background preloader

Etäopiskelumateriaalia

Facebook Twitter

USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Arvausleikki uskontoon liittyvistä merkkihenkilöistä. Opettajalle: Tehtävä sopii soveltaen alakoulun ylemmille luokille sekä yläkouluun.

USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Arvausleikki uskontoon liittyvistä merkkihenkilöistä

Valmistautumisen voi antaa jo edellisellä tunnilla läksyksi tai käyttää siihen 15 minuuttia aikaa tunnin alusta. Etätehtävänä työskentely vaatii etälive-tunnin. Tehtävän voi rajata koskemaan vain kristinuskoon liittyviä henkilöitä tai vaikkapa vain Raamatun henkilöitä. Oppilaille voi myös antaa valmiin listan henkilöistä, joista he valitsevat henkilön. Tarkoitus on, että henkilöt ovat niin tuttuja, että niitä on mahdollista arvata. USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Ekumenia. Opettajalle: Tehtävä sopii sekä alakoulun ylemmille luokille, että yläkouluun.

USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Ekumenia

Tehtävä liittyy opetussuunnitelman sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Ramadan (yläkoulu) Opettajalle: Tehtävä liittyy 7.-9.

USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Ramadan (yläkoulu)

-luokkien opetussuunnitelman sisältöalueeseen S2: Uskontojen maailma. Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Ramadan (alakoulu) Opettajalle: Tehtävä liittyy 3.-6.

USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Ramadan (alakoulu)

-luokkien opetussuunnitelman sisältöalueeseen S2: Uskontojen maailma. Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Keksi eettinen tarina (yläkoulu) Opettajalle: Etätehtävä liittyy 7.-9.

USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: Keksi eettinen tarina (yläkoulu)

-luokkien opetussuunnitelman sisältöalueeseen S3: Hyvä elämä.Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Ohje oppilaalle: Kopioi alla oleva teksti itsellesi ja täydennä se ohjeiden mukaan. Ystäväni [keksityn ystäväsi nimi] rikkoi pääsiäislomalla virallisia koronaohjeistuksia. USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: keksi eettinen tarina suklaamunan yllätyksestä (alakoulu) Opettajalle: Etätehtävä liittyy 3.-6.

USKONTOTUNTIUNELMIA: Etätehtävä: keksi eettinen tarina suklaamunan yllätyksestä (alakoulu)

-luokkien opetussuunnitelman sisältöalueeseen S3: Hyvä elämä. Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Alakoulun tehtävät kootusti. Tähän blogiin kootaan etätehtävävinkkejä alakoulun uskontoon.

Alakoulun tehtävät kootusti

Tehtävät on jaoteltu opetussuunnitelman sisältöalueiden mukaan. Blogi päivittyy! Tehtävät maailmanuskonnoista. Tähän blogiin ideoita etäopetustehtäviksi oppilaille maailmanuskontoihin liittyen.

Tehtävät maailmanuskonnoista

Blogi päivittyy! Alakoulu1) Tutustuminen pyhiin paikkoihinEtsi tietoa seuraavista pyhistä paikoista. Selvitä jokaisesta ainakin seuraavat asiat. Tehtävät etiikasta. Tähän blogiin kootaan vinkkejä etiikan opiskeluun sekä alakouluun, että yläkouluun.

Tehtävät etiikasta

Blogi päivittyy! Alakoulu 1) Elämäni tärkeimmät asiat a) Luettele ensin ainakin kymmenen tärkeintä asiaa elämässäsi. b) Valitse niistä kolme tärkeintä ja perustele miksi juuri ne ovat sinun elämässäsi tärkeitä. 2) Soitto sukulaiselle Soita jollekin aikuiselle sukulaisellesi, esimerkiksi isovanhemmallesi. Kysy häneltä ainakin seuraavat asiat: Millaisia elämänohjeita sinulle annettiin kotona? Kirjoita vastaukset muistiin. 3) Videolinkkejä oppilailleMoraalimittari - noin 20 minuutin jaksoja, joissa valmiita pohdintatehtäviä oppilaille - jaksojen aiheet:

Tehtävät kristinuskosta. Tähän blogiin kootaan vinkkejä kristinuskon opiskeluun alakouluun ja yläkouluun.

Tehtävät kristinuskosta

Blogi päivittyy! Alakoulu ja yläkouluPääsiäiskertomus, yhdistelytehtävä sekä kristillisestä musiikistatehtävä erillisessä blogikirjoituksessa: + emoji -tehtävä pääsiäisestätehtävä erillisessä blogikirjoituksessa: Videolinkki + tehtäviä kasteesta tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa: luterilaiseen kirkkoon: Tutustu nettilinkkiin. Lue jokainen pallukka.b) Mikä asia oli sinulle mielenkiintoisin luterilaisessa kirkossa?

C) Mainitse yksi uusi asia, jonka opit.d) Mikä jäi mietityttämään? Nuori kaukaisesta maasta - kuuntele ja keskustele (lukio ja yläkoulu) Opettajalle: Tämä tehtävä sopii lukioon ja yläkouluun. Kuuntelutehtävän kertomus kertoo turvapaikanhakijan kokemuksista ja sopii esimerkiksi ihmisoikeuksien, moraalisen toiminnan ja sen rajoitteiden sekä kansalaistottelemattomuuden käsittelyyn. Suosittelemme, että opettaja kuuntelee tai lukee tarinan ensin itse ja arvioi sen soveltuvuuden omalle ryhmälleen. On hyvä antaa opiskelijoille mahdollisuus työstää kertomuksen herättämiä tunteita joko opettajan tai opiskelijaryhmän kanssa. Keskustelukysymyksiä varten opiskelijat kannattaa jakaa valmiisiin ryhmiin, jotta kukaan ei jää yksin.

Esimerkiksi Meetsissä tai Teamsissa opettaja voi tehdä valmiit ryhmät etukäteen ja näin varmistaa, että myös hän pääsee niihin vierailemaan. Kertomuksen taustaa: Kertomus kuuluu moninaisuus-oivallus-dialogi eli MOD-koulutuskokonaisuuteen. Pääsiäisen ja joulun ajan rituaalit kristillisessä maailmassa (lukio, yläkoulu) Tehtävä sopii lukioon ja soveltuvin osin myös yläkouluun. Tehtävän tekemiseen tarvitaan englanninkielen taitoa. Pääsiäisen tapahtumat: yhdistä kuva ja tarina (alakoulu, yläkoulu soveltaen) Sopii alakouluun ja yläkouluun. Ensi sunnuntaina on palmusunnuntai ja siitä alkaa pääsiäisviikko, jota kutsutaan myös hiljaiseksi viikoksi. Tässä valmis tarina sekä pieni yhdistelypeli, jonka avulla oppilas tutustuu pääsiäisen keskeisimpiin tapahtumiin ja keskiaikaiseen eurooppalaiseen taiteeseen. OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Pääsiäisen tapahtumat: lego-videot ja niihin tehtävät (alakoulu + yläkoulu) Tämä tehtävä sopii sekä alakouluun, että yläkouluun. Se liittyy opetussuunnitelmassa sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon. OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

Kirkkovuoden juhlat (alakoulu + yläkoulu) Tehtävä kirkkovuoden juhlista annettavaksi esimerkiksi etätehtäväksi oppilaille. Sopii alakoulun ylemmille luokille, sekä yläkouluun. Kirkkovuosi alkaa 1. adventista ja päättyy tuomiosunnuntaihin. Tärkeimmät kirkkovuoden juhlat ovat pääsiäinen, joulu ja helluntai. Adventti aloittaa joulun odotuksen. Ennen joulua on neljä adventtisunnuntaita. Jouluna kristityt muistelevat Jeesuksen syntymää. Loppiainen on itämaan tietäjien muistopäivä. Kirkkovuoden tärkein juhla on pääsiäinen, jolloin kristityt juhlivat Jeesuksen ylösnousemista eli kuolleista heräämistä. Pääsiäistä edeltävää viikkoa kutsutaan hiljaiseksi viikoksi eli piinaviikoksi. Kristityt viettävät helatorstaita 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Kesäkuun lopulla on juhannus, jonka kristillinen merkitys on Johannes Kastajan muistopäivä. Syksyllä on vähemmän kristillisiä juhlia.

Pyhäinpäivä on marraskuussa vietettävä juhla, jolloin muistellaan kuolleita läheisiä. Uskonnot, katsomukset ja ruoka (alakoulu + yläkoulu) Tehtävä maailmanuskontoihin liittyen annettavaksi esimerkiksi etätehtäväksi oppilaille. Kristillinen kaste (alakoulu + yläkoulu) Tämä tehtävä sopii sekä alakouluun, että yläkouluun. Se liittyy opetussuunnitelmassa sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon. Levyraati kristillisestä musiikista (alakoulu + yläkoulu) Kristillinen musiikki maailmalla (lukio + yläkoulu) Tämä etätehtävä sopii sekä lukioon, että yläkouluun. Tehtävän toisen osan tekeminen vaatii opiskelijalta perustietoja eri kirkkokunnista.