background preloader

Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt

Elevaktiv formativ bedömning skolporten ppt

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. För er som vill hitta gratis fria bilder på Internet rekommenderas följande sajter: www.fotofinnaren.se Filmer

Goda relationer förutsättning för ordning och reda Ordning och reda är ett återkommande tema i skoldebatten. Enligt olika undersökningar är det mycket prat och stök i den svenska skolan och utbildningsminister Jan Björklund har lyft bristen på arbetsro som en orsak till fallande resultat. På ett seminarium hos Sveriges Kommuner och Landsting diskuterades frågan om arbetsro bäst uppnås genom sanktioner eller relationer. – Vi vet att det nya lärare tycker är absolut svårast är att skapa ett bra, fungerande arbetsklimat i klassrummet. En annan av paneldeltagarna var Jan Jönsson, rektor på Karsby International School i Stockholm. – Ja, jag tycker att det är ett problem och det visar ju även olika utvärderingar av skolan. Han säger att de allra flesta elever vill väl men att det finns en slags brist på eftertänksamhet kring hur man pratar i klassrummet eller kommer i tid till lektionen. – Jag tror inte att det enbart är skolans problem. Vem äger problemet när det gäller studieron? Vad kan man göra från skolans sida?

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan). Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. För mig var fokus att definiera kunskapsnivån för varje lektion enligt Blooms taxonomi och sedan avsluta lektionen med en exitticket med en eller flera frågor kopplade till den kunskapsnivå vi arbetat med under lektionen.

Så slipper man dåliga möten på jobbet - Linköping - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland Långa möten, sega möten, röriga möten, babbliga möten. Det har säkert de allra flesta upplevt på jobbet. Annika Engström, lärare och konsult inom kommunikation och ledarskap, samt doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet, har tittat närmare på saken. Vilka är de vanligaste misstagen? ­– Det första är att man missar syftet. Man är inte tydlig med vad mötet ska leverera eller generera för beslut, typ av lärande eller informationsflöde. Varför blir det så? – Jag tror det kan handla om många saker, dels tid. Men hur ska man då göra mötena bättre? För att skapa mer effektivitet och tydlighet vill Annika Engström dela in arbetsmöten i två kategorier: utförarmöten och utvecklingsmöten. Utförarmöten ska bara fokusera på vad som måste göras här och nu för att åtgärda akuta problem. Hon refererar till det lilla industriföretag hon har närstuderat. Vad händer då? – Det blir varken hackat eller malet. Vad ska man göra i ett sådant läge? Det är här som utvecklingsmöten kommer in.

28 formativa fraser | Provfri matematik – bedömning i praktiken Vi kan hjälpa eleverna att förstå formativ bedömning genom att tänka på hur vi uttrycker oss. Jag vill visa 28 fraser som leder eleven till tankar om hur de ska agera för att utvecklas. Sluta använda otydliga fraser som ”Utveckla dig muntligt” eller ”Visa mer beräkningar” eller ”Repetera kapitlet”. De ger varken ledtrådar om elevens behov eller om hur eleven ska agera för att träna upp sig. Om du som lärare tycker det är svårt att precisera vad eleven konkret ska utföra, hur ska då ett barn kunna göra det, utan hjälp dessutom? Om metoder Vilken metod använder du när du löser denna uppgift? Om uttrycksformer Du vet hur du ska lösa uppgiften, men du vet inte hur du ska uttrycka det, eller hur? Om problemlösning Vilken strategi har du för att lösa problemet? Om begrepp Vet du vilka begrepp du kan använda här? Om resonemang Hur vet du att din slutsats är sann, korrekt? Om du inte kan hjälpa alla elever med svaren på frågorna, vad behöver du för göra för att lära dig det? Med mera.

Specialpedagogik Skip to Main Content Area Fördjupning och senaste nytt från förskola till högskola Specialpedagogik Fler specialpedagoger med mer makt Fler speciallärare och specialpedagoger, och tidigare hjälp till elever. Speciallärarutbildningar håller inte måttet Speciallärare arbetar med enskilda barn. Fem av nio speciallärarutbildningar får kritik av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för att de inte når upp till de vetenskapliga kraven. Fler vill bli speciallärare Allt fler vill studera vidare till speciallärare och specialpedagog, visar nya siffror från Universitets- och högskolerådet. Annons Mats Melin tar revansch Bild: Bo Fernström. Porträttet Du har sett honom i Glada Hudik-teatern och som Ica-Jerry i reklamfilmerna. Rensar bland intrycken Bild: Alexandra Ellis. På Björken samlas de barn som har det så svårt i skolan att ingen annan utväg finns. Ny chans på ungdomshemmet Bild: Susanne Lindholm. De har knarkat, begått brott och knappt varit i skolan. »På dramat vågar man« Bild: Christel Lind. Hallå där ...

Formativ bedömning gör lärande synligt Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning. Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om formativ bedömning och matematik. – Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att undervisa på. I projektet ingår cirka femtio lärare i årskurs 4 och 7 från Umeå kommun samt fem forskare från Umeå universitet. – Vi forskare vill förstå vad som krävs för att lärare ska få det stöd de behöver för att utveckla sitt arbete med formativ bedömning. Torulf Palm kom i kontakt med begreppet via artiklar och blev mer och mer intresserad. Men ordet bedömning är laddat.

Året runt: augusti För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Related: