background preloader

Formativ undervisning & bedömning & betyg

Facebook Twitter

Formativ undervisning/bedömning

Bedömning & betyg. Formative assessment. Digitala och formativa verktyg på väg mot framtidens förmågor. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2) Koden till bättre lärande. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Att skapa högkvalitativa frågor för att skapa belägg för elevers prestationer. Matriser. På skolans ledarkonvent arrangerat av Skolporten höll jag ett litet mini-föredrag på temat formativ bedömning och hur man som ledare i skolan kan bana vägen för ett gott utvecklingsarbete inom formativ bedömning.

matriser

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang?

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter

Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Står inte det här i läroplanen? I läroplanen står vad som skall bedömas och vilka så kallade värdeord som avgör om elevens kunskapsnivå skall bedömas som E, C eller A. Var kan man läsa om skillnaden mellan värdeorden enkla, utvecklade och välutvecklade? Hem - Elevexempel - samarbete kring bedömning. Bedömning viktig för inlärningen. Hur lärares sätt att kontinuerliga göra klassrumsbedömningar påverkar förutsättningarna för elevernas möjlighet till lärande i matematik studeras i Lisa Björklund Boistrups avhandling.

Bedömning viktig för inlärningen

Författaren relaterar klassrumsbedömningen till den formativa forskningstraditionen som visar hur bedömning kan vara ett stöd i lärandet. I avhandlingen påpekas att bedömning bör vara en flerpartsaktivitet där också eleven kan ha en aktiv roll. En viktig aspekt här är också att bedömningsform och -innehåll påverkar elevens lärande. Bedömningsaspekter utifrån värdeorden i produktion och interaktion.doc. Att bedöma lärande: Digitala verktyg för att se elevens lärande. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Samtiden - Att bedöma lärande : Feedback, feedup, feedforward. Bedömningsaspekter. Betygshetsen odlas i datorns matriser, inte i betygsmodellen. Det delas just nu en krönika skriven av Jenny Strömstedt: Det råder betygshets i skolan.

Betygshetsen odlas i datorns matriser, inte i betygsmodellen

Hon skriver att det betygssystem vi har nu gör att det skapas en betygsfxering som knäcker ungarna. Det är inget tvivel om saken, det råder verkligen betygshets och det är verkligen många ungar som dukar under av den inre och yttre pressen. Där är vi överens. Däremot ser jag lite annorlunda på orsaken till pressen och hetsen. Jag ser inte sambandet mellan betygsskalan (nej, det är fortfarande inte ett nytt system, det fick vi 1994) och hetsen. När jag gick i gymnasiet var betygen relativa. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Bedömningsmatris Läsförståelse. Lärarens återkoppling är nyckeln till goda resultat. Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande!

Så var då dagen här.

Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande!

Den dagen då årets formativa undervisning och formativa bedömning skulle summeras i ett betyg. En bokstav som ska motsvara elevens kunskapsnivå. Tre saker kan jag konstatera efter att upploppet är avklarat: 1. Den berömda ”slutspurten” uteblev. 2. 3. Varje lektion har använts till att eleven har arbetat med förmågorna. Att sätta ett ”rättvist” betyg baserat på elevens måluppfyllelse utifrån kunskapskraven i respektive ämne har aldrig känts så enkelt som idag. Nu sätter vi nya mål.Vi blickar framåt mot ett nytt läsår. Dagens betygsättning är inte bara en avslutning av läsåret 2013-2014 utan även en bra start och riktmärke för läsåret 2014/2015. En bra grund till reflektion och utvärdering. Välkommen i mål! Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Vad kan man ha ett digitalt responssystem till? Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Elevers frågor om betyg.

Hem - Elevexempel - sambedömning på nätet. Mer kvalitet på mindre tid - formativ bedömning med digitala verktyg - Vi som... På den skola där jag arbetar har vi nyss genomfört terminens utvecklingssamtalsdag.

Mer kvalitet på mindre tid - formativ bedömning med digitala verktyg - Vi som...

Alla skolans lärare förlägger i så hög grad som möjligt alla utvecklingssamtal till en och samma dag. De elever och vårdnadshavare som inte har möjlighet att komma under denna dag erbjuds naturligtvis andra tider för utvecklingssamtal. Fördelarna är många. För det första kan jag som mentor boka in att representanter för elevhälsan medverkar om så erfordras. Jag kan även be rektor närvara om beslut kring särskilt stöd t.ex. är på tapeten. En nackdel med systemet är att vi lärare måste ställa samman en mycket stor mängd underlag till utvecklingssamtal under en kort period, då alla utvecklingssamtal genomförs samtidigt. Nyanserad och framåtriktad respons från lärare till elev.

Respons, eller feedback, är ett centralt begrepp inom bedömning för lärande.

Nyanserad och framåtriktad respons från lärare till elev

Den här texten handlar om respons från lärare till elev. Den tredje av fem strategier för bedömning för lärande* handlar om att arbeta med nyanserad och framåtriktad respons. Respons kan vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra elevers prestationer. Bedömning för lärande - Återkoppling och kamratrespons. Synliggöra det synliga lärandet.

Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet och kamratrespons. Bedömning för lärande - Tydliggöra kunskapskrav och synliggöra lärandet. Bedömning - Tydliggöra kunskapskrav och självbedömning. Filmer om Nya Språket lyfter, bedömningsmaterial.