background preloader

Turku, elokuu 2017

Facebook Twitter

Miten edistää rakentavaa dialogia sosiaalisen median maailmassa? Turun viime viikon tapahtumat puhuttavat koko Suomessa.

Miten edistää rakentavaa dialogia sosiaalisen median maailmassa?

Tapahtumista keskustellaan väistämättä myös koulussa oppitunneilla sekä oppilaiden kesken kasvokkain ja sosiaalisessa mediassa. Vaikeista aiheista ja tunteista keskustelemista ei pitäisi välttää, vaan ohjata lapsia ja nuoria rakentavan dialogin käymiseen. "Dialogissa on olennaista osata ilmaista omia ajatuksiaan siten, että ei hyökkää, arvostele tai tuomitse muita. " Dialogitaitaja 2017 Mitään aihetta ei tarvitse varoa, kun pyrkimys on aidosti ymmärtää ja kunnioittaa toista. Tehtävä: Mitä tuli kirjoitettua? Kirjallinenkin vuoropuhelu on dialogia, jossa ilmaistaan itseään, mutta myös tulisi pyrkiä ymmärtämään toista. Työskentely Katsokaa yhdessä Dialogitaitajan lyhyt video (yllä) pojasta, joka istuu sohvalla ja saa viestejä puhelimeensa. Miksi hän ilmaisi itseään niin? Oliko tämä oikein? Kriisitilanteen kohtaaminen. Kriisit ovat osa elämää ja meillä ihmisillä on taitoja ja tietoa miten selviytyä niistä.

Kriisitilanteen kohtaaminen

Henkilökohtaiset kokemukset, selviytymis- ja sopeutumiskeinot vaihtelevat huomattavasti. Kriiseissä tilanteet ja tunnelmat vaihtuvat nopeasti. Selviytymisessä on tärkeää arjen rutiinien ylläpitäminen. Kriisit ovat järkyttäviä ja ahdistavia usein äkillisiä, arkea rikkovia mullistuksia. Ihminen joutuu tilanteeseen, jossa aikaisemmat kokemukset eivät aina riitä uuden, äkillisen tilanteen ymmärtämiseen, sen psyykkiseen hallitsemiseen ja siitä selviytymiseen. Kriisit voivat vaikuttaa lapsiin voimakkaasti. Lapset myötäelävät toisten lasten hätää, monet ovat huolissaan siitä, ovatko he itse ja heidän läheisensä turvassa? Aikuisen on tärkeä seurata, kuinka lapsi reagoi kriisiin tai kriisistä kertovaan mediatulvaan, kuunnella lapsen kysymyksiä ja antaa niihin rehellisiä vastauksia ja lohduttaa.

Kuinka aikuinen voi tukea lasta kohtaamaan ikäviä tapahtumia ja tilanteita: Ole läsnä lapsen ja nuoren kokemuksissa. Väkivaltauutisista puhuminen lapsen kanssa - Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Väkivaltatapausten uutisointi tavoittaa sekä nuoret koululaiset että pienet lapset.

Väkivaltauutisista puhuminen lapsen kanssa - Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lasta tilanne hämmentää ja pelottaa. Aikuisenkin voi olla vaikea ymmärtää tapahtunutta ja löytää vastauksia lapsen kysymyksiin. Aikuinen auttaa lasta jo olemalla läsnä, kuuntelemalla ja pysymällä rauhallisena. Anna lapselle aikaa ja tilaa kertoa tuntemuksistaan. Hyväksy ja kunnioita lapsen reaktioita, vaikka ne tuntuisivat oudoilta.

Turun islamilaisen yhdyskunnan kannanotto. Turun Islamilainen Yhdyskunta tuomitsee jyrkästi Turussa perjantaina 18.8.2017 tapahtuneen järkyttävän väkivallanteon.

Turun islamilaisen yhdyskunnan kannanotto

Esitämme osanottomme kaikille uhreille, heidän läheisilleen ja kaikille joita tämä traaginen tapahtuma on koskettanut. Toivotamme haavoittuneille pikaista paranemista. Tuomitsemme jyrkästi sen väkivaltaisen ideologian joka on mahdollisesti tämän iskun inspiroinut. Vaikka teon motiivi on vielä epäselvä, on tärkeää sanoa jo nyt ääneen, että vastaavia tekoja ei voi millään tavoin perustella. Viattomiin siviileihin kohdistuva väkivalta - tapahtui se sitten Turussa, Barcelonassa tai vaikka Charlottesvillessä - menee vastoin kaikkia ihmisyyden normeja ja vastoin kaikkien uskontojen perusperiaatteita.

Haluamme kutsua etenkin Turun eri uskonnollisia seurakuntia tulemaan yhteen näyttämään, että vastaavat väkivaltaiset teot eivät pysty meitä turkulaisia ajamaan erilleen. Kiitämme myös Turun poliisia sen nopeasta toiminnasta. Jaakko Hämeen-Anttila: Vihaa vastaan. Suomessa kuoli perjantaina kaksi ja loukkaantui kahdeksan ihmistä silmittömän väkivallanteon viattomina uhreina.

