background preloader

Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Engelska åk 6 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet
Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 6. Provuppgifterna kommer från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 i A3 format (PDF) Speaking What Do You Think? Gröna kort (PDF) Bedömningsanvisningar (PDF) Reading Reports (Elevhäfte) Bedömningsanvisningar Where to Go – What to Do (Svarsblad) Where to Go – What to Do (Holiday brochure A3) Bedömningsanvisningar Spare Time Talk (Elevhäfte) Bedömningsanvisningar Listening My Friend (Elevhäfte) Bedömningsanvisningar Bedömningsanvisningar Related:  Engelska F-6EnglishEngelska 2

For my students – 30-day-challenge | Mias klassrum This challenge is to make you use your English more outside the classroom. For 30 days I want you to do at least one thing from the list every day. Fill in the grid you have gotten from me each day with what you have done. Try to do as many different things as possible. You can only do each assignment three times. Use Facebook in English for at least 24 hours.Watch a movie in English with no subtitles.Watch a movie in English with English subtitles.Listen to a podcast in English, look here for examples: at least one article at News in Levels at least five text messages in English.Watch TV news in English (using the internet works fine).

Calendars - August Events January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December August Events 2017 This page includes Birthdays and Special Goings-On! (Don't forget...the blue indicates a link to the WEB!!)Printable Version of August Events Use this calendar in conjunction with our August Writing Prompts! Also see our other August Lesson Plans, Thematic Units and Activities Looking for Printable Calendars to add your own events to? Special Goings-On Friendship Day (1st Sunday) National Clown Week (1st Week) Elvis Week (2nd Week) National Apple Week (2nd Week) National Smile Week (2nd Week) Air Conditioning Appreciation Week (3rd Week) American Dance Week (3rd Week) American Artist Appreciation Month Foot Health Month Home Business Month National Catfish Month National Golf Month National Inventors Month National Water Quality Month

Antique Doll | Scary Story The Antique Doll is a scary story about a young girl who receives a strange gift on her birthday. On the morning of her birthday, Lucy’s mother woke her up and told her a package had arrived in the mail and it was addressed to her. The girl hurriedly unwrapped the gift and was horrified at what she found inside. It was the most disgusting old doll she had ever seen. It was completely bald and it’s skin was cracked and caked in dirt. With a shiver, she took the doll and threw it in a corner. Lucy tried to protest but her mother would not listen. It was not until a few nights later, when Lucy was lying in bed that she heard a noise…a shuffling sound, which went on for about five minutes. By now Lucy was shaking in her bed with fear, unable to move. She heard the voice say “Lucy, I’m on the first step”…And then loud scrabbling again as whatever was speaking apparently turned tail and returned to it’s place of hiding. Of course it wasn’t. “Luuuuccccyyyy!

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Dessa citat är underbara och gjorda för att färgläggas. Men de kan också bli en rolig uppgift i skolan, till exempel vid läsårets start. Förslag på arbetsgång: Låt eleverna välja ett citat som de tycker om. Ask the English Teacher: Fish or Fishes? Marsha asks:Please tell me the plural of fish. In the dictionary it says plural is fish or fishes. When I look in the encyclopedia they use the term fishes a lot. "Fish" is one of those odd words that's usually both singular and plural—like "deer" and (in Canada) "beer." We caught five fish. But we can use "fishes" when we are talking about different species: The fishes of the Fraser River include salmon and sturgeon. Speaking about "two beer" and "two beers"—most languages have odd little local differences that can turn into dialects and eventually into distinct languages. Linguists call the line between two such usages an "isogloss" (literally, "same language"). Similarly, isoglosses separate British "lorry" and North American "truck," and Californian "fender bender" and Tennessee "car smash" (a usage that scared me when I had to drive on the icy streets of Memphis long ago, and the papers warned of smashes galore). I suspect isoglosses also exist between social classes and generations.

Ny kursplan - hur hanterar vi det? Den stora förändringen för oss språklärare grundar sig i den stadieindelade timplanen. Denna föregicks av heta diskussioner hos språklärare, för det är inte helt enkelt att säga om det är positivt eller negativt att det nu är obligatoriskt att inleda språkundervisningen redan i mellanstadiet. Generellt är det fördelaktigt för eleverna att börja läsa språk i tidigare ålder, men med den stora lärarbrist som finns i landet har många huvudmän stora problem att hitta språklärare till alla grupper. En viktig sak att ha i bakhuvudet när vi ser över kursplanen är att terminsbetyg endast ska bedöma det vi har arbetat med under terminen. Jag har medverkat i att organisera två olika arrangemang för fortbildning kring dessa nyheter. Som representant för Språklärarnas riksförbund Västra Sverige ordnade jag också i samarbete med kollegorna i spansklärarföreningen, APEOS, en Edcamp med samma tema. Här ser man tydligt vad som är olika. Hur kan man bedöma detta? “C’est La Tour Eiffel, à Paris.”

ef Classroom Material Inspirera dina elever Vi delar din passion för att ständigt förnya och förbättra engelskundervisningen för dina elever. Därför erbjuder vi kostnadsfritt lektionsmaterial och andra resurser till dig som engelsklärare. Dessa inkluderar bland annat underlag för inspirerande lektioner och obegränsad tillgång till våra moderna språktester online. "Vi älskar engelska" posterAnvänd denna inspirerande poster tillsammans med vår lektionsplan "Vi älskar engelska" och tillhörande video. Aktivitetskort till klassrummet - We will not have theseVåra aktivitetskort ger dig 52 nya pedagogiska idéer hur du kan engagera dina språkstudenter i klassrummet . Vi delar din passion för att ständigt förnya och förbättra språkundervisningen för dina elever. "Nos encanta el español" posterAnvänd denna inspirerande poster tillsammans med vår lektionsplan "Nos encanta el español" och video. Vi delar din passion för att ständigt förnya och förbättra språkundervisningen för dina elever. Gästlärare

ePals - ett modernt sätt att skaffa brevvänner ePals är en trevlig och modern variant av forum för att skaffa brevvänner. Som lärare registrerar man sig och skapar konton åt sina elever som man sedan kan övervaka effektivt. Sidan innehåller flera olika, väl genomarbetade, förslag till projekt att arbeta med. Om man jämför med det europeiska eTwinning tycker jag att ePals håller betydligt högre nivå på engelskan eftersom en stor del av klasserna kommer från USA, medan eTwinning har de facto stor representation från östeuropeiska länder. Nedan finner du 2 instruktionsfilmer om hur man kommer igång med ePals och hur man tar kontakt med andra klasser:

Type with your voice - Docs Editors Help Voice typing works in these languages and accents: Learn English If you're trying to learn English, check our courses below about adjectives, adverbs, articles, gender (feminine, masculine...), negation, nouns, numbers, phrases, plural, prepositions, pronouns, questions, verbs, vocabulary, excercises... to help you with your English grammar. Below are our free English lessons. Enjoy our courses! English Lessons Information about English English belongs to the Indo-European family, Germanic group, West Germanic subgroup and is the official language of over 1.7 billion people. The words "England" and "English", come from the word, "Angles". We hope the lessons above helped you learn English.

Related: