background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Www.larare.at. Ondskan. HJÄLPMALL SVENSKA uppdaterad 5 februari. Prinsessan och mördaren textförståelse kapitel. Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald. Nc3a4r danska blev svenska. Svensk språkhistoria. Intro svensk språkhistoria. SV3 En guide till textläsningen i kursen Svenska 3. #hashtag. Spr%C3%A5khistoria%20PP. File download. Minilektioner. Eleverna ska inte ha mobiler på lektionerna. Publicerad: 9 februari, 2016 Michael Ländin skriver att det är självklart att ”ungarna ska ha mobiler i skolan”.

Eleverna ska inte ha mobiler på lektionerna

Forskning visar att han tänker fel. Vi måste givetvis utgå från hur hjärnan fungerar. Mobiler ska enbart användas i skolarbetet – annars ska de parkeras. Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Barns mobilanvändande". Svenskanoveller Wiki. Möss och människor - Google Slides. SMS till chefen. Utöya. Det är dags för skrivuppgiften jag pratade om förra lektionen.

Utöya

Ni ska skriva kort och du kan låtsas att du är flickan som är kvar på klippavsatsen, eller någon som ligger och trycker uppe i den glesa skogen. Vilka tankar far genom ditt huvud? Vad känner du? Historien om tandborstens betydelse. Den knäppa lektionen mellan två arbetsområden. Aidan%20Chambers%20boksamtal. Jan Stenmark. Jag älskar Jan Stenmark.

Jan Stenmark

Hans förmåga att i en enda bild och korta texter rymma så mycket är imponerande. M%C3%B6ss och m%C3%A4nniskor. PDF VT 2015M%C3%B6ss och m%C3%A4nniskor. Animated map shows how Indo-European languages may have evolved. LättLäst. Språkhistoria. Hur, när och varför ska jag referera? Källhänvisning Enligt Harvardsystemet. Fejkade sidor - Källkritik. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl.

Hållbarutveckling. Nominalfraser. All Things Topics - Home. Svenska. För att få en inblick i hur jag jobbar kan du titta på några av de PROJEKT mina elever jobbat med: Ordens makt och modern teknik och Att gå sin egen väg.

Svenska

Länkar nedan fylls på regelbundet. OBS! Johan Glans Om De Nordiska Språken. The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic. Click image, then click again, to enlarge Call it counterintuitive clickbait if you must, but Forbes’ Pascal-Emmanuel Gobry made an intriguing argument when he granted the title of “Language of the Future” to French, of all tongues.

The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic

“French isn’t mostly spoken by French people and hasn’t been for a long time now,” he admits,” but “the language is growing fast, and growing in the fastest-growing areas of the world, particularly sub-Saharan Africa. The latest projection is that French will be spoken by 750 million people by 2050. One study “even suggests that by that time, French could be the most-spoken language in the world, ahead of English and even Mandarin.” I don’t know about you, but I can never believe in any wave of the future without a traceable past. “When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor,” writes Mental Floss’ Arika Okrent.

Litteraturhistoria

Berättelser som berör. Läsårets sista lektion blev passande nog med ett härligt gäng ungdomar som går ut nian.

Berättelser som berör

Lektionen bjöd därför på sammanfattande tankar om ämnet svenska. Undervisningen har bland annat haft som syfte att: Utmana tankar genom olika berättelser (i bland annat reportage, krönikor, noveller, romaner, bilder, filmer och verkligheten)Uttrycka dessa tankar och åsikter i tal och skriftIfrågasätta det man ser, läser och hörUtveckla skrivandet i olika typer av texter En bärande grundidé som undervisningen vilar på är att den ska beröra och/eller att det ska upplevas som viktigt. Ämnena och uppgifterna ska kännas angelägna, vare sig det handlar om POLITIK, VÄNSKAP, KÄRLEK, GLÄDJE, SORG, DILEMMAN eller om något annat. Innan jag kunde släppa klassen var jag tvungen att visa en viral succé som jag bara älskar! Filmen kommer jag att använda i undervisningen nästa läsår. Bildspråk - Presentation by Annika Sjödahl.

Lär på ditt sätt. Schoolido En kraft som får tankar att växa!

Lär på ditt sätt

Lär på ditt sätt. En mening och hundra ord. Anne-Marie Körling har flera enkla och mycket användbara lektionsidéer på Körlings ord.

En mening och hundra ord

Jag har testat flera med både bra resultat och nöje. Liksom andra goda grundidéer finns det möjligheter att utveckla dessa idéer åt lite olika håll. Lässtrategier. Här i Malmö har vi ett allt större elevunderlag där allt fler elever läser svenska som andraspråk. För att ge eleverna tillräckligt med stöd har vår skola valt att integrera svenska som andraspråk i den ordinarie undervisningen. Basen i vårt arbete är lässtrategier eftersom en ökad läsförståelse även gynnar kunskapsutvecklingen i andra ämnen. Genom att systematiskt jobba med lässtrategier jobbar vi mot en god läsförståelse.

Vårt arbete utgår från RT (Reciprocal Teaching) och grunden ligger på förförståelse, frågor, svar, kopplingar och sammanfattning. Grundskolan har kommit långt i sitt arbete med lässtrategier och vi tycker att det är viktigt att vi följer samma linje. Att läsa mellan raderna – på ett annat sätt än det vanliga. När vi jobbar med våra teman i So försöker jag koppla en skönlitterär bok som passar till området.

Att läsa mellan raderna – på ett annat sätt än det vanliga

En bok som jag högläser ur eller ibland lyckas vi få fatt i en klassuppsättning och kan göra något mer av läsningen. Den här gången jobbade vi med Europa och då passade boken Fröken Europa bra. Radioteater och sommartal. Eleverna i år nio får välja arbetsområde de sista lektionerna.

Radioteater och sommartal

Antingen Radioteatern ger Hissen som genomförs i grupp och går ut på att skriva en radioteater om fyra människor som fastnar i en hiss eller Att gå sin egen väg som är individuell och bygger på att hålla ett tal, liknande Sommarpratarna i P1. Så gör du en Canva. Webbmagistern. Värsta språket: Complete Episode List. Jessicarosengren1. PejloTraning.pdf. Textkopplingar. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. Genrer/texttyper. Mitt öppna klassrum. Hur skriver man ett reportage? Skrivmall reportage » Meningar med elever. Svenskans historia och nordiska språk. Var finns de vuxna när barnen behöver prata? Det är inte synd om rasister.

Dilsa Demirbag–Sten: Bakom framgången finns alltid hårt arbete. Språkbruk del 2. Språkbruk del 1. Språkhistoria del 2. Språkhistoria del1. Malinsklipp Tema och Budskap. Orka plugga. Volvo Drive-E feat. Robyn - Made by Sweden. Volvo XC70 feat. Zlatan - Made by Sweden. Volvo - Made by Sweden - Vintersaga. Att jobba med läsförståelsestrategier. Skriv en insändare. Vardagstryck & affischer. Läxhjälp och undervisning online. Malinsklipp genre krönika och förslag på ämne att skriva om. Den klassiska berättarkurvan av Fröken JE. 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav. Pedagogiskt paket kring rasism.

August_Strindberg_ett_liv.