background preloader

Digitalisering - utveckla kompetens och verktyg

Facebook Twitter

Programmering - Skellefteå kommun. I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära.

Programmering - Skellefteå kommun

Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden. När det gäller skola så är ovan nämnda arbetsområden lika väsentliga och regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Skaraborg har tagit ett samlat grepp om digitaliseringen. Just nu arbetar landets skolhuvudmän med att förbereda sig inför nästa läsår, när de reviderade styrdokumenten träder i kraft.

Skaraborg har tagit ett samlat grepp om digitaliseringen

Syftet med ändringarna är att i högre grad anpassa skolans verksamhet till den digitala samhällsutvecklingen. När det gäller undervisningen, betonas och förtydligas digital kompetens och betydelsen av digitala perspektiv i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner. Skaraborgs kommunalförbund består av femton mindre kommuner i Västra Götalandsregionen. Här tar man sedan flera år, genom satsningen Utbildning Skaraborg, ett samlat grepp om digitalisering och andra viktiga skolutvecklingsfrågor. Kommunerna har inte någon gemensam skolpolitik, men de samverkar kring kunskapsutveckling och spridning av erfarenheter.För dem är det viktigt att beslutsfattare, förvaltningschefer och skolledare får god inblick i aktuella ämnen och kan enas kring visioner, målsättningar och lämpliga vägar framåt.

Programmering - Skellefteå kommun. Digital frågesport och kamratfeedback. Kahoot – så fungerar det! Kahoot är förstås ingen nyhet i ”den digitala verktygslådan” för många lärare.

Kahoot – så fungerar det!

Det spelbaserade responssystemet har fått varmt i många klassrum de senaste åren. Utöver att aktivera eleverna att faktiskt delta i lektionsuppgiften finns många smarta funktioner i Kahoot som bla kan användas för att synliggöra lärande och få eleverna att samarbeta (längre svarstid/team mode). Snabb överblick med whiteboard online – ThereseLinnér. För ett antal år sedan köpte jag in whiteboards till min klass.

Snabb överblick med whiteboard online – ThereseLinnér

Ett väldigt redskap för att få alla elever aktiva och samtidigt ett enkelt sätt att se om alla hade koll på det som jag frågade efter just då, formativ bedömning av gruppens kunskaper. En extra bonus var att det var ett stöd för mig att komma ihåg att vara tyst. Det är så lätt att prata på och inte ge alla den betänketid som de behöver. Genom att eleverna skrev svar ficka alla tänka och jag fick överblick istället.

ClassroomScreen – en digital tavla som skapar struktur och ger feedback - Rosana Månsson. När slutar vi?

ClassroomScreen – en digital tavla som skapar struktur och ger feedback - Rosana Månsson

Ännu en webbplats i Webbstjärnan. Digitalt stöd- ett inkluderande arbetssätt. Stöd till rektor. Appar för berättande. Jag har några appar på iPaden som jag använder till många olika saker när vi jobbar med berättande på olika sätt med eleverna i åk 1-3.

Appar för berättande

Det har varit till presentationer av olika slag i alla ämnen. Bara fantasin som sätter stopp. I matten har vi använt dem till att berätta räknesagor, presentera hur man löser olika problem, berättat om olika räknesätt m.m. Kreativt berättande. Jag har några appar på iPaden som jag använder till många olika saker när vi jobbar med berättande på olika sätt med eleverna i åk 1-3.

Kreativt berättande

Det har varit till presentationer av olika slag i alla ämnen. Bara fantasin som sätter stopp. I matten har vi använt dem till att berätta räknesagor, presentera hur man löser olika problem, berättat om olika räknesätt m.m. IT-inspiration i förskolan. Book Creator - skapa egna e-böcker med ljud, bild och text. Med Book Creator skapar man egna e-böcker med text, bild och ljud.

