background preloader

Förmågor

Facebook Twitter

Engelskmatris betyg. Öppna frågor. De 5 Förmågorna enkel variant. Ex på elevuttryck som är vanliga för olika betyg. Metoder. 3732229_orig.jpg. 24 Questions to Enhance Students Reflective and Critical Thinking Skills. Add a little bit of body text - Document by carina.rickard. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. Vilka kan gå kursen? Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning. Anmälan Lärare och skolledare i årskurs 4–6 Kursen är stängd. Skapa användarkonto Kursens upplägg. Torun Persson Dehlin's Photos - Torun Persson Dehlin.

File_download. Från förvirring till insikt. Foto: Linus MeyerHåkan Elderstig är beredd på att det kommer uppstå en hel del förvirring under den kommande fysiklektionen.

Från förvirring till insikt

I dag ska femton av hans elever tillsammans få utforma ett facit till det prov i mekanik som de genomförde förra lektionen. När facit är klart ska de få tillbaka sina egna prov och rätta dem. Uppgiften är en del i Håkan Elderstigs arbete med formativ bedömning. Vilgot Ahl är den första som kommer in i klassrummet och han bänkar sig längst fram. Han har ett hum om vad de ska göra i dag och verkar inte särskilt positiv. – Det kanske funkar i svenska eller den typen av ämnen men i fysik och matematik vill jag veta vad som är rätt och vad som är fel, svart på vitt. Håkan Elderstig står bredvid och ler, han verkar van vid att Vilgot uttrycker vad han tänker. Håkan Elderstig arbetar på Thoren Inno­vation School i Stockholm. Lektionen drar igång. Webbaserad kurs om bedömning. ”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” Som lärarutbildare på Mälardalens högskola har Magdalena Rangne undervisat om betygsättning och bedömning. – Genom mina studenter får jag slumpvisa inblickar i hur betygsättningen fungerar – och inte fungerar - ute i verkligheten.

”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt”

Studenterna berättar om erfarenheter från sin verksamhetsförlaga utbildning och flera har själva arbetat som obehöriga lärare tidigare. Det jag hör gör mig lite bekymrad. Den tidigare betygsmodellen var en kompensationsmodell, där svagare områden till viss del kunde kompenseras av starka. Nu gäller att samtliga delar av kunskapskraven, för betygsstegen A, C och E, måste vara uppfyllda för att respektive betyg ska vara nått. För att få A i betyg ska man, vid kursens slut, ha uppnått A i alla delar av kunskapskraven. Elevers frågor om betyg. Bedomningsaspekterbild_tryck_peter. Förmågeskyltar-bilder-20140121.pdf. Matematik.

Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2) Matriser & kunskapskrav. Om matriser Matriser av olika slag är ytterst ett sätt att tydliggöra relationen mellan mål, undervisning och bedömning.

Matriser & kunskapskrav

Att tydliggöra mål, undervisningsprocesser och hur bedömningen både mäter och understödjer lärandet bör vara en central utgångspunkt i undervisningsplaneringen. Att fundera över det som kallas alignment, dvs hur mål, undervisning och bedömning ligger i linje med varandra, bidrar till att läraren bättre får syn på ämnets eller kursens bärande innehåll. HEJA! Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Jag har även gjort dem i CANVA så man kan sätta upp dem i klassrummet men för mina ämnen i svenska och engelska och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna!

Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Jag kommer publicera feta frågor kopplade till Lgr 11. Matriser. På skolans ledarkonvent arrangerat av Skolporten höll jag ett litet mini-föredrag på temat formativ bedömning och hur man som ledare i skolan kan bana vägen för ett gott utvecklingsarbete inom formativ bedömning.

matriser

Jag tänkte dela med mig av de tankar jag förde fram under föredraget. Det har väl inte undgått någon att jag är inspirerad av och fascinerad av John Hatties forskning Hatties fundamentala frågor är en bra utgångspunkt varje gång man vill ta beslut om något: var är jag/vi? Att skapa högkvalitativa frågor för att skapa belägg för elevers prestationer. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2) Begreppslig förmåga.