background preloader

Annaporsmyr

Facebook Twitter

Anna Porsmyr

Pet Mania. Activities for correcting writing in the language classroom. How can teachers encourage learners to correct their own writing?

Activities for correcting writing in the language classroom

Second-time winner of TeachingEnglish blog award, Cristina Cabal, offers a few tried and tested error-correction activities. Does every single writing error need to be corrected? In the learning of a second language, this is a question that stirs up great controversy. GT - inget att vifta bort - Mia Smith. Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla.

GT - inget att vifta bort - Mia Smith

Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord. Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Jag har gjort en film riktad till elever kring just digitala verktyg som del av språkundervisningen och språkinlärningen. I filmen går jag igenom fem digitala verktyg: Google, Google Translate, digitala ordböcker i mobilen, Wikipedia som språkverktyg och stavnignskontrollen.

Mobile. Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith. Bedömning är ett hett ämne i svensk skola, men ändå dyker det regelbundet upp exempel på bedömning av saker som inte är kopplat till kursplanen.

Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith

I det här inlägget vill jag visa hur jag lägger upp min bedömning i moderna språk och engelska på högstadiet. Utgångspunkten för både undervisning och bedömning är kursplanerna och kommentarmaterialet därtill. Alla mina referenser i det här inlägget är kopplade till dessa texter. I båda kommentarmaterialen förtydligas grundsynen på vår undervisning. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska sk... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska sk...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande. Teach them English. Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl. ”Jag får inte sätta F om det inte finns ett ÅP”.”Jag får inte sätta F om jag inte varnat eleven”.”Jag måste sätta F om en elev ”restar” centralt innehåll från tidigare terminer”.

Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl

Det cirkulerar många påståenden om vad som gäller kring betygsättning. Jag förvånas över att man inte vet vad som gäller. Kanske är det så illa att man inte vet var man hittar information kring betygsättningen? Eller så vet man inte utan litar på det andra säger. Genom kunskaper kan elever i alla åldrar mötas.

Elever i år 5 har jobbat med att skriva berättande text.

Genom kunskaper kan elever i alla åldrar mötas

De har då jobbat sig igenom hela skrivprocessen vilket innebär att skriva utkast, ge sig själv egenrespons, bearbeta, få kamratrespons, bearbeta. Till sist respons från lärare och därefter bearbetar texten och färdigställa den. Responsarbetet är en bärande del i skrivprocessen. Learn Languages for Free with Music Videos, Lyrics and Karaoke! English, Span... Christmas Stories. Merry Christmas & Happy Holidays from American Literature!

Christmas Stories

Enjoy Christmas with your family! Here are some favorite Christmas stories for you and your family to enjoy this holiday season. Holidays are coming...holidays are coming - assorted material. Documentary about Bruce Mertz, a.k.a.

Holidays are coming...holidays are coming - assorted material

Mr. Christmas.Questions: 1. How many lights are put up every year? 2. How long does it take to put everything up? Pray for Paris (Week 47) File_download. Vässa responsen med äldre elever by patriciadiaz. Dörrskylt_hjärnor_som_växer_utan_2. EDpuzzle. Undervisning om att (be)döma rättvist - Nicklas Mörk.

I fredags deltog jag på en lektion där min kollega undervisade parallellklassen (åk 5).

Undervisning om att (be)döma rättvist - Nicklas Mörk

Lektionens syfte var att belysa hur lätt det kan vara att snabbt döma någon när man bara lyssnar till sina aktuella känslor och hur svårt det i vissa situationer eller vid motgångar att ta ett steg tillbaka, göra en rationell medveten bedömning av situationen och ta ett bra eller rättvist beslut. Detta var något klassen behövde undervisning i vid tillfället då det hade skett flera incidenter där snabba beslut framkallat tårar hos både lärare och elever. Min kollega hade förberett lektionen med lappar som delades ut till eleverna.

Hälften av eleverna i klassen fick en lapp med ett påstående som ungefär hade innebörden: “Din bror/syster blir påkörd av en okänd berusad person av misstag och dör av skadorna. Andra hälften av klassen fick svara på påståendet: “Din bror/syster är berusad och kör av misstag på en person som dör av skadorna. 10 Excellent Platforms for Building Mobile Apps. If you've ever wanted to build an app for your business, blog, product or service, but the heavy investment of both time and money put you off, you're not alone.

10 Excellent Platforms for Building Mobile Apps

The good news is that entering the mobile market no longer necessarily requires thousands of dollars and months of work. There are many mobile platforms available to help you build an app on a budget — quickly, and with no coding knowledge required. Bet You Didn't Know: Halloween. Sv-eng_ordbok_2012.pdf. Träna hjärnan med lässtrategier. När summativt blir formativt på riktigt. Det är intressant att titta på sitt eget lärande som lärare tycker jag. Jag har under ganska lång tid haft ambitionen att de uppgifter vi gör som är summativa också ska användas formativt, mer än bara genom kommentarer.

Jag har då och då lyckats få till det. En uppgift som man bedömer, ger feedback på och som vi sedan jobbar vidare med för att direkt använda feedbacken. Då och då. Jag återkommer och återkopplar till feedbacken till eleverna men inte rent praktiskt. Annika Sjödahl - ämnesspanare. I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad. Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Accueil.

Allmänt

Blogging in the Classroom- 5 Ways to keep students blogging 180 Days to Happy. EmailEmail Anyone who’s started blogging, me included, would tell you one of the hardest things to do is to KEEP blogging! Inevitably, you will hit a wall or think that nobody out there is listening. This can and will happen in your classroom as well. "ESL English as a Second Language Listening and Reading Audiobooks". Second Son by Lee Child "Okinawa, 1974. Even at thirteen, Jack Reacher knows how to outwit and overpower anyone who stands in his way. And as the new kid in town, that’s pretty much everyone. Simtag i det didaktiska vattnet, eller, att testa olika didaktiska modeller.