background preloader

Pikkusiskoaan ruokkiva poika - Helene Schjerfbeck

Facebook Twitter

Interaktiivinen kuva (klikkaa sisään linkistä) Helene Schjerfbeck kertoo - diasarja (klikkaa sisään diasarjaan) Missä historiallisessa kontekstissa Schjerfbeck maalasi? Klikkaa sisään aikajanalle. Moderni taide on yläkäsite monille 1800-luvun puolivälistä alkaneille taidesuuntauksille. Uskonnolliset teemat ovat vähemmistössä. Jos kuva on uskonnollinen, se johtuu vain kyseisen tekijän omasta vakaumuksesta. Voimakkaimmin uskonnon kuvat ja symboliikka näkyy surrealisteilla. Impressionistien (esim. Degas, Monet, van Goghin, Cézanne) pyrkimyksenä on kuvata vaikutelma tietystä hetkestä.

Fauvistit (esim. Ekspressionistit (esim.Nolde ja Kirchner) ovat kiinnostuneita värien tunnetta ilmaisevasta ja välittävästä voimasta. Kubistit (esim. Surrealistit (esim. Lapsuus, köyhyys, kesä - kesälomatyöskentely taiteen pohjalta. Mikä on kaunista? Mikä on arvokasta? Mikä tekisi kesälomastani riittävän hyvän? Mistä unelmoin? Maksuttoman Lue kuvaa -materiaalin avulla voit työstää oppilaidesi kanssa heidän kesään liittyviä odotuksiaan, unelmiaan ja muita elämänkysymyksiään. Materiaaliin kuuluva pedagoginen malli ohjaa kuvanlukutaidon kehittämiseen ja oman identiteetin rakentamiseen kuvien tarkastelun kautta.

Helene Schjerfbeckin taideteos "Pikkusiskoaan ruokkiva poika" (1881) järkytti omana aikanaan rikkomalla odotuksia siitä, mikä on tarpeeksi kaunista kuvattavaksi taiteessa. 1. Kauneuteen ja arvoihin liittyvät kysymykset ovat hyvin henkilökohtaisia, ne koskettavat syvältä. Schjerfbeckin teoksessa voi nähdä ja kokea monenlaista kauneutta. 2. Koulujen loma-ajat voivat tuoda näkyväksi ja kärjistää varallisuuteen tai perhetilanteeseen liittyviä eroja luokassa ja toveripiirissä. Pohtikaa:Mitkä asiat kuuluvat hyvään kesälomaan? Erilaisia kuvia etsiessä voi pohtia ja hyödyntää seuraavia kysymyksiä: 3. Lisää: Tunnekortit sanoilla ja ilman.