background preloader

Läsförståelse, fonologisk medvetenhet, språklekar

Facebook Twitter

Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer. Toppen med Topplistor. Nyss hemkommen från Mitt Lärande i Sundsvall, är jag full av inspiration. Jag vill börja programmera med eleverna, köra med QR koder och en massa annat spännande som görs i olika klassrum i Sverige och samtidigt vet jag att även andra blivit inspirerade av det vi gör, vårt arbete med ASL och vårt förhållningssätt till undervisningen i vårt klassrum här på Mårängskolan. Ett mycket bra utbyte i skolvärlden. Helt enkelt toppen!

Jag känner jag ligger efter lite i blogginlägg. Har en del färdiga deckare som ska upp, ett större inlägg om vårt rymdarbete och ett litet kortare om Topplistor – som kommer här. Arbetet med topplistor: De finns att hämta hem här Att skriva topplistor är förutom en mycket enkel och stimulerande skrivuppgift, en träning i argumenterande text, skriva på datorn om man väljer det alternativet, eller handstilsträning om man väljer att lägga upp det så. Vi använder det också som en digitalträning att infoga bilder i dokument. Vilket gör att produktionen blir rätt omfattande. Att göra kopplingar. Bra länkar « Erica Lövgren. Kamratrespons och faktainsamling om koalan!

Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2. Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Sedan fick de ge en idé genom att berätta vilka detaljer i bilden jag kunde förbättra. Jag kände mig väldigt glad efter responsen, jag fick mycket beröm: fina stora öron, bra form på trädgrenen. En hel del handfasta tips som jag ska ta tillvara fick jag, t.ex. att rita nosen mer ovalformad (istället för cirkelformad) och att rita klor på tassarna.

Eleverna har redan kommit en bra bit på väg med att ge respons på varandras djurbilder. I nästa vecka ska vi träna mer på att ge kamratrespons både på bilder och läsning. Faktatext om djur Sedan började nog eleverna undra vad jag höll på och grejade med under lektionen. Vi skulle läsa en faktatext om koaladjur. Koalan Djuret lever i... Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. Cowboyen + konstnären | Barnen och Björnen. Idag har vi använt både cowboyen och konstnären på samma gång! Ibland när man sammanfattar som cowboyen gör kan det bli lättare om man också målar som konstnären gör. Vi tittade på berättelseschemat vi hade gjort om Rödluvan och vargen, och bestämde vilka fyra bilder som kunde vara bra att måla. De här blev det: 1. När rödluvan får korgen med kakor och saft från sin mamma. 2. 3. 4. Så här ser väggen ut nu: Det här är Stegosaurernas bilder: Här kommer Brontosaurernas bilder: Det här är Pterodaktylernas bilder: Det här är Tyrannosaurus Rex-gruppens bilder: Det här är Plesiosaurernas bilder: Nu kan vi träna på att berätta sagan med hjälp av bilderna!

Det här inlägget postades i Uncategorized. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Jag ser ett hus. Låt eleverna lyssna in varandra. Låt alla få säga. Jag värderar inte det barnen benämner. Jag ser 18 fönsterrutor. Detta moment innehåller våra tankar och vår fantasi. Jag förbereder mig alltid med många öppna frågor: Hur läser vi titeln på boken? VILL NI SÅ GÖR NI SAMMA LEKTION PÅ ENGELSKA/TYSKA/SPANSKA eller vilket språk ni vill! Lärarens förhållningssätt vid moment två: Läraren ska låta eleverna få uttrycka sina tankar om det de ser. När ni har gjort en bildpromenad, det tar tid jag lovar, men oj så eleverna lär sig att lyssna till varandra, upptäcka ord och detaljer, skapa inre föreställningar och berätta om det de tänker om det som ska hända.

Då… kan du öppna första sidan i boken och börja med att ge eleverna några ord … som exempelvis: ”snarkningar”ungsluckanmörkretRosalindahotfulltköksklockanplåtfyrtio Du kan gärna skriva dem på någon slags tavla! Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs.

Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore - Reading Group Guide | Book by William Joyce, Joe Bluhm. A Reading Group Guide for The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore by William Joyce Choose the questions and activities that work best with the age and interests of the child or class you are sharing this book with.

Discussion questionsThis is a story about books and hopes and about what you see if you take the time to look up. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Activities & Projects 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bokpratsspel ny version. Läs- och skrivundervisning i åk 1. Detta läsår har jag en ny tjänst på en större skola vilket innebär att jag har specialläraransvar i åk 1 och åk 2. Innan läsåret startade funderade vi mycket över hur vi skulle kunna möta eleverna i åk 1 som börjar skolan med så skilda förutsättningar och erfarenheter.

