background preloader

ELK

Facebook Twitter

Läsförståelsestickor. Matris läsfixarna. Lässtrategimatris 2. Filmen om läsfixarna. Jattarna anfaller. Slagsmal. En suverän film om läsfixarna av Marie Trapp. En läsande klass – en introduktionsfilm för lässtrategier. Läsfixarna hjälper till att leta ledtrådar och lösa mysterier. Hur lyckas man med textsamtal med de allra yngsta? Sista tiden har det på facebookssidan "En läsande klass" kommit en hel del påståenden från frustrerade pedagoger som undervisar de allra yngsta; ; "Mina elever är omotiverade till ELK.

Hur lyckas man med textsamtal med de allra yngsta?

" "De vill inte att man stannar upp i texten","De kan inte sitta still", "De orkar inte lyssna. ". Lika många inlägg är åt andra hållet. "Åh vad detta fungerar bra". "Eleverna satt som små ljus" "Tiden räckte inte till" ",Vi var tvungna att läsa ut boken". Att vi upplever detta arbetssätt/förhållningssätt till texter så olika måste ju bero på flera saker. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen!

Den begreppsliga förmågan i svenska och so

Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Vi lärare ska fokusera mera på förmågorna när vi gör våra bedömningar. Bokpratsspel ny version. Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring. Animerad saga med text som man kan läsa samtidigt som man lyssnar och tittar.

Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring

Lill-Zlatan och hennes morbror fikar, går och simmar och gör roliga saker tillsammans. Men en dag dyker Steve upp hos morbror. Då blir Lill-Zlatan svartsjuk. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor. Boktips för högläsning av bilderböcker. Läsloggar och övrigt material åk 1-6. Använd de bilagda läsloggsdokumenten – läslogg- för att dokumentera arbetet med läsförståelsestrategier varje lektion eller någon gång i veckan.

Läsloggar och övrigt material åk 1-6

Hur ofta du använder läsloggen måste styras av tidsåtgången . Syftet med läsloggen är att befästa hur läsförståelsestrategierna används, men dokumentationen får inte bli ett syfte i sig. Läslogg Stjärnläsaren fungerar utmärkt att använda på alla texter för att ge eleverna ett stöd i hur de ska använda strategierna (använd gärna Stjärnläsaren fakta för poesi). För elever som aldrig arbetat med läsförståelsestrategier rekommenderar vi att samla varje läslogg i en gemensam loggbok för hela klassen eller gruppen. Du kan välja att skriva ut och samla i en pärm/bok eller att spara digitalt. Ge gärna eleverna skrivstöd på tavla/storbild och låt dem skriva av. Djuren_flyttar_in.pdf. Läsförståelsestrategier i faktatext åk 1-3. I grundskolans kursplan Lgr 11 skriver om lässtrategier men ger inga konkreta exempel på hur begreppet lässtrategier ska förstås eller läras ut.

Läsförståelsestrategier i faktatext åk 1-3

För årskurs 1 – 3 är kunskapskravet för godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 3 att:”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.”

Flera studier har visat att särskilt de svagaste eleverna i olika åldrar drar nytta av en strukturerad och explicit undervisning om läsförståelsestrategier. Denna undervisning innefattar inte bara svenskämnet, utan alla skolans ämnen, framför allt de naturvetenskapliga och samhällsorienterande ämnena. Moment A individuella förberedelser.

Gamen polly rymmer. Bokpratsspel ny version. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Boksamtal- frågekort. Att undervisa i läsförs fsk åhörarkopia. Att göra kopplingar. Frågeplansch. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s1. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s8 Reportern på ytan. _Lasfixarna_Handledn_stor. Olika filmer om lässtrategier.

Läsfixare-bokmärke.pdf. Berattelseschema cowboyen. Bildpromenad på Pinterest. En läsande klass. Läsförståelsestrategier. En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author).

Läsförståelsestrategier

RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT. Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten.

Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Filmen om läsfixarna. Modellektioner. Frågeplansch. Ornaventyret_20130219_webb_1. Idrott och hälsa.

Lässtrategimatris 2. Tips och material från lärare. Elk.