Jaakko Hämeen-Anttila: Vihaa vastaan

Näyttää siltä, että teko on toteutettu terroristisessa tarkoituksessa. Teosta epäilty on nuori Marokon kansalainen, joka ilmeisesti valitsi uhrinsa satunnaisesti. Teko on järjetön vihanpurkaus ja muistuttaa monella tavalla kouluampumisia. Kouluampujilla on ollut amerikkalaisia esikuvia, ja näyttää todennäköiseltä, että nyt väkivallanteon esikuvina ovat olleet eri puolilla Eurooppaa tehdyt vastaavat iskut, jotka on toteutettu islamistisen terrorin nimissä. Suomi ei jatkossakaan ole turvassa kouluampumisilta tai veitsi-iskuilta. Uskonto terrorismin selittäjänä arkistot - Politiikasta. Tutkiva mieli: Miten käsitellä koulussa terrori-iskuja?

Maanantaina moni meistä opettajista avaa koulun oven neuvottomana.

Tutkiva mieli: Miten käsitellä koulussa terrori-iskuja?

Tiedämme, että lapset ja nuoret ovat viikonlopun aikana seuranneet uutisia. He ovat seuranneet vanhempiensa ahdistusta ja ahdistuneet itse. Joillakin on ehkä ollut sukua tai ystäviä tapahtumapaikalla. Ja se tapahtumapaikka on hyvin lähellä. Liian lähellä. Me mietimme, miten se ahdistus pitäisi kohdata. Miten puhua tapahtuneesta niin, että hyvä vahvistuu? Vastuu on suuri. Omassa koulussani kokoonnuimme muutama vuosi sitten miettimään sitä, voiko nuorten radikalisoitumista estää.

Kirkon Ulkomaanapu selvitti keväällä 2014 sitä, miksi nuoret liittyvät Al-Shabaabin kaltaisiin terroristijärjestöihin. Kävi ilmi, että äärijärjestöt pyrkivät rekrytoimaan juuri nuoria. Radikalisoitumisen estäminen vaatii ainakin taustalla vaikuttavien syiden ymmärtämistä. Minkälaisia keinoja meillä on? Tämän kaiken keskellä on tärkeää muistaa, Niin länsimaissa kuin kriisialueillakin nuorten radikalisoitumisen taustalta löytyy samanlaisia asioita.

Mikä ajaa nuoren ääriryhmään? - Tekoja. Nuorten liittymiselle väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ei ole löydettävissä yhtä kaiken kattavaa selitystä.

Mikä ajaa nuoren ääriryhmään? - Tekoja

Suurin osa maailman nuorista ei koskaan päädy tukemaan väkivaltaa, vaikka lähtökohdat olisivat kuinka haastavat. Toisaalta ulkoa katsoen täysin tavanomaisista ja vauraistakin lähtökohdista oleva nuori voi kokea turhautumista yhteiskuntaa ja sen epäkohtia kohtaan ja päätyä käyttämään väkivaltaa muutoksen keinona. Nuorten väkivaltainen radikalisoituminen on monimuotoinen ilmiö Radikalisoitumisilmiön syitä ja taustavaikuttimia on tärkeää pyrkiä ymmärtämään. Samalla on kuitenkin vältettävä yksittäisten väestöryhmien leimaamista uskonnon perusteella. Uskonnollisten ryhmien eristäytyminen ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus ovat kasvualustoja ääriliikkeille. Nuorten erityinen asema Koska nuoruuteen liittyy epävarmuutta ja identiteetin etsintää, nuoret ovat erityisen alttiita omaksumaan myös äärimmäisiä ideologioita.

Ekstremismiin liittyviä taustatekijöitä. Narinkkatori hiljeni Turun uhrien muistoksi – Pari sataa ihmistä kokoontui osoittamaan mieltä rauhan puolesta - Kaupunki. Narinkkatori hiljeni Turun uhrien muistoksi – Pari sataa ihmistä kokoontui osoittamaan mieltä rauhan puolesta Noin pari sataa ihmistä osallistui Turun puukotusten muistamiseksi järjestettyyn hiljaiseen hetkeen Narinkkatorilla maanantaina.

Narinkkatori hiljeni Turun uhrien muistoksi – Pari sataa ihmistä kokoontui osoittamaan mieltä rauhan puolesta - Kaupunki

Moni Helsingin seurakuntayhtymän, Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT -foorumin ja Suomen Muslimiverkoston järjestämään tapahtumaan osallistunut tuntui pelkäävän eniten Turun tapahtumien mahdollisesti synnyttämää vihan kierrettä. ”Järkytys tapahtuneesta on suuri, mutta pahin pelko on väkivallan kierre, mikä tästä voi seurata”, sanoo helsinkiläinen Hannu Lä Lätti sanoo halunneensa tulla yhdessä muiden uskontokuntien edustajien kanssa tuomitsemaan väkivallan.

Samasta syystä myös vantaalainen Reeta Çītīr perheineen tulla Narinkkatorin tapahtumaan. ”On tosi tärkeää, että tällaisella hetkellä ihmiset kokoontuvat yhteen ja jakavat tunteensa, olivat ne sitten negatiivisia tai positiivisia”, Çītīr sanoo. ”Olin aina pitänyt Suomea niin turvallisena maana.