background preloader

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska
Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions

London Short Fiction: Mud Man Continuing our series of short fiction set in, or influenced by London. This week’s story by Melaina Barnes is the winner of our competition with the British Academy’s Literature Week to find a new modern fairy tale for London. To explore the Literature Week programme — running 11-17 May — and register for events visit the British Academy’s website. Out he comes, dredged from the canal. Clive has a fitful night with dreams of icy water and miring weeds. The next day, his wife leaves early. Clive takes a sip of tea. Clive wakes from a doze and tells himself he’s been dreaming. Clive lies fully dressed on top of the bed and watches TV. His wife chops onions. Clive’s wife arranges for him to see a counsellor. Londonist is proud to be media partner to the British Academy’s Literature Week. Copyright, Melaina Barnes, image by Ekaterina Nosenko in the Londonist Flickr pool. We’re still after your stories, which you should send to fiction@londonist.com. Fairy tales For children/by children Fantasy

Boksamtal | lararmalin Idag har jag så äntligen avslöjat vilken ny bok vi i klassen kommer läsa och fokusera arbetet kring de kommande veckorna. Härlig känsla när eleverna är genuint nyfikna inför vilken bok jag ska presentera. Vissa blir nöjda av mitt val medan andra tycker annat. Oavsett så ska det läsas och bearbetas. ”Ett barn ensamt med sin bok skapar sig någonstans i stjälkens hemliga rum egna bilder som överträffar allt annat. Böcker kan vara dörröppnare till andra världar. Vi läser mycket i skolan och på många olika sätt; tyst, i par, i grupp, i helklass och jag har alltid en högläsningsbok igång. Tidigare har jag skrivit om olika sätt att arbeta med litteratur som lästs enskilt och tyst. Vi börjar alltid med att eleverna förutspår. En vecka arbetar vi med bokens huvudperson/huvudpersoner, en annan lyfter vi samtal kring bokens språk, en tredje samtalar vi om svåra ord/begrepp, en fjärde får eleverna arbeta i grupper med de frågor de skrivit till boken under läsningens gång. Vems berättelse är det?

Culture - Where do fairy tales come from? Imagine the history of fairy tales as a map: unfurl this imaginary terrain in your mind’s eye, and you will first see two prominent landmarks, Charles Perrault’s Tales of Olden Times (1697) and a little nearer in the foreground, the Grimm Brothers’ Children’s and Household Tales (1812–57). These collections dominate their surroundings so imposingly that they make it hard to pick out other features near or far. Gradually, however, as your eyes adjust to the dazzle, several more features of the scene begin to grow in definition and give you better bearings: along a whole web of routes from points further east, The Tales of the Thousand and One Nights form deep aquifers of story running through the entire expanse, and emerging here and there in waterfalls and powerful rivers spreading through wide floodplains. Harbours and market-places and pilgrimage sites – Venice, Naples, Genoa, Sicily, in Italy alone – begin to emerge as significant centres of talkative storytelling populations.

Läxduellen – del 3 Praktiken Så har tiden kommit för att gå från teori till praktik. Min läxpraktik. Först av allt vill jag klargöra att jag på inget sätt inbillar mig att jag sitter inne med något tolkningsföreträde, eller facit när det gäller bra läxor. Det går att både lyckas och misslyckas på en lång rad olika sätt som lärare beroende på så många faktorer att det som ger high five i en klass kan vara Titanic möter isberget i en annan. En förutsättning är att eleverna är med och utformar konceptet - eller åtminstone köper det. En lärare i en FB-tråd berättade att hennes rektor har infört totalt läxförbud på skolan. … Det att inte kunna göra ett bra jobb kanske inte låter så alarmerande i alla öron, men att vara lärare och inte kunna göra ett bra jobb är skadligt både för den fysiska och psykiska hälsan. Det offentliga ifrågasättande av läxor som har pågått de senaste tre åren har påverkat elevernas inställning. Läxans basingredienser 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Helenas bästa läxrecept del 1: Svenska Uppföljning: Syften: 1.

Global Read Aloud | One Book to Connect the World Free eBooks For Your Kindle or Other eReader | ManyBooks Free Reading Worksheets Ereading Worksheets has the best reading worksheets on the internet, and they’re all free. These worksheets are skill focused and aligned to Common Core State Standards. You are free to save, edit, and print these worksheets for personal or classroom use. Many of these assignments can now be completed online. You’re going to like this. Fictional Passages Jacob the Great Comprehension Test – Students read a short story about a kid cycling through hobbies and then answer comprehension, inferential, and literary element questions. Nonfiction Passages Nutrition Facts Comprehension Worksheet – Students read and compare the nutritional information from four “healthy” snacks and answer fifteen questions testing their ability to comprehend these functional texts.Nutrition Facts Comprehension Worksheet RTFNutrition Facts Comprehension Worksheet PDFPreview Nutrition Facts Comprehension Worksheet in Your Web Browser These activities will help students become successful readers. The Worst Game Ever?

Related: