Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning - Natur och Kultur. Betygssättning. Sökresultat: Betyg och bedömning - UR Skola. Måhl om Skolverkets nya betygsförslag: Inte glasklart.

Skolverket presenterade på måndagen en utvärdering av det rådande betygssystemet. Trosa, öppna jämförelser. Vad bedöms eleverna i? - Ställ frågor till Skolverket om bedömning och betyg. Tolka och tydliggöra kunskapskraven. Lärarnas bedömningar är en del av undervisningen och ett stöd för lärandet. Att tydliggöra hur kunskapskraven används i bedömning och betygssättningen är även det en del av undervisningen.

Gunnar Hyltegren. 008a Per Måhl har fel. Allt har blivit relativt. Lära # 6 2015 by Info Utbildningsförvaltningen. Människan försvinner i kvalitetssäkringen. Fyrablocksmodellen. Ett st%C3%B6d f%C3%B6r att alla ska lyckas. EPA – en struktur för kooperativt lärande. Sju saker att komma ihåg om återkoppling. Visa enskild publikation. Mall årsplanering. Helena kvarnsell mål 1516. Att hålla ordning i klassrummet - går det? Venit in mentem « En gymnasielärare kommer att tänka på… Digital skolutveckling pågår! - En årskrönika.

Digitala lärresurser. Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre. Veckans pedagogiska diskussionsfråga. Här lägger jag ut korta filmer där jag presenterar en pedagogisk diskussionsfråga. Bra klassrum för flipclass. Årets alla nykomlingar. Åtgärdsbank - Umeå. Page. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education.

Skolverket, språkutvecklande arbetssätt. Nytt år - fortsatta möjligheter. ”Forska i arbetet bättre än hemsnickrad fortbildning” Formativ undervisning med IKT i svenska. Utveckla_MIK-arbetet_p%C3%A5_skolan.pdf. Beprövad erfarenhet, vetenskapl. grund. Bilda en kedja för bildning! EDchatDE Summer Special. Diskussionsunderlag-bild. Stöd för att utveckla undervisningen. Lärarens hyllade brev sprids på Facebook. Förmågorna i svenska. Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. TB5 Stora. Förmågorna os. Munkegärdeskolans bedömningpolicy, .docx.

Förmågor. Jippi.norrareal.org. Filmer om verktyget LIKA. Teach Like a Champion – Setting High Academic Expectations. Webbstjärnans kursportal. Webbaserad kurs om bedömning. Stöd för utveckling. Hälsinggården News. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning.

BIG 5 LATHUND. Samtiden - Att bedöma lärande: The Big Five - de fem förmågorna, del 1. Fröken Rosenkvist. Samtalskonst_i_praktiken. Flerspråkighet i fokus. Språk i alla ämnen (del 2) Språk i alla ämnen (del 1) Pedagogsajter i Sverige. Tal av Jan Björklund i Almedalen — Folkpartiet. Valår!