Book Creator - skapa egna e-böcker med ljud, bild och text

Dela resultatet med andra som PDF, ePub eller video. Book Creator från Red Jumper Limited är en trevlig och stimulerande app med ett brett användningsområde. Med appen är det enkelt att skapa digitala böcker som kan innehålla fotografier, ljud, film, tal och musik. När man skapar en ny bok får man välja mellan tre olika format; stående, liggande eller kvadrat. Därefter skapar man varje sida för sig. Vill man kan man även kopiera, ta bort, lägga till eller byta plats på en eller flera sidor.

ClassroomScreen. ALH QRKoder jultomte. Jennys julkalender - den 2 december. Dagens tips handlar om Canva.

Jennys julkalender - den 2 december

Känner du till Canva? Det är ett webbaserat verktyg, där du kan skapa enkla och snygga presentationer, mallar och bokmärken. Jag har använt det vid flertalet tillfällen i min undervisning och idag ska jag dela med mig av några av de "produkter" som jag tagit fram. Först ut är en mall för Aidan Chambers modell för boksamtal. Att skapa och sprida personliga berättelser med Digital storytelling. Kom igen, använd Digital Storytelling i klassrummet!

Att skapa och sprida personliga berättelser med Digital storytelling

Kursplanerna kräver det! Verktygen är lätta att använda, konceptet är klart. Det är bara att sätta igång. För er som inte vill googla om Digital Storytelling i klassrummet och sortera bland 9 670 000 resultat är det ett tips att läsa mer om vad det innebär i texten nedanför. Digital Storytelling är ett koncept skapat i början av 90-talet i San Fransisco där en grupp berättare insåg vilket värde den nya tekniken hade för att skapa och sprida personliga berättelser till andra människor. I Digital Storytelling är texten den viktigaste delen, utan en bra berättelse är det svårt att göra en bra film. Konceptet går ut på att i en workshop (fungerar även under ett antal lektioner) jobbar med att enskilt skriva en personlig berättelse.

Programmera mera för lärare: Mönster. Språket i ämnet: Att skriva sig till läsning - ASL. Vi måste tala om ipads som belöning. Som lärare och specialpedagog har jag varit verksam i gymnasiet och på komvux. Numera har jag glädjen att verka också i grundskolor runtom i landet. Överallt i grundskolor möter jag en vanlig handling: man ger ipads till elever som belöning. Appar ökar läsförmågan hos unga med läs- och skrivsvårigheter. LIKA Och Alla Andra Verktyg. Hur förhåller sig LIKA-verktygen till alla andra nationella och internationella verktyg och modeller framtagna av konsulter, leverantörer, folk från ”golvet”, olika nätverk, av egen drivkraft eller av beslut ”uppifrån”? Och varför finns LIKA-verktygen idag? Lite med anledning av olika diskussioner i sociala medier förtydligar jag här några av grundtankarna kring skattningsverktygen i familjen LIKA (för det är flera olika verktyg, inte ett). Men framför allt förtydligar jag för att det ska vara rätt förväntansnivå bland er som är nyfikna och vill använda er av verktygen.

Det går ju för övrigt alldeles utmärkt att skapa ett konto och testa verktyget, vilket så klart är bästa sättet att skapa sig en bild av vad det är och vad det INTE är. Svaret på första frågan, hur LIKA-verktygen förhåller sig till andra verktyg, kedjor, modeller, moduler, hör ihop med svaret på andra frågan – varför LIKA-verktygen finns. Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT. Att använda QR-koder i förskolan. Jamals kompisar. Jag vill ha en pedagogblogg – hur gör jag? Book Creator steg för steg- lär hur. Jag är just nu runt på förskolor och har workshops kring appen Book Creator.

