background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik. Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5. Här delar vi med oss av det Skrivprojekt som vi arbetat med i år 5.

Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5

Eleverna har fått ett kapitel i veckan att skriva i dokumentet. Vi har använt oss av Classroom för att fördela uppdragen samt lätt ge eleverna återkoppling. Varje kapitel innehåller en tydlig instruktion för vad kapitlet ska handla om samt innehåller även en checklista för att eleven själv ska kunna bearbeta sin text. CHANS: del 1 av 12 Stjärnfall 4 juli kl 20:35 - Drama för unga. Chans. De svarta skorna, del 1: Kyrkogården 21 mars kl 05:00 - Novellklubben. Handstilsträning - Annikas klassrum. Lararhand_nidstangen_webb. Läs- och skrivportalen. 2.abc. Berättande text- matris.docx. Linas lärarrum - Läsmysteriet. Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar.

Linas lärarrum - Läsmysteriet

Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Att bygga upp en berättande text. Idag har vi repeterat hur man bygger upp en berättande text.

Att bygga upp en berättande text

Vilka delar ska vara med? Teaching Handwriting. Lararhand_nidstangen_webb. #läshäxan - ett träningsprogram för läsning. – Digi-bloggen. Att ge alla elever möjlighet att lära sig läsa och förstå är en av våra största utmaningar i skolan.

#läshäxan - ett träningsprogram för läsning. – Digi-bloggen

Och inspirera till regelbunden läsning av olika typer av texter. Just nu deltar 105 elever i åk 4 i ett träningsprogram för läsning. För att skapa goda lässtunder för mina elever så har jag snickrat ihop ett träningsprogram för läsning. Inom idrotten är intervallträning ganska vanligt. Och på marknaden finns en hel del verktyg som kan användas för att styra din tid.

#läshäxan och den lilla bokvätten är ett 45 minuter långt program som eleverna följer varje vecka, tre dagar i skolan och två dagar hemma. Till en början läser eleverna skönlitterära texter som de själva valt. Från början var filmen en 45 minuter lång och en steg för steg instruktion. Skrivguider genrer. 50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända. Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända

I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Apparna står inte i någon ordning utan bara lite huller om buller som de hamnat i mina mappar. Vems är nyckeln? Printables for kids. Lustfyllt läsmaterial med digitaliserade läslådor. Jag heter Therese Brandmåhr och jobbar på Ängelholms Montessoriskola.

Lustfyllt läsmaterial med digitaliserade läslådor

Under min montessoriutbildning skulle vi göra ett utvecklingsarbete. Detta var i samband som Ängelholms kommun gjorde satsningen 1:1 och i samma veva fick jag en smartboard i mitt klassrum. Jag kom då på idéen SMART:a digitala läslådor. Jag ville då effektivisera det 100 åriga montessorimaterialet med dagens teknik. Jag ville att Maria Montessoris läsmaterial skulle bli mer tilltalat och elever med särskilda behov skulle kunna jobba på samma villkor som sina klasskamrater. De digitala läslådorna är grundade på samma sätt som läslådorna inom montessoripedagogiken. Rosa, blå och gröna – så fungerar materialet. Läsförståelsestrategier. En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).

Läsförståelsestrategier

RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT. Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Filmen om läsfixarna. Berattelseansikte.pdf.

Spel-Ett. Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli.

Spel-Ett

Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Det kan användas både hemma och i skolan. Spel-Ett är gratis tillgängligt via internet. Starta spelet. Lärarhandledningar - Bonnier Carlsen Förlag. Många av våra böcker lämpar sig väl som grund till ämnen att fördjupa sig i.

Lärarhandledningar - Bonnier Carlsen Förlag

Vi har lärarhandledningar och lektionsunderlag passande för låg-, mellan- och högstadiet. Lästips för tonåringar Vi har samlat aktuella böcker för tonåringar som kan sätta igång tankar om rätt och fel, vem man är och vem som bestämmer! Ladda hem broschyren här. (.pdf) Högläsningsböcker. Läslogg, recension & boksamtal. Lässtrategier & Läsförståelse. LÄSNING & SKRIVNING. Bildstöd. Skriva texter, från ELK. Mallar och instruktioner. Argumenterande texter Rymden fortsätter. På dagens lektion kring rymden så har vi, istället för faktatexter som vi gjort tidigare, jobbat med argumenterande texter.

Argumenterande texter Rymden fortsätter

I rymd-temat handlade det den här gången om ÅRSTIDER. Målen för dagen var: Men även då språkligt att eleverna: Vi läste, tittade på bilder och pratade om de olika årstiderna. När vi samlat fakta om dem så skrev vi stödord kring de 4 årstiderna med fokus på målen, tillsammans. Utifrån sina kunskaper kring årtiderna fick de sedan skriva på en lapp vilken årstid just jag tycker är den bästa. ROMANPROJEKT "DEN MAGISKA DÖRREN" ROMANPROJEKT.