background preloader

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska
Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions

Fem strategier för läsning av faktatexter Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna är: Zooma inStälla frågor och göra inferenserAvgöra vad som är viktigtGöra kopplingarTransformera Varje strategi gås igenom i ett eget kapitel i boken tillsammans med konkreta lektionsförslag. Textstrukturerna finns inlagda i ett formulär med rubriker som t.ex.: Vad är det? FKTB är en uppgift som behövs. Känner du dig säker på skillnaden mellan en inferens och en förutsägelse? […] processen är liknande genom att man fyller i vad man ännu inte vet, men när man har läst färdigt besannas förutsägelsen eller också gör den inte det. I slutet av boken presenteras en bedömningsmatris för läsning av faktatexter. Sammanfattningsvis genomsyras boken av att läsande handlar om tänkande.

Library Welcome to our free eBooks collection, developed for children aged 3–11 years old. We are making even more eBooks available here, for the duration of UK school closures, so that your child has more to read. If you'd like to learn more about how to support your child's reading, visit our Reading pages. All our eBooks are tablet-friendly. Just register or log in above to start reading. New users: please activate your registration by clicking the link in your confirmation email. Learning to read with phonics? Learning to read with phonics If you live in England, your child will learn to read using phonics. Using Letters and Sounds? If your child is using Letters and Sounds, you can find books suitable for them by clicking on the ‘Levels’ menu below and using the 'Letters and Sounds Phase' filter to select the right Phase. If you don’t know your child’s Phase, you can check with your school. Find more support and resources for Read Write Inc. in our parents' guide to Read Write Inc Songbirds

Boksamtal | lararmalin Idag har jag så äntligen avslöjat vilken ny bok vi i klassen kommer läsa och fokusera arbetet kring de kommande veckorna. Härlig känsla när eleverna är genuint nyfikna inför vilken bok jag ska presentera. Vissa blir nöjda av mitt val medan andra tycker annat. Oavsett så ska det läsas och bearbetas. ”Ett barn ensamt med sin bok skapar sig någonstans i stjälkens hemliga rum egna bilder som överträffar allt annat. Böcker kan vara dörröppnare till andra världar. Vi läser mycket i skolan och på många olika sätt; tyst, i par, i grupp, i helklass och jag har alltid en högläsningsbok igång. Tidigare har jag skrivit om olika sätt att arbeta med litteratur som lästs enskilt och tyst. Vi börjar alltid med att eleverna förutspår. En vecka arbetar vi med bokens huvudperson/huvudpersoner, en annan lyfter vi samtal kring bokens språk, en tredje samtalar vi om svåra ord/begrepp, en fjärde får eleverna arbeta i grupper med de frågor de skrivit till boken under läsningens gång. Vems berättelse är det?

Read book online: Literature books,novels,short stories,fiction,non-fiction, ... Lässtrategier i kursen Svenska 2 De elever jag undervisar i Svenska 2 har i ettan på olika sätt och i olika situationer bekantat sig med de olika lässtrategierna. Trots detta tycker jag inte att eleverna behärskar dem självständigt i alla sammanhang, och i takt med att texterna blir svårare behövs också mer stöttning och modellering. Att eleverna i dessa klasser håller på att ta ett stort kliv framåt i sin läsutveckling var något som jag skrev om i förra inlägget. Vi har dels arbetat med svårare faktatext i Svenska 2, dels läst antingen Candide av Voltaire eller Dvärgen av Pär Lagerkvist. I årkurs ett har vi arbetat utifrån följande mallar: I sammanställningen av strategierna har jag och min kollega Jenny Bergman utgått ifrån Barbro Westlund, Marie Trapp och Josefin Nilsson. Under dagens lektion utgick jag från den här presentationen: Tänk dig in i följande scenario: Den här texten hade du i läxa till idag, men det har du glömt. Eleverna fick alltså tre minuter på sig att på egen hand försöka läsa in sig på texten. Åsa

Lästräning lika viktigt som idrottsträning LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång. Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Så här ett sekel senare, känns det som idrottsrörelsen har lyckats bäst. Alla rör på sig. Jag läste om ett antal storchefer i Sverige. Till och med skoltrötta skejtare gör sina invecklade flippar tills de sitter [...] Och en sak tycks alla vara övertygade om: Träning ger färdighet. Men hur gör vi med läsning? Plötsligt börjar barnen skriva bokstäver, sitt namn, läsa på skyltar. det finns en tydlig koppling mellan läsförståelse och resultat i de allra flesta skolämnen" Idag är de flesta forskare överens om att det finns en tydlig koppling mellan läsförståelse och resultat i de allra flesta skolämnen. Språk är makt. Johan Unenge Läsambassadör Foto: Stefan Tell 14 mars 2012 Anmäl textfel Dölj Anmäl textfel

short stories A game of Scrabble has serious consequences. - Length: 4 pages - Age Rating: PG - Genre: Crime, Humor A semi-barbaric king devises a semi-barabaric (but entirely fair) method of criminal trial involving two doors, a beautiful lady and a very hungry tiger. - Length: 7 pages - Genre: Fiction, Humor ‘Bloody hell!’ - Genre: Humor Looking round he saw an old woman dragging a bucket across the floor and holding a mop. - Length: 3 pages Henry pours more coal onto the hearth as a gust of wind rattles through the cracked window frame. - Length: 14 pages - Genre: Horror ulissa Ye relished all the comfortable little routines and quietude defining her part-time job at The Bookery, downtown’s last small, locally-owned bookstore. - Length: 8 pages - Age Rating: U The forest looked ethereal in the light from the moon overhead. - Length: 15 pages - Age Rating: 18 Corporal Earnest Goodheart is crouched in a ditch on the edge of an orchard between Dunkirk and De Panne. - Genre: Fiction - Length: 20 pages

