background preloader

Timmen71

Facebook Twitter

ASL inspirerat arbete och mycket mer. PP-saken-f%C3%B6r-dagen.pdf. Lararmalin. Idag har mina fyror stött på Dictogloss för första gången.

lararmalin

Vi har precis startat upp ett arbetsområde kring beskrivande text och då tycker jag det kan vara lämpligt att använda övningen dictogloss för att få syn på texttypens struktur. Kort går övningen till såhär: Jag läser ett kort stycke eller text högt två gånger. Eleverna ska lyssna. Efter detta uppmanas nu eleverna att ta stödord och jag läser samma text en gång till. Idag läste jag följande: Renen Renen tillhör hjortfamiljen. Om här är ett textexempel från en grupp: Syftet med övningen för mig är inte att eleverna ska komma ihåg ordagrant utan att det sker samtal om text, innehåll, grammatik, struktur osv… Är man intresserad och vill läsa mer finns övningen beskriven på ett mycket lättillgängligt sätt hos UR. Jag kommer definitivt att fortsätta använda mig av dictogloss i undervisningen. Vi i åk 4 har under några veckor arbetat i läsgrupper med LasseMajas Detektivbyrå, Diamantmysteriet. Läsgruppsuppdrag 5 LasseMaja – Diamantmysteriet. Lararmalin.

Strävorna. 5 Tips for Flipping Your PBL Classroom. I am of course a huge project-based learning (PBL) nerd and advocate.

5 Tips for Flipping Your PBL Classroom

I am also an advocate for the flipped classroom, yet at the same time I also have my concerns about flipping a classroom. This model still hinges upon great teachers, and engaging curriculum and instruction. So why not combine PBL and the flipped classroom? It can be an excellent match when you consider some of the following tips. Even Salman Khan believes that the flipped classroom can create the space for PBL. 1.

The key piece here is short. 2. I love it when students assign their own homework. 3. Flipping isn't just videos, because -- let's be honest -- videos can get boring after a while. Bedomning_matematik. Formativ bedömning gör lärande synligt. Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning.

Formativ bedömning gör lärande synligt

Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om formativ bedömning och matematik. – Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att undervisa på. I projektet ingår cirka femtio lärare i årskurs 4 och 7 från Umeå kommun samt fem forskare från Umeå universitet. . – Vi forskare vill förstå vad som krävs för att lärare ska få det stöd de behöver för att utveckla sitt arbete med formativ bedömning. Torulf Palm kom i kontakt med begreppet via artiklar och blev mer och mer intresserad. Men ordet bedömning är laddat. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Sverige runt. ABC-klubben.

Här kommer jag att dokumentera hur vi valt att arbeta med boken ”Den magiska kulan” ur serien ABC-klubben under vårterminen 2014.

ABC-klubben

Vi kommer att använda oss av lässamtal och läsfixare för att ge barnen bra lässtrategier så att de lättare kan förstå vad de läser. Skrivuppgifter och bild kommer eleverna att kunna påverka så att de blir meningsfulla. Som vanligt handlar det om att göra arbetet till sitt eget, att plocka det man som lärare känner gör undervisningen meningsfull för eleverna. Som inspiration inför arbetet under våren har vi använt oss av följande: Handledningen till ”Den magiska kulan” samt tillhörande böckerMarika Eks blogg Marie Trapps blogg Facebookgruppen ABC-klubben. Då kör vi… Magiska kulan – arbetsgång under våren 2014 Lässamtal i grupp tillsammans med spågumman Spågumman – vad tror ni boken/kapitlet handlar om? Inför varje lässamtal så berättar jag vad kapitlet heter och så får eleverna ta hjälp av spågumman för att gissa vad de tror att kapitlet skall handla om. Kunskapshubben - HEM. Ny lärare: Att presentera sig för klassen.

Detta att få en ny klass.

Ny lärare: Att presentera sig för klassen

Man är pirrig så det kryper i hela kroppen. En glad anspänning. Vilka är de eleverna? Och eleverna så. De är också spända på sin lärare. En vit sockerbit av godiskaraktär – mina absoluta favoriteren kaffekopp av det vackrare slaget – jag älskar stunder och kaffeen bok av det mer spännande genren – jag läser gärna högt och kommer att göra det för mina eleverkavel och kanel – för jag bakar gärna kanelbullar och de ska vara jättestora med mycket pärlsocker på (för jag gillar ord också)mina barns gosedjur – en av varje och så blir de presenterade. In Pictures. Kickstart med kluriga frågor. Näslös beskyddare, står det på tavlan.

Kickstart med kluriga frågor

Eleverna i klass 4—5 på Västangårdsskolan i Umeå smyger sig ner i bänkarna och sneglar på de två magiska orden. De har som vanligt fått fundera på den kluriga ledtråden sedan dagen innan. Morgnarna börjar alltid lugnt och stilla med läsning. Men när lektionen väl drar i gång är det med en kickstart. — Okej, då är det dags för Grej of the Day, säger Micael Hermansson med lagom spänning i rösten och drar ner världskartan. — Vi ska till Egypten, där har vi varit förut. Flera händer viftar i luften. »Näslös beskyddare« är nummer 117 i raden av små faktaspäckade berättelser som Micael Hermansson värmer upp med varje dag. Just i dag har Micael Hermansson gjort en enkel powerpoint-presentation för att illustrera historien.

Dagens grej skrivs in i boken.Foto: Björn Wanhatalo— Det är bra att ha något att hänga upp berättelsen på. Eleverna dokumenterar varje »Grej of the Day« i en skrivbok. TwistedSifter.