background preloader

Läsförståelse, fonologisk medvetenhet, språklekar

Facebook Twitter

Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling. Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer. Toppen med Topplistor. Nyss hemkommen från Mitt Lärande i Sundsvall, är jag full av inspiration.

Toppen med Topplistor

Att göra kopplingar. Bra länkar « Erica Lövgren. Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2.

Kamratrespons och faktainsamling om koalan!

Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. Cowboyen + konstnären. Idag har vi använt både cowboyen och konstnären på samma gång!

Cowboyen + konstnären

Ibland när man sammanfattar som cowboyen gör kan det bli lättare om man också målar som konstnären gör. Vi tittade på berättelseschemat vi hade gjort om Rödluvan och vargen, och bestämde vilka fyra bilder som kunde vara bra att måla. De här blev det: 1. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore - Reading Group Guide.

Bokpratsspel ny version. Läs- och skrivundervisning i åk 1. Detta läsår har jag en ny tjänst på en större skola vilket innebär att jag har specialläraransvar i åk 1 och åk 2.

Läs- och skrivundervisning i åk 1

Innan läsåret startade funderade vi mycket över hur vi skulle kunna möta eleverna i åk 1 som börjar skolan med så skilda förutsättningar och erfarenheter. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen.

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2

Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket. Försök att bli medveten om ditt eget talspråk. Säger du t.ex. ”Ställ den där.” eller säger du ”Ställ tillbaka din pärm på hyllan bredvid de blåa böckerna.”? Läsfrämjande litteraturprofil. Stödstrukturer i förskoleklassens läsförståelsearbete. Alla förskollärare och lärare som arbetar i förskoleklass i Svedala tätort deltar under det här året i Läslyftet.

Stödstrukturer i förskoleklassens läsförståelsearbete

Vi arbetar med modulen som heter Att stimulera läsintresse och den här veckan har vi läst texten Kroppslighet och läsintresse av Olle Widhe. Språkutveckling med hjälp av metoden Reading to Learn. Alla skolans ämnen har ett eget språk.

Språkutveckling med hjälp av metoden Reading to Learn

Även texterna i de olika ämnena ser olika ut och tillhör olika genrer. Not A Stick - Story & Creative Activity. I have been following No Time for Flash Cards for a very long time now and one thing I know about Allie is that she loves a good quality children’s book.

Not A Stick - Story & Creative Activity

Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa. Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Vi smyger in i 2:ans klassrum där en skrivlektion precis börjat. Eleverna och läraren sitter tillsammans på en stor matta på golvet, ingen av dem tar någon notis om vår entré, utan fokus är på den minilektion som precis startat. Quick fix till språkutvecklande undervisning. Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er.

Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Tankar och fragor. Frågeplansch. Comparing and Contrasting with the Three Little Pigs. We keep hoping for snow here in middle Tennessee. We got so close yesterday, but nothing! Your Brain on Books: 10 Things That Happen to Our Minds When We Read. Click above to view full image! 6 Scaffolding Strategies to Use with Your Students. What’s the opposite of scaffolding a lesson? Saying to students, “Read this nine-page science article, write a detailed essay on the topic it explores, and turn it in by Wednesday.”

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. Resources - janrichardsonreading. Bokpratsspel ny version. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna.

Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan. Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet.

Det gör läraren genom att visa illustrationen. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Boktipset - intro. Activity Cards - Individual Child. This information is also available in: Spanish The 36 Get Ready to Read! Skill-building activity cards are fun, engaging, child-friendly early literacy activities to try with 3- to 5-year-old children. They’ll give you new ideas for bringing literacy activities into your classroom, home, and daily routine.

The cards were created with both parents and educators in mind, and they’re free and easy to print. Use a child’s score on the Get Ready to Read! These 36 skill-building activity cards are designed for use with an individual child. 10 Things to do with a Big Book. Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn? Mina senaste inlägg har kretsat kring lässtrategier och läsfärdighet ur olika aspekter. Vi vet sedan tidigare att förskolebarns förståelse av berättelser har ett starkt samband med deras: OrdförrådFörmåga att göra inferenserArbetsminne I en artikel i Reading Research Quarterly (Vol. 49, nr 2, april/maj/juni 2014) presenteras en studie med rubriken ”The Role of Comprehension Monitoring, Theory of Mind, and Vocabulary Depth in Predicting Story Comprehension and Recall of Kindergarten Children” av Strasser och del Rio.

Det visade sig dels att effekterna av ordförrådets bredd påverkas av dess djup, dels att arbetsminnet delvis förmedlas av förmågan till självövervakning (selfmonitoring) och att göra inferenser. De 8 viktigaste faktorerna för barns tidiga läsning. Högläsning. Det finns många olika sätt att högläsa på och jag vill bara berätta hur jag gör i stora drag: Introducera boken Jag visar boken och berättar vad den heter och frågar barnen vad de tror att den handlar om.Presentera författare och illustratör Ibland, men inte alltid, berättar jag vem som skrivit boken och vem som illustrerat, allra helst gör jag detta med de böcker som faktiskt innehåller lite information om detta. Om vi har läst någon annan bok av samma personer så berättar jag det.Läs boken. Under läsningen försöker jag få barnen att interagera med boken genom att ex. fråga dem vad som kommer att hända härnäst eller hur de själva skulle gjort i den situationen etc.

LPP - Läsförståelsestrategier. Låt oss prata om. Ställ en fråga till en av personerna i boken. Läsförståelsestrategier. Fonologisk medvetenhet. Låt oss sätta fokus på barns språkutveckling för en stund. Redan under fosterstadiet startar barns språkutveckling eftersom fostret hör mammans röst och språkmelodi inifrån livmodern. Lektion a la Körling: Tre begrepp och en fras.

Spökägget. Språkutvecklande arbetssätt. Tips. Provläs böcker - gratis smakprov och recensioner. Tips om aktiviteter. Aktiva eleverna under högläsning. Min mapp "Svenska - Lässtrategier" på Pinterest. Författare och böcker. Lässtrategier.

Sagotema

Mallar och instruktioner. Öjaby skolbibliotek - Boksamtal. Ljuva minnen av fantastiska lärtillfällen med bästa barnen...#blogg100 48/100. Språkutveckling via en bilderbok. Marietrapp1. Den tidiga läsinlärningen. Hejskolan attgaiettan bonusmaterial lasloppa. Lässugen. Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn? 10 Things to do with a Big Book. Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi. Språkutvecklande arbete om djur. Bygga argument. - teori & praktik i förskola & skola. Butterfly Alphabet - Bilder på djur och natur, alfabet. Skriv. Encyclopedin för barn.

Språklek. Tips om aktiviteter. Anders & S rens skriv vningar. Lektion se 18202 Min skrivnyckel. Att skriva sig till läsning … och lite till. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar. ABC. 50 olika sätt att redovisa en bok. Bildbrickor. Bilder att skriva till. Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt. Skiljetecken. Lektion-se_13550_Ljudbingo. Arbetsgång. Learn On The Go Letter Hunt. Printable Alphabet Book. LärandeLek. Lärmodul-om-läsförståelsestrategier-i-faktatext-för-år-4-92. Språkdagarna Josefin Nilsson.pdf.

Logopeden i skolan. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Bildbrickor. Från kass till vass. Låt oss prata om. 3D-bok. Storybird - Gör en bok. En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. ABC. Lasforstaelse.