Många önskar lathundar på vilka funktioner som finns så man i lugn och ro kan ta del av på förskolan. Jag har därför sammanställt några dokument som jag delar här: Låna gärna men ange att du lånat dem på denna sida:) Det är en kreativ app, lättarbetad och rolig att skapa i tillsammans med barnen på förskolan:) men den lämpar sig minst lika bra till elever i skolan som skriver böcker, dokumenterar studiebesök, resor eller utflykter eller som ett verktyg för att presentera ett arbetsområde och vad man lärt. Gör egna böcker på ipad. En av mina favorit användningsområden för ipaden är att använda den för att skapa egna böcker! Ipaden motiverar och gör det mycket roligare att skriva och skapa. När boken är färdig skickar vi den med e-post hem till en föräldrar, kompis, mormor osv. eller publicerar den på bloggen!

Faktaböcker i Book creator. Lathund - Book Creator - Pedagogverkstan. Att använda iMovie i undervisningen. Om du har en ipad med appen iMovie så har du många möjligheter att arbeta med film. Här kommer en del pedagogiska tips på hur du kan använda det i undervisningen och även länkar till filmer om hur du arbetar praktiskt med iMovie. Det finns många bra tips på hur man kan använda imovie, här nedan har jag sammanställt tips från olika bloggar: Skapa QR-kod enkelt här! Läroplan 2018 - Digitala skolan. Om sidan Denna sammanställning började som ett projekt där vi för egen del ville ha de nya skrivelserna i läroplanen samlade enkelt och överskådligt på ett och samma ställe och som en liten utvärdering av nya Google Sites (enkelt, smidigt, snyggt men inte så flexibelt eller anpassningsbart). Tips pa appar spraktraning. Att programmer med elever Ulrica Elisson.

Enkel programmering. Skärminspelning med Screencast-O-Matic – Steg för steg – Fröken Jingfors. Med ett skärminspelningsverktyg kan du spela in en genomgång, feedback eller en instruktion till dina elever. Fem favoritverktyg för ökad elevaktivitet! – Patricia Diaz. Förra veckans vabbande ställde ju till det lite (men eleverna hade faktiskt arbetat på bra med de uppgifter jag lade ut) men i onsdags var jag på plats igen och kunde leda lektionen som jag brukar.

Får ofta frågan vilka digitala verktyg som jag använder dagligen (eller ja, under varje lektion) och efter onsdagens lektion var det lite extra tydligt vilka som är några av mina favoriter för att öka elevaktiviteten! Om programmering - webbkurs. Gå vår webbkurs om programmering. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. LaroplanGrundskolaForskoleklassFritidshem. Appar. Storybird. IKT plan. Classroom Screen – bidrar till tydlighet och struktur. Ramlade över verktyget Classroom Screen via The Techie Teachers Facebook-sida (och även via Linda Forsell Asp i gruppen Mitt lilla klassrum på nätet) häromdagen och måste tipsa!

Idén är supersimpel – det är en sida på nätet (ingen inloggning) som är tänkt att visas på storbild via projektor i klassrummet under lektionstid. Publishing your book online – Book Creator Support. With Book Creator 5.1, teachers can publish books online. You'll get a unique link for your book which you can share so others can read your book on the web, on any device. How to publish your book online: 1. I vår klass. Kom igång med programmering – Pedagog Trelleborg. STL utbildning SKL. Skoldatatekets applista april 2016. How To Make A Stop Motion Picture Animation. Padlet – så funkar det! – Patricia Diaz. IKT1 3 05A 02 digitala programvaror. IKT1 3 05A 02 digitala programvaror. Lärarröster om IKT i matematikundervisningen, åk 1-3. Padlet på dator.

IKT1 3 02A 03 tankbaraverktyg. Att använda responssystem (gr) IKT1-3_04A_01_bedomning. Lektionsplanering skrivbar 12 september 2016. Digitalt berättande – svenska årskurs 1 grundskola. Digital frågesport och kamratfeedback. Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik. Ny bok för dig som undervisar i åk 1.... - Natur & Kultur Läromedel Fk-åk 3. Dikteringsfunktion! :-) LaroplanGrundskolaForskoleklassFritidshem. Visa enskild publikation. LaroplanGrundskolaForskoleklassFritidshem. Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner.

Programmering

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Grundskolans lärmodul Kungälv.