background preloader

11. Tienviitat ristiriitatilanteisiin

Facebook Twitter

11. Tienviitat ristiriitatilanteisiin. Liite 15: Dialogipolku. Liite 16: Auts! Hups! Häh? -kysymyksiä. Liite 14: Tienviitat. Liite13Dialogikortit. Miten edistää rakentavaa dialogia sosiaalisen median maailmassa? Turun viime viikon tapahtumat puhuttavat koko Suomessa.

Miten edistää rakentavaa dialogia sosiaalisen median maailmassa?

Tapahtumista keskustellaan väistämättä myös koulussa oppitunneilla sekä oppilaiden kesken kasvokkain ja sosiaalisessa mediassa. Vaikeista aiheista ja tunteista keskustelemista ei pitäisi välttää, vaan ohjata lapsia ja nuoria rakentavan dialogin käymiseen. "Dialogissa on olennaista osata ilmaista omia ajatuksiaan siten, että ei hyökkää, arvostele tai tuomitse muita.

" Dialogitaitaja 2017 Mitään aihetta ei tarvitse varoa, kun pyrkimys on aidosti ymmärtää ja kunnioittaa toista.