Det finns elever som endast kan ett fåtal bokstäver och andra som läser kapitelböcker. Vi har runt 60 elever uppdelade på 3 klasser. Klassrummen ligger på samma våningsplan och mitt rum ligger i mitten vilket är kanon när man vill finnas för många och vara en del av allt det som händer i undervisningen. För att möta våra "ettor" där de befinner sig har vi valt att lägga två pass i veckan med grupper av elever indelade efter hur långt de kommit i sin läs- och skrivinlärning. Detta är inte några fasta grupper utan eleverna kan glida lite emellan så att det blir bra för alla.

Alla 3 klasserna har Natur och Kulturs material "ABC-klubben" som läslära och arbetsbok. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen. Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande.

Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket. Försök att bli medveten om ditt eget talspråk. Säger du t.ex. ”Ställ den där.” eller säger du ”Ställ tillbaka din pärm på hyllan bredvid de blåa böckerna.”? Försök att använda ett så exakt och nyanserat språk som möjligt. Menar du blyertspenna, tuschpenna, krita eller pensel?

Gruppsamtal som bygger på frågor. Före läsningen kan eleverna få bilder som visar viktiga ord eller centrala begrepp i texten. P.s. Läsfrämjande litteraturprofil. Stödstrukturer i förskoleklassens läsförståelsearbete. Alla förskollärare och lärare som arbetar i förskoleklass i Svedala tätort deltar under det här året i Läslyftet. Vi arbetar med modulen som heter Att stimulera läsintresse och den här veckan har vi läst texten Kroppslighet och läsintresse av Olle Widhe.

I texten resoneras om hur man kan skapa ett djupare engagemang för läsning. Caroline Liberg beskriver i Fördjupad analys av PIRLS 2006 hur läraren kan stödja utvecklingen av elevers läsfärdigheter och lässtrategier genom att använda pedagogiska stödstrukturer. Jag ska beskriva hur jag arbetar med några av dem i förskoleklassen. Innehållsliga stödstrukturer Inför varje nytt arbetsområde arbetar jag för att aktivera barnens förkunskaper och synliggöra lärandet genom att tillsammans med barnen skapa en tankekarta på tavlan som under veckan byggs på och växer. Modalitetsstödstrukturer Innan jag började läsa boken samlade jag barnen i en liten ring på golvet och mitt i ringen placerade jag en bild ur boken. – Jag tror att det är en björn.

Språkutveckling med hjälp av metoden Reading to Learn. Alla skolans ämnen har ett eget språk. Även texterna i de olika ämnena ser olika ut och tillhör olika genrer. En labbrapport i kemi är inte uppbyggd på samma sätt som ett recept i hemkunskap. Och ordvalen ser väldigt olika ut. Reading to Learn är en metod som ska hjälpa elever utveckla både läsning och skrivande, kopplat till ämnesspecifika texter och genrer för olika skolämnen. – Har du inget språk finns inget ämne, säger Camilla Lindskoug, förstelärare på Pauliskolan. Tillsammans med Eva Bringéus, lektor på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, och ett 20-tal andra lärare i Malmö utbildar sig Camilla i metoden Reading to Learn. . – På den korta tiden vi har utbildats och arbetat med metoden har vi redan sett en förändring. . – Eleverna har generellt sett blivit mer benägna att aktivera sig under lektionerna, säger Camilla. När- och samtalsläsning Camilla berättar att Reading to Learn handlar om läs- och skrivpedagogik.

. – Vi dekonstruerar texten i små bitar. Litteraturanalys. Not A Stick - Story & Creative Activity. I have been following No Time for Flash Cards for a very long time now and one thing I know about Allie is that she loves a good quality children’s book. So I thought I would share a fun little book we recently explored in my preschool classroom… The title of the book is “Not a Stick” by Antoinette Portis.

The book is very simple to read and the basic idea is to get children’s imaginations going by imagining the stick in the book is anything but a stick! As a class we have read this book at least three times and now as I read the book, the children shout out what the stick will be next! “It’s a fishing pole!” After we read the book for the second time, I had the children go outside and gather sticks from our play yard… As you can see, there is no shortage of sticks in our “play yard!”

The children then used crayons and their imaginations to turn the sticks into something that was “not a stick”… This process was simple for the children and yet challenging too! Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa. Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier.

