background preloader

Erilaista ussaa

Facebook Twitter

Untitled. Paavali. Juhlimme kirkkovuoden rytmissä – koulujakirkko.evl.fi – Suomen ev.lut. kirkko. Kirkkovuosi rytmittää jumalanpalveluselämää ja juhlapyhien vietto näkyy suomalaisessa kulttuurissa monin tavoin.

Juhlimme kirkkovuoden rytmissä – koulujakirkko.evl.fi – Suomen ev.lut. kirkko

A – koulujakirkko.evl.fi – Suomen ev.lut. kirkko. Ankkuri on yli kuoleman kestävän uskon ja erityisesti toivon symboli.

A – koulujakirkko.evl.fi – Suomen ev.lut. kirkko

Samalla se on viesti sitoutumisesta Kristuksen seuraamiseen. Alttari kuuluu moniin uskontoihin. Vanhastaan se on mielletty jumalille tapahtuvan uhrauksen paikaksi. Kirkossa alttari muistuttaa Kristuksen kuolemasta. Alttari sijaitsee yleensä kirkon itäpäädyssä, nousevan auringon suunnassa.

Www.pearltrees.com/erilaistaussaa

Alussa Jumala loi. Incredibly Detailed Map Of The World's Religions. Map created by reddit user scolbert08 The incredibly detailed map of the world’s religions above, was created by reddit user scolbert08.

Incredibly Detailed Map Of The World's Religions

To see the full resolution version just click on it. It shows what the biggest religion is by census area in each country, along with its level of support. For example, in large parts of British Columbia the most common answer on the census is no religion, but the intensity of that feeling varies widely. Another important thing to note is that while Christianity is divided between Catholicism, Protestantism and Orthodox denominations, Islam is not similarly divided between Sunnis and Shias. Also, the map likely wildly overstates the religiosity of Scandinavians, since the data is based on state Church records and everyone is assigned to a church at birth. Other interesting things to note: The Catholic bit of Antarctica is based on Chilean census data for Villa Las Estrellas Omman’s Hindu population comes from migrant workers who outnumber locals.

Kaikki erilaista ussaa -materiaalit PDF -muodossa. Moraalimittari - Kuinka meidän pitäisi elää, miten muita ihmisiä pitäisi kohdella? Moraalimittari on uusi kotimainen alakoululaisille suunnattu keskusteluohjelma, jossa nuoret etsivät vastauksia pulmallisiin valintatilanteisiin.

Moraalimittari - Kuinka meidän pitäisi elää, miten muita ihmisiä pitäisi kohdella?

Mikä ”moraali”? Moraalista puhutaan, kun mietitään ihmisten toiminnan ja tapojen arviointia. Millaista on hyvä elämä? Miten pitäisi käyttäytyä oikein toisia ihmisiä kohtaan? Saako koskaan valehdella? Ihmisen tapaa ajatella näistä aiheista ja toimia elämässään voidaan sanoa hänen moraalikseen. Espoo Uskontojuliste A3 2016 2017. Kultainen sääntö maailmanuskonnoissa1. Kultainen sääntö maailmanuskonnoissa1. MAAILMAN USKONNOT -korttipeli. Teemaviikko ja ohjelma. YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikoksi (World Interfaith Harmony Week) kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.

Teemaviikko ja ohjelma

Päätöslauselmassa rohkaistaan kaikkia valtioita vapaaehtoisuuden pohjalta tukemaan katsomusten välisen yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon viestiä kunkin oman perinteen tai vakaumuksen mukaisesti erityisesti tämän viikon aikana. YK:n Sivilisaatioiden Allianssi on erikseen voimakkaasti vedonnut jäsenmaihin monipuolisen ohjelman toteuttamiseksi niin paikallisesti kuin kansallisesti. Lisätietoja teemaviikosta: www.worldinterfaithharmonyweek.com.

Kultainen sääntö. Kultainen sääntö on arjessa toteutettava periaate, jossa kehotetaan ihmistä tekemään vastavuoroisesti toisille samaa kuin mitä haluaisi itselleenkin tehtävän, tai olemaan tekemättä sellaista mitä ei haluaisi itselleenkään tehtävän.

Kultainen sääntö

Idea kultaisesta säännöstä on muokattu eri uskontojen pohjalta ja se on löydettävissä lähes kaikista uskonnoista ja monista ajatussuunnista, ja sitä on tarkasteltu uskonnon lisäksi myös tieteen ja humanismin näkökulmasta. Useimmissa uskonnoissa sääntö mainitaan vain ohimennen, mutta kungfutselaisuudessa ja juutalais-kristillisyydessä siitä on tullut pysyvä ja näkyvä pohdiskelun teema.[1] "Kultaiseksi" sääntöä alettiin kutsua 1500-luvun Euroopassa.[2] "Ei kun ne opet on vaan erilaisia" - erilaisuuden kohtaamisesta dialogeissa.

