background preloader

40 Maps That Will Help You Make Sense of the World

https://twistedsifter.com/2013/08/maps-that-will-help-you-make-sense-of-the-world/

Related:  Fattiga och rikaSamhällskunskapTyp Värdelöst vetande...Geografiwhalsay

Fakta om fattigdom - UNICEF Sverige En stor del av världens fattiga är barn Den extrema fattigdomen i världen har minskat stadigt de senaste decennierna. Idag lever runt en miljard människor i extrem fattigdom, vilket kan jämföras med 1,9 miljarder år 1981. Men siffrorna handlar om inkomster så de visar bara en del av bilden. Fattigdom handlar om så mycket mer än brist på pengar. Skolmaterial Ekonomifakta har tagit fram ett antal skolmaterial som lämpar sig främst till nionde klass och gymnasiet. Här finns lektionsmaterial om varför ekonomin beter sig som den gör. Du kan också ladda ner en skrift som diskuterar hur det samhällsekonomiska kretsloppet hänger ihop. Detta går också att kombinera med Ekonomiprojektet som är ett fördjupningsmaterial. Har du lite tid över, eller vill ha ett roligt mellanspel under samhälls- eller ekonomilektionerna, rekommenderar vi Ekonomi-Jeopardy! Ekonomiprojektet

De fem saker människor ångrar mest på dödsbädden Bronnie Ware, som arbetat i många år med att ta hand om döende patienter, berättar: Under många år arbetade jag med palliativ vård. Mina patienter var människor som gått hem för att dö. Några otroligt speciella tider delades. Jordens befolkningstillväxt genom tiderna En prick är en miljon människor. För mer statistik se World Population History Tagged with: befolkning, datavisualisering, jordens befolkning, världen, världsdata, världsstatistik, världsvisualisering Publicerat i Internationellt, läromedel, Material och stoff, Statistik WFP World Food Programme Omkretsen på flickans överarm visar att hon är undernärd – hon har inte fått tillräckligt med näring för att kunna växa upp med god hälsa. Undernäring och felnäring är en viktig dimension av den globala hungern. Det är också en central aspekt av ”The Zero Hunger Challange”, som lanserats av FN:s generalsekreterare för att mobilisera världen mot orsakerna till hunger. (Copyright: WFP/Rein Skullerud) Världen producerar tillräckligt med mat för att föda hela jordens befolkning på 7 miljarder människor.

Vem blir Årets sexist 2013? 2013 var sexism en nyhet. Vi såg mönstret upprepas gång på gång: Ett klädföretag, en vit välbärgad manlig krögare eller ett danskt monster väljer att marknadsföra sig med hjälp av grov sexism. Bilderna orsakar en skitstorm i sociala medier. Gammelmedia beskriver skitstormen. Sedan får företaget, krögaren eller monstret i flera intervjuer förklara för oss att sexismen är Konst – och vi som blev kränkta av den är osofistikerade, överkänsliga och ocoola censurivrare.

Löneväxla lönar sig – för vissa Intresset för att byta en del av lönen mot pension har blivit större och väntas öka under nästa år. Men löneväxling är inte möjligt för alla och ibland är det inte en bra affär. Här är tips på vad du ska tänka på innan du tackar ja. Vid årsskiftet begränsas avdragsrätten för privatpensionssparande till 1 800 kronor per år eller 150 kronor i månaden. Men många vill fortsätta att spara till sin pension och det har gjort att alternativen blivit intressanta.

Digitala kartor och källkritik Digitala kartor förändrar undervisningen Den digitala tekniken har fullständigt revolutionerat användningen av kartor, inte minst inom skolans undervisning. Tidigare var vi lärare hänvisade till de väggkartor som råkade finnas i klassrummet, de kartböcker skolan hade köpt in, de kartbilder som fanns i läroböckerna samt de köpta eller egenhändigt tillverkade overhead-bilder vi hade tillgång till. Antalet möjliga kartor att studera i klassrummet var därför starkt begränsat. Genom internet och annan digital teknik har både lärare och elever tillgång till ett mycket stort antal kartor från i stort sett hela världen på ett sätt som var helt otänkbart tidigare. Allt fler webbplatser publicerar digitala kartor och läromedelsförlagen har också följt med i utvecklingen och erbjuder sedan flera år kartor i digitalt format på cd-skivor eller via förlagens webbplatser.

Hela staden socialt hållbar Skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan göteborgare ska minska. Alla vinner på en mer jämlik stad. Huvudrapport ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” 27 januari 2015 Kvinnor och män i medier - Barn, unga och medier Diskussionen om hur kvinnor och män presenteras i medier har pågått i decennier, inte bara i Sverige utan även internationellt. När man tittar på frågor som rör medier och ojämställdhet handlar det både om en skev könsrepresentation, dvs. förekomsten av män respektive kvinnor, och om stereotypa skildringar av könen. Sedan 1995 finns en gemensam internationell FN-överenskommelse om att arbeta för jämställdhet i medier, den så kallade Pekingplattformen. Där förbinder sig Sverige och 186 andra stater att arbeta för att öka representationen av kvinnor i medierna, att aktivt motverka stereotypa könsskildringar, samt att ge kvinnor större tillgång till medier. Mer om Pekingplattformen Kvinnor utgör hälften av världens befolkning, men förekommer bara i en knapp fjärdedel av det globala nyhetsflödet.

Den förpackningsfria butiken i Kiel - Klotet En matbutik helt utan förpackningar, hur kan det fungera? Jo, genom att man tar med sig sina egna förpackningar och fyller dem med det man vill ha. Det finns redan butiker i flera europeiska länder som gör det här och kunder som inte verkar ha något emot att släpa på glasburkar och plastflaskor. Seterra/ geografispel The game Europa: länder is available in the following languages: Seterra finns även som app för Android, iPhone och iPad ! I appen kan du följa dina egna framsteg via topplistorna, du kan spela utan internetförbindelse och du slipper se reklam! (Androidversionen finns både i en betalversion utan reklam och i en reklamfinansierad gratisversion). Seterra är ett gratis geografispel som lär dig länder och huvudstäder i hela världen. Detta är onlineversionen som är skriven i HTML5 och fungerar i den senaste versionen av de flesta webbläsare, t ex Safari, Firefox och Google Chrome, samt Internet Explorer 9 och senare.

Related: