background preloader

Folkbildning

Facebook Twitter

Nät och bildning - Tidskrift för folkbildningens flexibla lärande. University of Gothenburg. University of Gothenburg. University of Gothenburg. University of Gothenburg. Home. Månadens forskarintervju: Eva-Marie Harlin - Aktiviteter - Encell. Folkbildningen och digitaliseringen – re:flex. Stefan Pålsson Under hösten 2016 publicerar Re:flex en serie artiklar med aktuella ämnen av Stefan Pålsson.

Folkbildningen och digitaliseringen – re:flex

Stefan är verksam som frilansskribent med fokus på samhällsutvecklingen och vad den innebär för utbildning och lärande. Han har ett internationellt perspektiv och intresserar sig både för aktuella teman inom utbildningspolitiken och för hur den dagliga verksamheten utvecklas och förändras. Digitaliseringen innebär att samhället och det dagliga livet genomgår genomgripande förändringar som påverkar oss alla.

Detta ställer nya krav på folkbildningens innehåll, men skapar också nya vägar att bedriva ett folkbildande arbete runt om i landet. Den digitala utvecklingen är alltså både en utmaning och en möjlighet. Våren 2014 godkände riksdagen propositionen Allas kunskap, allas bildning, som bland annat formulerar ett särskilt mål för den statliga folkbildningspolitiken. Medieutredningens slutbetänkande, som överlämnades i början av november, resonerar på ett liknande sätt.

/Stefan Pålsson. Sökresultat: Folkhögskola / Studieförbund - UR Skola. Medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning: Fejes Andreas: Medarbetare vid IBL: IBL. The aim of this project is to widen knowledge about citizenship learning by identifying adult students citizenship understandings and activities relating them to those discourses emerging within curriculum.

Medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning: Fejes Andreas: Medarbetare vid IBL: IBL

The project is a response to two major difficulties identified in the current debates on citizenship education and learning. A first major difficulty is that debates to some extent ignores that those adult students who are the target of citizenship learning already enact citizenship. The policy language of citizenship learning in the curriculum often positions (adult) students to be in need of a preparation for civic life (mostly in the sense of learning for citizenship), even though adult students already practice citizenship in a variety of ways in their everyday living (most adults are for example already legally citizens in that they can vote). The project is international in scope, and the ambition is to compare discourses emerging in Sweden with those emerging in the UK. 1. 2. Logga in med ditt GU-kort. Göteborgs Universitetsbibliotek Logga in med ditt GU-kort Använd ditt GU-kort för att logga in till databaser och andra e-resurser.

Logga in med ditt GU-kort

Use your GU card to log in to the library's e-resources. ååmmddnnnn / yymmddnnnn Vem kan logga in / Who can log in? Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - Encell. NVL Forside. Folkbildningsradets riktlinjer for folkhogskolans behorighetsintygande. Anvisningar for folkhogskolornas studieomdomen. En-vag-till-hogre-studier. Pedagogik och vuxnas lärande: IBL. Critical theory and democratizing the classroom Välkommen till seminarium om frågan om kritisk teori och demokratiseringen av klassrummet, med en av de mest kända amerikanska vuxenpedagogiska forskarna, professor Stephen Brookfield. 4 maj, 13.15-15.00 i seminarierummet i hus Terra, ingång 37, direkt in till vänster.

Pedagogik och vuxnas lärande: IBL

Mer info: andreas.fejes@liu.se Ny rapport om folkhögskolans lärmiljö och specialpedagogik En ny rapport har nu publicerats i vår skriftserie Studier av vuxenutbildning och folkbildning, som ges ut av Linköping University Electronic Press. Rapporten oLika TillSAMmanS: En kartläggning av folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar är skriven av Erik Nylander, Dörte Bernhard, Lina Rahm och Per Andersson, och bygger på en studie som gjordes 2014 på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ladda ner rapporten här! Yrkesdidaktisk forskning vid LiU bland de främsta i Sverige. ESREA. Home. Epale – webbplattform för vuxenutbildning i Europa - Europeiska kommissionen. Vad går det ut på?

Epale – webbplattform för vuxenutbildning i Europa - Europeiska kommissionen

Webbplattformen Epale är ett flerspråkigt forum för att utbyta, sprida och främja bra metoder inom vuxenutbildningen. Alla som anordnar och håller i vuxenutbildningar kan gå in på plattformen för att dela med sig av nya rön och lära av varandra. Epale omfattar även ett resursbibliotek och en kalender med kurser och andra evenemang om vuxenutbildning. Det finns också ett verktyg för att söka samarbetspartner, som snart ska kompletteras med samarbetsgrupper. Hur går det till? Målet med plattformen är att bidra till livslångt lärande och erfarenhetsutbyte förbättra vuxenutbildningens kvalitet och resultat främja jämlikhet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap genom vuxenutbildning. Vem får delta? Alla som arbetar med vuxenutbildning i de deltagande länderna får delta, tex. lärare, administrativ personal, forskare, beslutsfattare och journalister. Behörighet och studieomdöme - Folkbildningsrådet.

Genom att studera på folkhögskolans Allmänna kurs kan man få behörighet att söka till högre studier.

Behörighet och studieomdöme - Folkbildningsrådet

Folkhögskolan har en särskild modell för att intyga behörighet till högre studier. Den kombinerar studier enligt folkhögskolans särart på Allmän kurs med ett intygande av kunskaper i vissa ämnen som motsvarar gymnasieskolans kursplaner. Universitets- och högskolerådet anger i sina föreskrifter hur de folkhögskolestuderandes grundläggande behörighet till högskolestudier ska vara utformad. Den motsvarar gymnasieskolans gymnasieexamen/högskoleförberedande examen. Myndigheten för yrkeshögskolan anger i sina föreskrifter hur de folkhögskolestuderandes behörighet till yrkeshögskolan ska vara utformad. Folkhögskolan sätter inga betyg utan har ett eget bedömningssystem, studieomdöme.

Här nedan finns dokument samt länkar till dokument, som stöd för folkhögskolornas behörighetsgivning och studieomdömessättning. Fbr riktlinjer behorighet 2015 08161. Uhrfs 2014 01.