background preloader

Registrera, Logga in

Registrera, Logga in

https://new.edmodo.com/?go2url=/home

Related:  "Lärplattformar"Digital badgesEnlaces del curso MOODLE-11Humanities Resources - Cornerstone College (Mt Barker, SA)Evaluación

Lärplattform, Vklass - softronic.se Vklass - Lärplattform och skolverktyg med IUP, närvarohantering och elevkommunikation. Tänk dig en lärplattform för elever, lärare, föräldrar och skolledning där eleverna av eget intresse loggar in två gånger om dagen - så fungerar Vklass Lärplattform. Vklass är en kommunikations och lärplattform för skolans elever, lärare och administrativa personal. Vklass är byggt som ett community, ett sätt som gör att det attraherar eleverna samtidigt som lärare och skolledning hittar alla funktioner de behöver i sin dagliga verksamhet. Framtidens lärplattform Ju mer nätbevandrade människor blir desto mer kräsna blir de i sitt internetanvändande. Tendensen att elever, studenter och lärare söker sig utanför den traditionella lärplattformens stängda miljö för att skapa egna samarbetsytor på nätet blir alltmer tydlig. Några tendenser som kan tänkas leda till att lärplattformen blir överflödig: 1) Ökad användning av molntjänster. Molnets närmast obegränsade lagringsutrymme och möjligheten att göra sig oberoende av lokala servrar och tekniker. Ekonomi.

Helsingfors stad Skolorna i Helsingfors använder internettjänsten Wilma. Via den får föräldrarna information om sina barns undervisningsarrangemang och undervisning. Wilma används även av elever och studerande själva för uppföljning av de egna studierna och i gymnasierna bland annat för kursanmälning.

Related:  Arbeit mit Wörter und TextenWeb 2.0 AraçlarıAcademicRessources et outils (techno-)pédagogiques et didactiques [part I]OTROSRessources pour enseignantEDT 201PRIMO INCONTRO: LE METODOLOGIE COLLABORATIVE E LE TICHerramientas Web 2.0TIC Y EDUCACIÓNTech ToolsAmbienti di classe onlinemiquelriveroCollaborative toolsM2 Week 4