Tässä kirjoitussarjassa julkaistaan kirjoituksia dialogisuudesta ja dialogitaidoista sekä työskentelyvinkkejä näiden edistämiseksi opetuksessa.

"Ei kun ne opet on vaan erilaisia" - erilaisuuden kohtaamisesta dialogeissa

Pohdimme viime viikolla lasten ja työtovereiden kanssa asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten käymme dialogeja toistemme kanssa. Tehtävä oli varsin yksinkertainen: piirrä oma kuva, pohdi mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, mistä unelmoit, minkälaisia temperamenttipiirteitä sinulla on ja mitkä ovat kulttuuriset ja katsomukselliset juuresi. Tämä pieni yhdessä tekemisen ja kohtaamisen hetki tuntui hyvältä.

Oli mukava katsella toisten luomuksia ja huomata yhteisiä tärkeitä asioita ja eroja. Ahaa, työtoverini haaveilee kärrynpyörän oppimisesta - ajatus hänestä harjoittelemassa nostaa kannustavan hymyn huulille. Lapset olivat yllättävän tietoisia omista temperamenttipiirteistään. Filosofiaa lapsille - Ajattelen siis olen. Ajattelen, siis olen -ohjelmasarja haastaa filosofoimaan lasten kanssa koulussa ja kotona.

Filosofiaa lapsille - Ajattelen siis olen

Sarjaan kuuluu myös opettajan opas. Sarjaan on haastateltu 8 – 12 -vuotiaita oppilaita Lapinjärvellä, Loviisassa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Koululaiset nostivat kysymyshatusta kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. He pohtivat kysymyksiä myös piirtämällä. Hattuun sai myös keksiä omaa mieltä askarruttaneita kysymyksiä toisille pohdittavaksi: Lapsen oikeudet toiminnallisesti opas.pdf 223400092. Yhdenvertaisuus materiaalit kouluikaiset.pdf 223400092. Compasito SU pdf nettiversio.pdf 1021234549. Seimen äärellä. Joulun aikaa liittyy paljon erilaisia tarinoita ja legendoja.

Seimen äärellä

Eräs vanhoista legendoista kertoo, kuinka härkä ja aasi päätyivät Jeesuksen seimen äärelle. Luukkaan evankeliumin tekstissä eli nk. jouluevankeliumissa kumpaakaan eläintä ei mainita. Härän ja aasin läsnäolo jouluseimen äärellä perustuukin kauemmas, Vanhan testamentin puolelle. Nasta raamis. LASTEN RAAMATTU UUSI TESTAMENTTI. LASTEN RAAMATTU VANHA TESTAMENTTI. JEESUKSEN SYNTYMÄ. ABIB AASI. TUHLAAJAPOIKA. LAUPIAS SAMARIALAINEN. JEESUKSEN IHMETEOT. PÄÄSIÄINEN. NOOAN ARKKI. MOOSES. MAAILMAN LUOMINEN. DAAVID JA GOLJAT. JOOSEF JA VELJET. JOOSUA JA JERIKON TAISTELU. DANIEL LEIJONAN LUOLASSA. JOONA JA VALAS. Joulukertomus, aasin näkökulmasta. Se oli aivan tavallinen aasi.

Joulukertomus, aasin näkökulmasta

Se asui Nasaretin kaupungissa erään ystävällisen miehen luona. Eräänä päivänä omistaja tuli jo aikaisin sen luo: "Tiedätkö, aasiseni, sinulle on tiedossa tärkeä tehtävä. Naapurin Maria ja hänen sulhasensa Joosef ovat lähdössä Betlehemiin. Heidän täytyy mennä kirjoittautumaan veroluetteloon. Elamaa luostarissa. Kasv päivät final Uskonnonopetuksen uusi OPS. Askelia katsomusdialogiin. Www.slideshare. Erilaistaussaa added: Dialogisen työskentelyn periaatteet (Dialogitaitaja) Erilaistaussaa added: Dialogitaitaja kunniamerkit. Erilaistaussaa added: Dialogisuuden helmet itsearviointiin (Dialogitaitaja) Erilaistaussaa added: Timantit vuorovaikutustaitojen itsearviointiin (Dialogitaitaja) Erilaistaussaa added: Timantit vuorovaikutustaitojen itsearviointiin (Dialogitaitaja) Erilaistaussaa added: Tunne ja vuorovaikutustaidot timantteina (Dialogitaitaja) Erilaista ussaa! -hankkeen materiaaleja.