background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

7164 706 1. Träna för din hjärna. Från en symbol till en annan - språkstörning och matematik. ”Mycket skam och skuld knutet till dyskalkyli” Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna. Gympaläraren - Avsnitt 4. Matematiksv%C3%A5righeter. Intressant forskning om flipped classroom. Sensomotorisk träning- kan det vara en hjälp mot inlärningshinder? Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu.

Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. – Jag vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån, och hur olika problem hänger ihop: Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på. Genom det forskningsprojekt som Torkel Klingberg och kollegorna på Karolinska institutet bedriver i Nynäshamn sedan 2007 har han lärt sig mycket om svenska skolelevers utveckling. Torkel Klingberg skiljer ut fem teman som kan leda till en ny syn på barns utveckling och inlärning: Flippade klassrum har både för- och nackdelar. Några av skälen som lärarna uppger är: vi får mer tid att använda tillsammans med studenter och elever för att diskutera autentiska frågor.

Flippade klassrum har både för- och nackdelar

Studenterna involveras mer aktivt i lärandeprocessen och metoden bidrar till reflektion både i och utanför klassrummet. Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael. En mikrolektion, sju till åtta minuter lång om något som påverkat världshistorien.

Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael

Ett nytt ämne varje dag, Grej of the day, helt enkelt. Och en ledtråd dagen innan för att väcka nyfikenheten och tankeverksamheten. När SvD skrev om läraren Micael Hermansson vid Västangårdsskolan i Umeå i maj i fjol, kände han inte till någon annan lärare som jobbade med liknande, dagliga minilektioner. Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael. Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael. Flippade klassrum har både för- och nackdelar. Flippa klassrummet - enkelt och på svenska. Vad är det flippade klassrummet? Det flippade klassrummet ("the flipped classroom") innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete.Professor Eric Mazur började använda instruktionsfilm när han undervisade på Harvard under 1990-talet.

Vad är det flippade klassrummet?

År 2004 startade Khan Academy och arbetssättet blev tillgängligare även för ”secondary education” (gymnasiet) i USA. Andra som har arbetat länge med det flippade klassrummet är Jonathan Bergmann och Aaron Sams. Det finns mycket diskussion kring det flippade klassrummet. Lennart Swahn: Skolans fundamentala problem är läraren som undervisare. Skolan kommer de närmaste tre till fem åren att genomgå mera radikala förändringar än under de senaste 150 åren.

Lennart Swahn: Skolans fundamentala problem är läraren som undervisare

Det är den moderna informations- och kommunikationsteknologin ICT som driver fram genomgripande reformer. Dagens skolpolitiker, skolexpertis, skolforskning, och skoldebatt ignorerar totalt dessa enorma möjligheter att direkt skapa en förstklassig skola. Spökägget. Buuu... ibland är det skönt att bli lite skrämd.

Spökägget

Motorisk träning hjälper barn med skolarbetet - Riksidrottsförbundet. No hands up! - Ett sätt att ge alla i klassrummet talutrymme! Jag jobbar mycket med den kommunikativa förmågan i mina SO-ämnen.

No hands up! - Ett sätt att ge alla i klassrummet talutrymme!

Vi har mycket grupp- och pardiskussioner och även diskussioner i helklass. Jag märker som många andra lärare att det är några elever som dominerar i klassrummet när det gäller att räcka upp handen och vara med i diskussioner i helklass eller att svara på frågor. Andra lutar sig tillbaka och räknar med att de inte behöver svara och jag misstänker att flera av dem inte ens tänker till eftersom de vet att de inte kommer behöva svara. Jag har jobbat mycket i min klass att vi ska ha ett bra klimat för att tala inför klassen och både i svenska och engelska så läser ALLA elever högt utan protester. De gånger jag ber dem räcka upp handen om de vill läsa så har jag de flesta händerna upp och jag får inga sura miner om jag låter någon som inte räckt upp få läsa. Sverige är unikt – här är 25 världskartor som visar hur. Classroom Management and the Flipped Class.

Editor's Note:This post was co-authored by Aaron Sams, CEO of Sams Learning Designs, LLC and founding member of the Flipped Learning Network.

Classroom Management and the Flipped Class

Hemläxors nytta inte självklar. John Hatties metastudie ”Synligt lärande” har fått ett stort genomslag i den svenska och internationella skoldebatten.

Hemläxors nytta inte självklar

Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. I fokus för debatten har varit införandet av evidensbaserade och effektiva undervisningsmetoder. Så, vad säger Hatties metastudie om hemläxors relevans för elevers lärande? Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg. Men ju yngre eleverna är desto mindre är de positiva effekterna, menar Hattie. Nyckelstrategiernas nyckelstrategi. Det är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp böckerna på sidan 82 och så börjar Sofia läsa”.

Nyckelstrategiernas nyckelstrategi

Så kunde en lektion inledas. Jag hade ingen aning om vilket syfte eller mål lektionen hade. Framgång i undervisningen. Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning.

Framgång i undervisningen

Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram. Kontextuellt lärande.