background preloader

Pikkusiskoaan ruokkiva poika - Helene Schjerfbeck

Facebook Twitter

Interaktiivinen kuva (klikkaa sisään linkistä) Helene Schjerfbeck kertoo - diasarja (klikkaa sisään diasarjaan) Missä historiallisessa kontekstissa Schjerfbeck maalasi? Klikkaa sisään aikajanalle. Moderni taide on yläkäsite monille 1800-luvun puolivälistä alkaneille taidesuuntauksille.

Missä historiallisessa kontekstissa Schjerfbeck maalasi? Klikkaa sisään aikajanalle.

Uskonnolliset teemat ovat vähemmistössä. Jos kuva on uskonnollinen, se johtuu vain kyseisen tekijän omasta vakaumuksesta. Voimakkaimmin uskonnon kuvat ja symboliikka näkyy surrealisteilla. Lapsuus, köyhyys, kesä - kesälomatyöskentely taiteen pohjalta. Mikä on kaunista?

Lapsuus, köyhyys, kesä - kesälomatyöskentely taiteen pohjalta

Mikä on arvokasta? Mikä tekisi kesälomastani riittävän hyvän? Mistä unelmoin? Maksuttoman Lue kuvaa -materiaalin avulla voit työstää oppilaidesi kanssa heidän kesään liittyviä odotuksiaan, unelmiaan ja muita elämänkysymyksiään. Tunnekortit sanoilla ja ilman.