background preloader

Osorterat

Facebook Twitter

Det här händer i hjärnan när du läser. Löpare får alltid något drömskt i blicken när de pratar om runners high, det endorfinpåslag som ett riktigt hårt träningspass kan medföra.

Det här händer i hjärnan när du läser

Endorfiner är en form av naturliga opiater som kemiskt sett påminner om morfin. Det är helt enkelt kroppens eget hemkokta knark och det har en förmåga att döva känslor av smärta hos en utmattad löpare. Enligt den brittiske antropologen och evolutionspsykologen Robin Dunbar vid universitetet i Oxford i England kan ett fenomen som liknar runners high inträffa när vi läser en bok som berör oss på djupet. Han menar till och med att det finns fog för att prata om readers high – alltså ett läsrus. Släpp taget jonte 1. Skriva beskrivande text med cirkelmodellen. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken. Faktatext – cirkelmodellen. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver.

Faktatext – cirkelmodellen

De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Efter att vi fokuserat på återberättande texter (se inlägg återberättande text) så går vi nu vidare och tittar på faktatexter. Deckarscheman. Läsa direkt i webbspelaren - Legimus. Nu lanserar vi webbspelaren för att läsa talböcker direkt i webbläsaren i din mobil, surfplatta eller dator.

Läsa direkt i webbspelaren - Legimus

Den är än så länge en Beta och vi arbetar vidare med den. Med webbspelaren kan du läsa talböcker direkt i din webbläsare. Du måste hela tiden vara uppkopplad mot nätet. För att komma till webbspelaren första gången måste du vara inloggad i legimus.se. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Bokslukarna - Avsnitt 2. Alla genrer på samma gång. Tre år går fort.

Alla genrer på samma gång.

Det börjar bli dags att släppa mina kära elever vidare på nya äventyr. Dags att avsluta påbörjade arbeten och då även vårt arbete kring att skriva i olika genrer. Vi har under en period jobbat med livscykler och haft både fjärilar och grodyngel i klassrummet. Vi har dokumenterat utvecklingen och jämfört deras stadier. Vi har pysslat och målat. Genreplanscher. Levla - Umeå. Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.

Levla - Umeå

Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning av en problemsituation och sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. Bloggar.ur. Varför är det så viktigt med ledarskap i klassrummet?

bloggar.ur

Och hur blir man riktigt bra på det? John Steinberg är föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av att lära ut ledarskap till pedagoger. Så ska eleverna lära sig förstå vad de läser. ”Innehållsförteckning!”

Så ska eleverna lära sig förstå vad de läser

Smultrongruppen, klass 2, i Bryngeltorpskolan i Nyköping säger ordet unisont med så arg röst att läraren Marika Nylund Ek till klassens förtjusning låtsas gömma sig bakom de röda bokpärmar hon håller i händerna. ”Livet i Bokstavslandet” ligger i två nya bokhögar på ett bord i klassrummet. En röd och en grön variant, båda med samma innehåll men med lite olika svårighetsgrad. Läseboken är författad av rutinerade barnboksförfattaren Ulf Stark och bygger på UR-serien med samma namn. Lärarhandledning och elevernas arbetsbok för årskurs två till serien är däremot skrivna av Marika Nylund Ek tillsammans med specialläraren och läs- och skrivutvecklaren Marie Trapp. Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen. En uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter fick under sommaren igång en debatt om läsförståelse och inlärning.

Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen

Läsforskarna Barbro Westlund och Gunilla Molloy pekade i debattartikeln bland annat på vikten av att alla lärare oavsett ämne borde undervisa i läsförståelse. Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Stockholms universitet, lärarutbildare och sedan flera år en av landets mest framstående forskare inom läsforskning. Hennes bok ”Att undervisa i läsförståelse” från 2009 blev för många lärare ett startskott för hur man ser på aktiv läsförståelseundervisning i den svenska skolan. Cirkelmodellen engagerar och utvecklar elevernas språk – Förstelärarbloggen. Eleverna tränar på att skriva egna texter på tavlan Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon och hennes kolleger arbetar med cirkelmodellen för att väcka elevernas språklust.

Cirkelmodellen engagerar och utvecklar elevernas språk – Förstelärarbloggen

När jag studerade svenska som andraspråk läste vi första terminen boken Stärk språket, Stärk lärandet av forskaren Pauline Gibbons. För mig var detta en snudd på religiös upplevelse att hitta en bok som gav mig så många redskap att underlätta språkutvecklingen i mitt klassrum. Jag fastnade snabbt för det hon kallar cirkelmodellen som är ett sätt att arbeta med genrebaserad undervisning. Välkommen till stödmaterialet Mötas! Dialogisk högläsning. Att engagera eleverna i samtal kring det vi högläser i skolan, att läsa med eleverna brukar kallas för dialogisk högläsning skriver Toura Hägnesten i sitt blogginlägg: Att läsa högt Högläsning är en viktig del i att utveckla elevernas ordförråd, men kvalitén på högläsningen avgör hur många ord eleverna verkligen lär sig.

Dialogisk högläsning

För att högläsningen ska ge eleverna så många nya ord som möjligt bör den vara dialogisk, skriver Christina Wiklund (Ordförrådets betydelse för läsning Linköpings universitet). Vivekas Fiffiga Mallar. Studiehandledning - home. Matte och språk - Pedagogsajten Familjen Helsingborg. Programmering – svenska, matematik och teknik Vi har börjat arbeta med programmering i årskurs 2 och 3. Eleverna har under hela läsåret fått spela olika spel och göra olika typer av färdighetsträning med hjälp av BlueBots.

Svenska

Kortkommandon för Google Drive på webben - Drive Hjälp. Läsutmaningen 2016 - Akademibokhandeln. Läs, tävla och vinn fina priser till både dig och din klass! Läsutmaningen pågår t o m den 9 december 2016. Läs en bok för varje känsla! Läs totalt fyra böcker – en för varje känsla: sorg, skräck, kärlek, glädje. Skriv ett kort omdöme om varje bok och motivera i formuläret vilken av böckerna som var bäst och varför. Det här kan du vinna: Några tips när du ska beskriva en person. Alignmentsmall.docx. Alignmentsmall Skriva.pdf. Att svara på frågor med tydliga meningar.

Elevexempel i praktiken, eller, modeller för framgång - Didaktiska laboratoriet. Syftet med elevexempel Elevexempel är till för att eleverna ska kunna se vad de ska lära sig. Jag har ofta hört frasen "man ska inte behöva uppfinna hjulet två gånger" i dialog om att lå na andra lärares undervisningsmaterial. Varför ska detta inte även gälla för eleverna? Jag tycker att det är lärarens uppgift att modellera framgångsrika strategier för inlärning som eleven kan förhålla sig till; det är inget rimligt krav att alla elever bemästrar de egenskaper din undervisning kräver. Kollegialt lärande. De Tre Bockarna Bruse. Lektion: Vilket djur talar jag om? Denna lektion bidrar till elevernas förmåga att lyssna, fundera, tänka och argumentera, analysera och fundera över fakta de hör eller tar del av.

Lgr 11 berättar att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Samtidigt som eleverna ska få denna möjlighet ska undervisningen vara saklig och allsidig. Det betyder att vi måste utbilda för möjligheten att i stort och i smått tycka, tänka, belägga och uttrycka hur vi tänker och samt att skaffa argument för varför vi säger som vi gör. Gör så här: Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Olika texter i olika ämnen. New Public Management i välfärden - Varför går det åt skogen? Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter.

LÄS, LÄS, LÄS!!! @Lappkullan bloggar och twittrar läsförståelse. Lärandeutmaning på svenska! #solskol #jamesnottingham. Digitala läromedel. Extramaterial, fristående. Vad är en specialpedagogisk insats egentligen? FULLTEXT01. Groupe public Svenska som andraspråk. Micke gästar skola365.com och talar om lärande och motivation!

New collection

Nytt. Nihad Bunar i Lärarpodden #Didaktorn - Hela skolans angelägenhet - Barn- och ... Viktigt att "reparera" för att höja eleverna. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Assessment for learning, why, what and how (Haninge Kommun 2014) Mer_tid_for_varje_elev_201606_webb. The Reading & Writing Project - Videos to Support the Reading Units of Study Implementation. Filmer som stöd för boken. Edpuzzle. GratisSkola.se. Kraften när vi delar tankarna i högläsning och egen läsning är magisk! Den fula ankungen (The ugly duckling) Hem - GOTD. AOUÅ EIYÄÖ. Skrivundervisning - Processinriktat skrivande i klassrummet. Tre tips till dig som undervisar nyanlända elever. Google Formulär – nu med självrättande quiz-funktion! – Patricia Diaz.

Ulrika Elisson - Scratch - Att koda med elever i åk 1-3. Läsrutin i tre faser. Timplan för grundskolan. Cirkusen – ett skrivprojekt i åk 3. Control Alt Achieve: Interactive Checklists in Google Docs. How to use the new Google Sites. Läsning är viktigt under sommarlovet. Fem undervisningar i läsförståelse. Strukturen leder eleven framåt. "Många barn är inte aktiva läsare" Systematisk skolutveckling. Hur övar man att göra inferenser?

Att ha en årskurs ett. Uppmärksamma förändringar i läsning. Faktatext om djur. Våga stanna i faktatexten. Berättande text – vad är en saga? Bemötande. Didaktorn: Det förutsägbara klassrummet - UR Skola. Pressmeddelande från Skolkommissionen om delbetänkande.

Ankikallman added: Källkritik för yngre elever. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. Därför är formativ bedömning avgörande för framtiden. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger.

Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet. Samarbete och kommunikation i fokus. Välkomna in i mitt dialogiska klassrum. Didaktorn: Planerad feedback - UR Skola.

Tydliggöra språkliga mål

#sommarboken. Rektor som pedagogisk ledare. Värdegrundstrappor - att skapa helhetssyn kring värdegrundsarbete. Rocketbook – sjukt coolt anteckningsblock för molnet – Håkan Fleischer. Ledarskap i skolans värld: Rektors ledarskap vid skolutveckling. A Simple Tool to Create Stunning Video Animations for Your Class.