Läxduellen – del 3 Praktiken Så har tiden kommit för att gå från teori till praktik. Min läxpraktik. Först av allt vill jag klargöra att jag på inget sätt inbillar mig att jag sitter inne med något tolkningsföreträde, eller facit när det gäller bra läxor. Det går att både lyckas och misslyckas på en lång rad olika sätt som lärare beroende på så många faktorer att det som ger high five i en klass kan vara Titanic möter isberget i en annan. En förutsättning är att eleverna är med och utformar konceptet - eller åtminstone köper det. En lärare i en FB-tråd berättade att hennes rektor har infört totalt läxförbud på skolan. … Det att inte kunna göra ett bra jobb kanske inte låter så alarmerande i alla öron, men att vara lärare och inte kunna göra ett bra jobb är skadligt både för den fysiska och psykiska hälsan. Det offentliga ifrågasättande av läxor som har pågått de senaste tre åren har påverkat elevernas inställning. Läxans basingredienser 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Helenas bästa läxrecept del 1: Svenska Uppföljning: Syften: 1.

Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag. Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Varje tillfälle var 40 minuter. Deltagarna undrade om jag kunde dela materialet, så här nedan samlar jag både mina - ytterligt stilrena - presentationer, och sammanfattningar av de olika exempel från klassrummet jag berättade om under workshopparna. Inspiration till många av övningarna har jag fått från boken Lyft språket - lyft tänkandet av Pauline Gibbons! Övning 1 - Gemensamma tankekartor För att ta sig in i ett ämnesområde är denna övning särskilt bra. Ord från texten använde jag mig av med mina tvåor innan de skulle läsa ett utdrag ur Heidenstams Karolinerna. Övning 3 - Titel, rubriker och bilder Övning - bilder Övning - nyckelord Övning - modella en genre Övning - sammanfatta

Lisa Magnusson: Det finns en viktig sak som Pokémon Go inte klarar Jag har börjat gå på promenad om kvällarna, och jag känner mig inte längre som ett villebråd, sådär som man annars gör när man är kvinna och ute sent. Tvärtom: Det är jag som är jägaren, och jag letar aktivt efter monster. Tre kvarter bort flaxar en gigantisk huggtandad fladdermus i lyktstolpens sken. Jag fångar den, och går vidare. Pokémon Go är inte det första mobilspel som utspelar sig i augmented reality, en förhöjd verklighet, men det är det första som blivit riktigt stort. Det är en magisk värld, den påminner mycket om hur det var att vara barn. Det finns anledning att minnas honom idag. Att vårda den mottagligheten är viktigare än någonsin nu när Facebooks algoritmer fjäskigt serverar oss det vi helst vill se; när nyheter ofta kommer från "alternativa" sajter med en enda agenda; när traditionell journalistik håller på att dö ut därför att ingen längre vill betala för den. För det viktiga är inte att lära sig saker utantill, utan att lära sig känna igen fakta. Men jag har en dröm.

100 books every child should read - Pt 1 "I'll 'ave that," is the catchphrase of the rogue who stars in this engaging and beautifully illustrated tale. When Bill accidentally burglarises a baby, it turns out to be a blessing in a stolen basket. "Runfrit, Boglaboll!" The Tiger Who Came To Tea, by Judith Kerr (HarperCollins, £5·99) Newsnight's Emily Maitlis has a theory that this book is an allegory about sex. Where the Wild Things Are, by Maurice Sendak (Red Fox, £5·99) When Max engages in mischief, he is sent to bed without his supper. The Tale of Samuel Whiskers, by Beatrix Potter (Frederick Warne, £4.99) Tom Kitten learnt nothing from his parents about the consequences of curiosity. Yertle the Turtle, by Dr Seuss (Collins, £4·99) Theodor Geisel's response to Hitler was more oblique than Stauffenberg's, but as effective. Fungus the Bogeyman, by Raymond Briggs (Puffin, £5·99) What boy won't thrill to the world of the Bogeymen, all snot, armpits and boils? Someone's dropping lands on poor mole's head. "Look at me!

Läsförståelsestrategier En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Barbro Westlund har genom sitt arbete som lärarutbildare och doktorand i pedagogisk bedömning med inriktning på elevers läsförståelse vid Stockholms universitet, skrivit böcker om flera olika forskningsbaserade modeller med dokumenterad effekt på läsförståelse. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Tre föreläsningar som beskriver hur det fungerar i praktiken. Filmen om läsfixarna. Filmen om läsfixarna

Related: