background preloader

Winqwist

Facebook Twitter

Therese

Teaches Swedish and English, walks the dog, listens to music and reads loads of books.

Utbildning-och-lrande-fr-ett-interaktionssamhlle (GIF Image) Värderingsövningar - Metodbanken. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan.

Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem. Jävla skitsystem! Att tillsammans utveckla digital kompetens. Skolan ska rusta eleverna för en arbetsmarknad och ett samhällsliv som vi bara kan ana konturerna av.

Att tillsammans utveckla digital kompetens

Säkert är att både samhällsliv och arbetsmarknad kommer att förutsätta digital kompetens och kunskap. – Att som enskild lärare och skolledare veta hur man i den dagliga praktiken kan utveckla sådan kompetens är inte alltid enkelt. Därför behövs samverkan inom professionen och med forskning, och därför startade Ifous FoU-programmet Digitalisering i skolan tillsammans med lärare och skolledare, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

I programmet, som startade i januari 2014, har 19 skolor i åtta kommuner deltagit. Tre år senare har lärarna utvecklat sin kunskap och medvetenhet kring användning och integrering av digitala verktyg i undervisningen. – Utvärderingen visar att eleverna använder digitala verktyg mer i dag, och lärarna har kunnat förstärka den formativa bedömningen, säger Jan Hylén, expert på digitalisering, som varit verksam i programmet. Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet>NVL - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet 4. – 6. april 2017 Konferencen blev afhold i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet>NVL - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Frederik Buhl Kristensen Næsten alle 230 tilskuerpladser var optaget, da lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen fra Roskilde Universitet tirsdag holdt oplæg i Damgaardsalen om sine feltstudier i Norge. NVL Nordvux I alle nordiske lande er der et stort fokus på integration og i denne proces står ofte arbejde og beskæftigelse i centrum. Der anvendes omfattende statslige og kommunale ressourcer for at etablere arbejdsrettede integrationsprojekter. Konferencens fokus: Apple Teacher Learning Center - Apple. Feedly. Read more, know more. Digitalisering i skolan - ifous.se. FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.

Digitalisering i skolan - ifous.se

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena.

SKL Play: Vad är adekvat digital kompetens? - del 2. Cake or biscuit? Why Jaffa Cakes excite philosophers. It's a delicious structure consisting of a small sponge with a chocolate cap covering a veneer of orange jelly.

Cake or biscuit? Why Jaffa Cakes excite philosophers

It is arguably Britain's greatest invention after the steam engine and the light bulb. But is a Jaffa Cake actually a biscuit, asks David Edmonds. This question reheats a confectionery conundrum first raised in 1991. A tax is charged on chocolate-covered biscuits, but not on cakes. The manufacturer, McVities, had always categorised them as cakes and to boost their revenue the tax authorities wanted them recategorised as biscuits. A legal case was fought in front of a brilliant adjudicator, Mr D C Potter. He examined a dozen possible criteria. On the other hand, they have fundamental cake-esque qualities. Aktuellt. Resestipendier Svenska Dyslexistiftelsen utannonserar resestipendier till minne av professor Ingvar Lundberg.

Aktuellt

Design Thinking, Education & Learning. This Tuesday, I want you to join me in the pub.

Design Thinking, Education & Learning

It’s your homework. There will be a test. It feels as though we learn better via our preferred learning style, but we don’t – Research Digest. By Christian Jarrett The idea that we learn more effectively when we’re taught via our preferred “learning style” – such as through pictures, written words, or by sound – is popular with students and teachers alike.

It feels as though we learn better via our preferred learning style, but we don’t – Research Digest

A recent survey found that 93 per cent of British teachers believe in the idea. But time and again laboratory tests have failed to find support for the concept of learning styles. Find a writing partner. Green’s Dictionary of Slang.

Folkbildning

Active Citizens FE - Home. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Svenska Mordgåtor.

ESL: US Election 2016

What It's Like To Have Autism: Video Lets You Experience Sensory Overload For Yourself. SVA/SFI. Pechaflickr. Studying the English World ⋆ Teaching Matters. Inside Search. English is Englishes. Sound of Science. My stuff. Teacher tools 2.0. Note to self - check often! Bloggar. Läromedel. Fortbildning & forskning.

Värdegrund

Språk & stil. Källkritik. Video. Tematisk engelskundervisning. Various English. Listening. News. Games. Speaking. Reading. Writing & Grammar. Working abroad. Forestry. Museums & Libraries. ESL topic: Travelling.