background preloader

Inför nationella prov i svenska

Facebook Twitter

Olika texttyper. TEXTGENRER. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg

Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion. Förra årets upplägg och årets revidering Förra läsåret hade jag också nior och jag har utgått från den strukturen jag gjorde då samt reviderat om det som behöver förtydligas för eleverna. Vi började förra året med att lyssna på konkreta upplägg på gamla samtal.

Eleverna behöver lära sig hur man vidgar ett resonemang och det kan vara bra att visa hur det görs genom filmen från Orka Plugga. Eleverna fick också öva på ett fingerat bedömningstillfälle med andra texter jag valt. Canvor: Annika Sjödahl // Annika. Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov. Det kan vara svår att planera för hur man ska göra ett schemabrytande schema för de kommande muntliga nationella proven och i år kommer vi att göra det på min skola.

Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov

Jag vet att det är efterfrågat hur man gör rent konkret och jag ska se om jag lyckas förklara hur vi går tillväga i detta inlägg. I mitt arbetslag har vi en fantastisk organisatör som kan detta med att räkna på elever, grupper och lärare och sedan sätta ihop ett schema. Hon är matematiklärare och har gett sitt tillstånd att jag får dela planeringen så om ni lånar av den får ni gärna ge Ann-Kathrin Holm all cred. Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk. När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat.

Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk

Just denna aspekt att återge någons åsikter finns också ofta prövat i de nationella proven i svenska där eleverna ska beskriva och förklara vad någon tycker på skrivdelen utifrån häftet de läst till läsförståelsen. När de återger ska eleverna använda ett ämnesrelaterat språk. Eleverna ska uppge källan och använda referatmarkörer när de återger personens tankar och för texten framåt med ett ämnesrelaterat språk. Detta är inte helt lätt och en konst vi måste visa eleverna. Jag tänkte visa hur jag gör och kanske någon har nytta av det innan terminen är slut och för att få fram delar av kunskapskravet nedan. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

(Svenska/Sva åk9, Lgr11) Vilka källor? Ämnesord för referat gjorda i appen VisualPoetry. TEXTTYPER. Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först. Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under. Vad är gestaltning?

När du berättar beskriver du med adjektiv, men när du gestaltar visar du vad en person gör så läsaren får en bild. Det är också bra om man kan använda synonymer och variera sitt språk när man skriver så det inte låter så lika när man läser texten. Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? - Annika Sjödahl. Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur kan jag få dem att applicera sina lärdomar på eget producerande?

Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? - Annika Sjödahl

Det är en inte en ovanlig fråga man som pedagog brottas med. Jag läser ofta om att elever blir sämre skribenter och inte minst i den rapport från Skolinspektionen från den 26 januari 2016, Att elever behöver mer lärarstöd i svenska. Rapporten visar att det är vi lärare som måste ge eleverna det stödet. Hur kan vi göra så att eleverna utvecklar sitt skrivande? Vi måste arbeta mycket mer aktivt med vad och var eleverna behöver stöd i skrivandet. Smakprov. Provlektion läsförståelse. PejloFolderNy. Texttyper - en sammanfattning. Repetition av texttyper i NP. Vi har nu både läst och tittat på skrivlösningar av NP under de sista två veckorna. samtliga prov i muntliga delen är gjorda och kvar är nu att genomföra proven.

Repetition av texttyper i NP

På tisdag den 17 mars genomför ni läsförståelsen. Här har ni lite att tänka på: På torsdag den 19 mars genomför ni skrivdelen.

Texttyper - mina egna exempel

Genrer/texttyper. Texttyper. Muntligt nationellt prov. 6 Texttyper inför NP ifylld mall. Nationella prov i Svenska - Studienet.se. De nationella proven i Svenska genomförs i Svenska 1 och Svenska 3, och här ska visa dina kunskaper inom ämnet både muntligt och skriftligt.

Nationella prov i Svenska - Studienet.se

Proven anknyter alltid till ett specifikt tema, och det är i detta tema som de olika delproven tar utgångspunkt. I Svenska 1 kommer du att genomföra tre prov; delprov A, B och C. I Svenska 3 kommer du att genomföra två prov; delprov A och B. Läs mera om de olika delproven i Svenska 1 och Svenska 3 nedunder: Oavsett om det är första gången du ska genomföra de nationellt proven i Svenska, eller om du överlevt en omgång förr, så finns det en del saker som alltid kan vara bra att tänka på. Läs en bra bok av en författare som du tycker om, så att du att har lite skönlitteratur färskt i minnet innan provet. Muntlig interaktion – övning med filmtolkning av reklamfilm med Zlatan. 6 Texttyper inför NP ifylld mall.