background preloader

Svenska

Facebook Twitter

50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Problem loading page. Svenska. Tanken bakom korten: Med hjälp av ordkorten introduceras varje bokstav med ord och lustfyllda bilder vilket möjliggör att alla kan läsa!

Svenska

Känslan av stolthet och "jag kan läsa själv" brukar väcka nyfikenhet att vilja fortsätta att också skriva orden. Förslag på arbetsordning: Är det sant?: Källkritik - UR Skola. Ak_5_lpp_-_huset_0.pdf. Grovplanering ht. Grammatikbolaget: Något nytt - subjekt och predikat - UR Skola. Tema: Mitt liv som vuxen. Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik. Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5.

Här delar vi med oss av det Skrivprojekt som vi arbetat med i år 5.

Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5

CHANS: del 1 av 12 Stjärnfall 4 juli kl 20:35 - Drama för unga. Chans. De svarta skorna, del 1: Kyrkogården 21 mars kl 05:00 - Novellklubben. Handstilsträning - Annikas klassrum. Lararhand_nidstangen_webb. Läs- och skrivportalen. 2.abc. Berättande text- matris.docx. Linas lärarrum - Läsmysteriet. Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar.

Linas lärarrum - Läsmysteriet

Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Nu har jag arbetat med de två första avsnitten med tillhörande uppgifter och mina elever i åk 5 älskar det. I övningarna de gör utgår de från sammarbete i grupp där de ska lösa ungefär samma uppgifter som i programmet. Att bygga upp en berättande text.

Idag har vi repeterat hur man bygger upp en berättande text.

Att bygga upp en berättande text

Teaching Handwriting. Lararhand_nidstangen_webb. #läshäxan - ett träningsprogram för läsning. – Digi-bloggen. Skrivguider genrer. 50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända. Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända

I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Apparna står inte i någon ordning utan bara lite huller om buller som de hamnat i mina mappar. Vems är nyckeln? Printables for kids. Lustfyllt läsmaterial med digitaliserade läslådor. Jag heter Therese Brandmåhr och jobbar på Ängelholms Montessoriskola.

Lustfyllt läsmaterial med digitaliserade läslådor

Under min montessoriutbildning skulle vi göra ett utvecklingsarbete. Detta var i samband som Ängelholms kommun gjorde satsningen 1:1 och i samma veva fick jag en smartboard i mitt klassrum. Jag kom då på idéen SMART:a digitala läslådor. Jag ville då effektivisera det 100 åriga montessorimaterialet med dagens teknik. Läsförståelsestrategier. En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).

Läsförståelsestrategier

RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT. Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna.

Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Filmen om läsfixarna. Berattelseansikte.pdf. Spel-Ett. Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli.

Spel-Ett

Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Det kan användas både hemma och i skolan. Spel-Ett är gratis tillgängligt via internet. Starta spelet. Lärarhandledningar - Bonnier Carlsen Förlag. Lärarhandledning till Katarina Genars böcker En hemlig vän, Pensionat Vidablicks gåta, Den magiska kappan, Röda spår och Silvervinges hemlighet.

Lärarhandledningar - Bonnier Carlsen Förlag

Ladda ner lärarhandledning till Pensionat Vidablicks gåta (pdf)Ladda ner lärarhandledning till Den magiska kappan (pdf)Ladda ner lärarhandledning till En hemlig vän (pdf)Ladda ner lärarhandledning till Röda spår (pdf)Ladda ner lärarhandledning till Silvervinges hemlighet (pdf) IRL - Ilskan. Rädslan. Löftet.

Läslogg, recension & boksamtal. Lässtrategier & Läsförståelse. LÄSNING & SKRIVNING. Bildstöd. Skriva texter, från ELK. Mallar och instruktioner. Argumenterande texter Rymden fortsätter. På dagens lektion kring rymden så har vi, istället för faktatexter som vi gjort tidigare, jobbat med argumenterande texter. I rymd-temat handlade det den här gången om ÅRSTIDER.

Målen för dagen var: Men även då språkligt att eleverna: Vi läste, tittade på bilder och pratade om de olika årstiderna. ROMANPROJEKT "DEN MAGISKA DÖRREN" ålder 8 - 10 år. ROMANPROJEKT.