background preloader

English

Facebook Twitter

Roald Dahl. Crosswords for ESL. 73. 'Ogooglebar' ... and 14 Other Swedish Words We Should Incorporate Into English Immediately. Köttrymd!

'Ogooglebar' ... and 14 Other Swedish Words We Should Incorporate Into English Immediately

In other words, everything's better in Swedish. (Oliver Hoffman/Shutterstock) Today brought the news that Google has officially objected to one of the best words that has ever graced this planet: ogooglebar, which translates -- if such a glorious word must be subjugated to the indignities of translation -- to "ungoogleable. " That the wondrous word is Swedish is unsurprising. Many of the world's most delightful expressions, it seems -- among them smörgåsbord, sliddersladder ("gossip"), and kackerlacka ("cockroach") -- are, indeed, Swedish in origin.

Swedish, adding to all the awesomeness, has proven especially adept at coining new words for the new circumstances occasioned by new technologies. 1. 2. 3. 4. Tell time. 1 minute ago: Someone had problem at level 4.

Tell time

A quarter to which took 10 seconds. 3 minutes ago: Someone had problem at level 3. Hours and half-hours which took 4 minutes. 7 minutes ago: Someone got all questions correct at level 2. Half-hours which took 3 minutes. Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här finns exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i engelska i årskurs 6.

Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer från ämnesprovet 2012 och omfattas inte längre av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i provet, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer i varje prov och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör ett helt, representativt prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 i A3 format Speaking What Do You Think?

Gröna kort Bedömningsanvisningar Reading Where to Go – What to Do (Svarsblad) Where to Go – What to Do (Holiday brochure A3) Engelska, samma lektion, olika nivåer. Att erbjuda en undervisning på flera nivåer gäller i alla ämnen i skolan.

Engelska, samma lektion, olika nivåer.

Den här lektionen har vi jobbat i engelskan och även där ligger vi på olika nivåer kring samma mål. Just i engelska är ett ämne där jag är ganska styrd av läromedlet. Vi använder oss av Magic och i slutet av workbooken så ska eleverna, efter varje kapitel, självbedöma hur de tycker att det gått att nå målen för kapitlet. De målen har jag använt till min PP-vägg. För att ge exempel på hur jag tänker så var målen för kapitel 7 att kunna 5 insektsordkunna säga något som man inte gillar. Då är det fokus med lektionerna. Den här lektionen så fick eleverna ett blad med bilder på insekterna från boken. Topp 2000 av Engelska Ord som används i Tal. Listan med ord nedan är de mest frekvent använda 2265 orden i Talad Engelska.

Topp 2000 av Engelska Ord som används i Tal

Orden valdes ut efter att mer än 250000 analyserats från mer än hundratals konversationer. De enda orden som togs sig in på listan var de som också kan hittas i BNC topp 3000, The COCA 5000 och Longman 3000. Frekvensnumret är hur ofta ordet används bland de 250000 orden. Till exempel, om du delar 250000 med 9243 så kan du se att ordet "the" existerar en gång utav 27 ord. Numret skall dock endast användas som en allmän guide. Typkolumnen hänvisar till vilken typ av ord det är. LESSON PLAN WORKSHEETS FOR TALES. Min mapp "Engelska" på Pinterest.

Engelska F-6. Idioms. I love språk - samtal: Hur startar man en språklektion? Reciprocalteaching_worksheet.pdf. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Level 200 Vocabulary Topics.

Animated Surprise Easter Eggs for Learning Colors. Welcome. Kunskapshubben. Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva.

Det enda kriteriet är att den ska vara kort. Så här gör vi: Eleverna samlas och läser upp sina meningar högt för varandra. Jag gör samma uppgifter som eleverna. Wikis in Plain English. Months. Language Arts printables - Grammar worksheets, phonics worksheets, and word work worksheets.

Games for Learning English, Vocabulary, Grammar Games, Activities, ESL. Elementary Reading Comprehension Tests. Learn To Read. Bästa webbsidorna för de som vill lära sig engelska. Weather-calendar. The mean little Pony by Sarah Pannasch. Lektion_se_25657. Guy Brousseau (English) Guy Brousseau’s career is inscribed in the history of the past forty years concerning the changes in mathematical education.

Guy Brousseau (English)

Il is linked to the creation of the great paradigms that have structured fundamental research in this field. The very hungry caterpillar power point.pptx. The Very Hungry Caterpillar. Nursery Rhyme Singing Time - Children's Songs with Mother Goose Club.