background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Ge lärare tid åt det som fungerar – relationer. Skolutveckling utan saft och bulle – Solbergakollegor. Snäll och konkret om eleven själv får bestämma – Solbergakollegor. What Is Giftedness? — The Giftedness Center. Giftedness is the unique way in which you function.

What Is Giftedness? — The Giftedness Center

It's the inborn core strengths and natural motivation you instinctively and consistently use to do things that you find satisfying and productive. Your giftedness is not just what you can do, but what you were born to do, enjoy doing, and do well. While other factors such as IQ, personality, environment, and upbringing certainly play a role in shaping your life, giftedness expresses your essential personhood—what makes you you and sets you apart from everyone else. You're not just a "type" of person. You're one of a kind! But here's the irony: it's almost impossible for you to figure out what your giftedness is on your own. 7164 706 1. Träna för din hjärna. Från en symbol till en annan - språkstörning och matematik.

”Mycket skam och skuld knutet till dyskalkyli” Föreställ dig att du har svårt med grundläggande räknesätt som subtraktion och multiplikation.

”Mycket skam och skuld knutet till dyskalkyli”

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna. En efter en visar internationella undersökningar att svenska elever presterar avsevärt sämre i dag än under mitten av 1990-talet och tidigt 2000-tal.

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna

Den negativa utvecklingen i skolan torde delvis kunna förklaras av att dagens undervisning inte är anpassad efter hur elever tillgodogör sig nya kunskaper. Gympaläraren - Avsnitt 4. Matematiksv%C3%A5righeter. Intressant forskning om flipped classroom. Sensomotorisk träning- kan det vara en hjälp mot inlärningshinder? Välkommen till årets andra pedagogiska pub som kommer att handla om sensomotorisk träning.

Sensomotorisk träning- kan det vara en hjälp mot inlärningshinder?

Vi träffas onsdagen (OBS!) Den 24 februari klockan 19:00 – 21:00 på restaurang Joda. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Flippade klassrum har både för- och nackdelar. Några av skälen som lärarna uppger är: vi får mer tid att använda tillsammans med studenter och elever för att diskutera autentiska frågor.

Flippade klassrum har både för- och nackdelar

Studenterna involveras mer aktivt i lärandeprocessen och metoden bidrar till reflektion både i och utanför klassrummet. Om någon har missat ett undervisningspass finns det möjlighet att ta igen en del via nätet och studenterna kan i större utsträckning arbeta med utrustning som bara finns tillgängligt i klassrummen. Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael. En mikrolektion, sju till åtta minuter lång om något som påverkat världshistorien.

Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael

Ett nytt ämne varje dag, Grej of the day, helt enkelt. Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael. Tusentals lärare har börjat ”greja" efter Micael. Flippade klassrum har både för- och nackdelar. Flippa klassrummet - enkelt och på svenska. Vad är det flippade klassrummet? Det flippade klassrummet ("the flipped classroom") innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete.Professor Eric Mazur började använda instruktionsfilm när han undervisade på Harvard under 1990-talet.

Vad är det flippade klassrummet?

Lennart Swahn: Skolans fundamentala problem är läraren som undervisare. Skolan kommer de närmaste tre till fem åren att genomgå mera radikala förändringar än under de senaste 150 åren.

Lennart Swahn: Skolans fundamentala problem är läraren som undervisare

Det är den moderna informations- och kommunikationsteknologin ICT som driver fram genomgripande reformer. Spökägget. Buuu... ibland är det skönt att bli lite skrämd.

Spökägget

Speciellt om man fått hicka. Motorisk träning hjälper barn med skolarbetet - Riksidrottsförbundet. Kunskaper och erfarenheter från idrotten hjälper barn och ungdomar med funktionshinder att utvecklas motoriskt, känslomässigt och mentalt. – Genom att arbeta med hela människan kan idrottare nå bättre resultat och barn och ungdomar bättre rörelsemönster vilket underlättar för skolarbetet, förklarar Susanne Wolmesjö, lärare idrottsfolkhögskolan Bosön.

Motorisk träning hjälper barn med skolarbetet - Riksidrottsförbundet

Uppdaterad: 2015-01-08 13:52. No hands up! - Ett sätt att ge alla i klassrummet talutrymme! Jag jobbar mycket med den kommunikativa förmågan i mina SO-ämnen. Vi har mycket grupp- och pardiskussioner och även diskussioner i helklass. Jag märker som många andra lärare att det är några elever som dominerar i klassrummet när det gäller att räcka upp handen och vara med i diskussioner i helklass eller att svara på frågor. Andra lutar sig tillbaka och räknar med att de inte behöver svara och jag misstänker att flera av dem inte ens tänker till eftersom de vet att de inte kommer behöva svara.

Sverige är unikt – här är 25 världskartor som visar hur. Ibland pratar vi om Sverige som landet lagom, mellanmjölkens land, där allt är lite sådär mittemellan. Varken plus eller minus, vi är lite neutrala i allmänhet. Classroom Management and the Flipped Class. Editor's Note:This post was co-authored by Aaron Sams, CEO of Sams Learning Designs, LLC and founding member of the Flipped Learning Network. Hemläxors nytta inte självklar.

John Hatties metastudie ”Synligt lärande” har fått ett stort genomslag i den svenska och internationella skoldebatten. Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. I fokus för debatten har varit införandet av evidensbaserade och effektiva undervisningsmetoder. Så, vad säger Hatties metastudie om hemläxors relevans för elevers lärande? Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg. Nyckelstrategiernas nyckelstrategi.

Framgång i undervisningen. Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Kontextuellt lärande.