Det är en helt vanlig tisdag morgon. Vi smyger in i 2:ans klassrum där en skrivlektion precis börjat. Eleverna och läraren sitter tillsammans på en stor matta på golvet, ingen av dem tar någon notis om vår entré, utan fokus är på den minilektion som precis startat. Då läraren inleder med att visa en kom-ihåg-lista på smartboarden och brygga dagens minilektion till gårdagens arbete förstår vi snart att eleverna är i en bearbetande fas i sitt skrivande och att dagen kommer att ägnas åt att skriva titlar till egenförfattade texter. Vi tar också chansen att titta närmare på vad eleverna arbetar med och får se hur de provar minilektionens innehåll på egen hand. Quick fix till språkutvecklande undervisning.

Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er. Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Den ena handlar om att i undervisningen få variation och balans mellan att tala, lyssna, läsa och skriva och den andra handlar om fem steg att öka språkmedvetenheten i ämnesundervisningen.

Den sista jag tänkte visa er handlar om fem steg för planering av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsområde. Skolverket har också tagit fram en checklista som kan vara användbar: Checklista för språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Tankar och fragor. Frågeplansch. Comparing and Contrasting with the Three Little Pigs. We keep hoping for snow here in middle Tennessee. We got so close yesterday, but nothing! Boo! While wishing for snow last week, our comprehension skill focus was on comparing and contrasting. You may be familiar with this common core standard: RL 2.9 Compare and contrast two or more versions of the same story (e.g., Cinderella stories) by different authors or from different cultures.

I decided to teach this using The Three Little Pigs! I made a little packet similar to my other reading comprehension packets for my littles to learn how to compare and contrast more than one version of the same story. I divided my class into 4 groups. Each day they filled out a story map over the book we read which I made into little booklets. As we read them, I would make whole group Venn Diagrams to show them how to compare and contrast the different versions. We also discussed how the character of the wolf was portrayed differently in The True Story of the 3 Little Pigs and The Three Pigs. Your Brain on Books: 10 Things That Happen to Our Minds When We Read. Click above to view full image! Any book lover can tell you: diving into a great novel is an immersive experience that can make your brain come alive with imagery and emotions and even turn on your senses.

It sounds romantic, but there’s real, hard evidence that supports these things happening to your brain when you read books. In reading, we can actually physically change our brain structure, become more empathetic, and even trick our brains into thinking we’ve experienced what we’ve only read in novels.We make photos in our minds, even without being prompted:Reading books and other materials with vivid imagery is not only fun, it also allows us to create worlds in our own minds. But did you know that this happens even if you don’t mean it to? 6 Scaffolding Strategies to Use with Your Students. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area.

Resources - janrichardsonreading. Bokpratsspel ny version. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Boktipset - intro. Activity Cards - Individual Child. 10 Things to do with a Big Book. Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn? De 8 viktigaste faktorerna för barns tidiga läsning | Män som läser. Högläsning. LPP - Läsförståelsestrategier.

Låt oss prata om. Ställ en fråga till en av personerna i boken. Läsförståelsestrategier. Fonologisk medvetenhet | Språkutvecklarna | Sida 2. Lektion a la Körling: Tre begrepp och en fras. Spökägget. Språkutvecklande arbetssätt. Tips. Provläs böcker - gratis smakprov och recensioner. Tips om aktiviteter. Aktiva eleverna under högläsning. Min mapp "Svenska - Lässtrategier" på Pinterest. Författare och böcker. Lässtrategier.

Sagotema

Mallar och instruktioner. Öjaby skolbibliotek - Boksamtal. Ljuva minnen av fantastiska lärtillfällen med bästa barnen...#blogg100 48/100. Språkutveckling via en bilderbok. Marietrapp1. Den tidiga läsinlärningen. Hejskolan attgaiettan bonusmaterial lasloppa. Lässugen. Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn? 10 Things to do with a Big Book. Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi. Språkutvecklande arbete om djur. Bygga argument. Språkutvecklarna | - teori & praktik i förskola & skola.

Butterfly Alphabet - Bilder på djur och natur, alfabet. Skriv. Encyclopedin för barn. Språklek. Tips om aktiviteter. Anders & S rens skriv vningar. Lektion se 18202 Min skrivnyckel. Tangentdansen | Att skriva sig till läsning … och lite till. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar.

ABC. 50 olika sätt att redovisa en bok. Bildbrickor. Bilder att skriva till. Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt. Skiljetecken. Lektion-se_13550_Ljudbingo. Arbetsgång. Learn On The Go Letter Hunt. Printable Alphabet Book. LärandeLek. Lärmodul-om-läsförståelsestrategier-i-faktatext-för-år-4-92. Språkdagarna Josefin Nilsson.pdf. Logopeden i skolan. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Bildbrickor. Från kass till vass. Låt oss prata om. 3D-bok. Storybird - Gör en bok. Skollyftet | En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin.

ABC. Lasforstaelse.