background preloader

SO/NO

Facebook Twitter

Affischer för nedladdning. Spektrum Kemi. Webbapp Digitalt Liber. Livets Lotteri - Rädda Barnen. Frågor till Livets lotteri. Så styrs Sverige - i korthet. Upload Ny i Sverige Loading...

Så styrs Sverige - i korthet

Working... ► Play all Så styrs Sverige - i korthet Ny i Sverige9 videos45 viewsLast updated on Jun 14, 2016 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... SIOP modellen. SO med nyanlända – Vi jobbar med faktatexter. Hur många fakta ser du?

SO med nyanlända – Vi jobbar med faktatexter

Språkklassens elever diskuterar faktatext. Föreslår meningar – motiverar – resonerar kring lämpligaste skrivningen. Bilden här intill visar det som jag nog (hittills) blev mest förvånad, och mycket glad, för under detta arbetsområde. Jag återkommer till denna bild längre ner i inlägget – redogör utförligare för vad det handlar om. Men nu till starten av området. SO-undervisningen startar – Vi jämför Somalia med Sverige I tidigare blogginlägg har jag beskrivit hur vi brukar starta SO-undervisningen i språkklassen (länkar till dessa finns längst ner i detta inlägg). Vad utmärker en faktatext? Samtidigt som detta pågick, jobbade Linda och klassen med att läsa och jobba med en annan faktatext.

På verben i min text om Sverige – ibland jobbade vi i par, ibland i helklass. Nu skulle eleverna börja skriva egna texter om Sverige med hjälp av stödmallarna. Vilken rubrik är lämplig? Men innan eleverna startade sitt skrivande jobbade vi lite mer tillsammans hela gruppen. Fakta. Sökresultat: Svenska som andraspråk och sfi - UR Skola. Svenska högtider och traditioner. Äntligen finns min kollega Mustafas lilla bok om högtider och traditioner till försäljning!

Svenska högtider och traditioner

Följande högtider tas upp och beskrivs på åtta olika språk: Så här är boken strukturerad: I följande text beskriver Mustafa och Elisabet själva sitt verk och tankarna med den: Hej ! Vi har skrivit en bok om ”Svenska högtider och traditioner” . Svenska, engelska, tyska, spanska, polska, arabiska, farsi, dari och somaliska. Snart är det Lucia och julfirande och vi har skrivit om detta i boken, därför att vi vill få ut information till nyanlända om hur man firar svenska högtider, och också varför man firar. Högtider och traditioner är viktiga i landet därför har vi i denna bok försökt samla de mest framstående och viktiga traditionerna och högtiderna i Sverige. Det riktar sig mest till nyanlända som ska få möjligheten att lära känna de svenska högtiderna och några av traditionerna för att på så sätt få mer förståelse för landet man kommit till.

Priset är 150 kr per bok och häftet är 20 kr st. Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen. Aktivera dubbelklick Läs upp webbplatsen Lyssna Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst Stäng För dig under 18 Beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på ett enkelt sätt på följande språk: Dari, Arabiska, Tigrinska, Somaliska, Engelska.

Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen

Boken "Om Sverige" på flera språk. Allemansrätten på andra språk. Informationen är gratis och ger en kort överblick om vad som gäller när du plockar bär, paddlar eller gör något annat ute i naturen.

Allemansrätten på andra språk

Broschyrer om allemansrätten Broschyrer på sex sidor om allemansrätten. Laddas ned från pdf (ca 300 kB) för utskrift eller kopiering. Foldrar om allemansrätten Foldrar (två sidor) med kort information om allemansrätten på andra språk. Samma text på svenska Foldrar om allemansrätten och bärplockning Folder (en sida) med information om allemansrätten och bärplockning på olika språk. Åtta olika språk i en och samma broschyr: engelska, estländska, lettländska, litauiska, polska, ryska, svenska och thai. 6-fältare. Fick önskemål om att kunna använda mina mallar till 6-fältarna.

6-fältare

Så här kommer de. Inspirerad igår av Anna Kaya och Sara Persson var jag tvungen att sätta i verket idag med en form av språkliga mål. Gårdagens inlägg med filmer av Anna Kaya. Vi jobbade vidare med vår 6-fältare och utgick från de ämnesspecifika orden vi använder där. Vi utmanade med att skum-läsa, skriva stödord och att idag försöka använda oss av de ämnesspecifika orden i vår 6-fältare. Samtidigt idag jobbade vi igen för att nå målen från Rymden-PPn: * Kunna vad några olika växter gör under årets gång. * Kunna vad några olika djur gör under årets gång. För att få med det i 6-fältaren så valde vi den här gången att skriva vad som händer under årets gång i rutan för Övrigt.

När eleverna skumläst och skrivit stödord i 6-fältaren var uppdraget och utmaningen idag att använda de ämnesspecifika orden i en faktatext. Ärligt så trodde jag att det ändå skulle bli svårt men de fixade det jättebra. Genrepedagogik i Rinkeby. Så startar vi SO-undervisningen med de nyanlända eleverna. Geografi och lite samhällskunskap tycker jag är bra startområden i SO för nyanlända på högstadiet.

Så startar vi SO-undervisningen med de nyanlända eleverna

Ta avstamp i elevernas erfarenheter och jämföra med hur det ser ut i Sverige. I Språkklassen har vi gjort så att vi avvaktar några veckor med ren SO-undervisning när eleverna kommer och fokuserar mer på svenska som andraspråk, modersmål, matte och engelska och med kartläggningsarbetet kring detta. Vi jobbar då även med Boken om mig. Men när Boken om mig börjar bli klar är det dags för SO:n att komma in (och inget hindrar att man lägger in SO-bitar i Boken om mig – beror på hur omfattande man vill göra den).

I detta inlägg tänker jag berätta lite om hur jag jobbar med den första SO-undervisningen. Jag inleder med att förklara att SO:n består av fyra ämnen och så jämför vi med hur det är i elevernas hemländer. Därefter är det dags att starta med geografi och lite samhällskunskap. Arbetet följer denna grovplanering (denna gång): 1.