background preloader

Oppilas/opiskelijahuolto

Facebook Twitter

Tutkimus: Talouslama karsii narsismin nuorista - Maailmantalous - Tiede. Tutkimus: Talouslama karsii narsismin nuorista Narsistiset ominaisuudet liitetään usein lapsuuden kokemuksiin tai vanhempien kasvatustyyliin.

Tutkimus: Talouslama karsii narsismin nuorista - Maailmantalous - Tiede

Taloudellisilla olosuhteilla on kuitenkin oma vaikutuksensa, osoittaa tuore tutkimus. Emory-yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että talouslaman aikana varttuneista nuorista kasvoi vähemmän itsekkäitä aikuisia kuin lihavampien aikojen nuorista. "Taloudelliset olosuhteet nuoruudessa eivät vaikuta ainoastaan siihen, mitä ihmiset ajattelevat taloudesta ja politiikasta, vaan myös siihen miten he suhtautuvat itseensä ja kanssaihmisiin", sanoo tutkimusta johtanut professori Emily Bianchi. Tutkimusaihe on päivänpolttava, sillä taloudelliset taantumat iskevät usein pahimmin nuoriin, kuten nykyinen laaja nuorisotyöttömyys Euroopassa osoittaa. Bianchin ensimmäisessä tutkimuksessa oli mukana yli 1 500 ihmistä, jotka olivat syntyneet vuosien 1947–1994 välillä.

Tutkimussarjan viimeisessä osassa nuoruusolojen vaikutusta selvitettiin toimitusjohtajilla. Nuoret haluavat koulusta lisää apua tunne-elämän huoliin – Koulupsykologi: "Apua tarvitsevia on tosi paljon" Yli neljäsosa apua tarvinneista nuorista on sitä mieltä, ettei koulun aikuisilta saa riittävästi tukea mielialaan ja tunne-elämään liittyvissä huolissa.

Nuoret haluavat koulusta lisää apua tunne-elämän huoliin – Koulupsykologi: "Apua tarvitsevia on tosi paljon"

Varsinkin tyttöjen mielestä avun saamisessa on puutteita. Osa nuorista kaipaa koululta lisää tukea myös kaverisuhteisiin ja perheen asioihin. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselystä. Myöskään psykologi Laura Blomqvistin mukaan apua ei pysty tarjoamaan kaikille riittävästi. Blomqvistin asiakaskuntana on tuhat nuorta, jotka opiskelevat helsinkiläisessä Alppilan lukiossa ja Stadin ammattiopistossa. – Haluan ajatella, että palveluita tarjotaan kaikille matalalla kynnyksellä, mutta kyllä paine on kova.

. – Alakuloisuus, masennusoireet, ahdistusoireet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Marke Hietanen-Peltolan mukaan lapset ja nuoret eivät välttämättä kerro aikuisille huolistaan. Pulaa koulupsykologeista, lääkäreistä ja kuraattoreista – Välillä se on vaikeata. Psykologi koululaisten kyynistymisestä: Vapaat kädet saaneesta lapsesta kasvaa heikko ihminen. Koulutussäästöt ovat puhuttaneet pitkin syksyä, ja tiistaina uutisoitiin yhä useamman kuudesluokkalaisen olevan kyllästynyt koulunkäyntiin.

Psykologi koululaisten kyynistymisestä: Vapaat kädet saaneesta lapsesta kasvaa heikko ihminen

Psykologi Keijo Tahkokallio muistuttaa ongelmia syntyvän, kun pysyvät asiat katoavat sekä perheistä että koulusta. Samaan aikaan teknologian keskeinen osa arjessa ja esimerkiksi sosiaalinen media muuttavat tilannetta. "Helppous on nykypäivän propagandaa" Eilen tiistaina Ylen tv-uutisten päälähetyksessä luokanopettaja Maarit Korhonen arvioi, että tapahtuu jonkinlainen "räjähdys", kun nykykoululaisten ja koulun kuilu kasvaa riittävän suureksi. Tahkokallio ei tähän usko. – Koululaiset vetäytyvät entistä enemmän omaan keskinäiseen maailmaansa ja alkavat laiminlyödä koulua. Suurena pulmana Tahkokallio näkee nykyajassa sen, että lasten toivomukset muuttuvat aikuisten toiveiksi. Katjan kiusaaminen huipentui pahoinpitelyyn – "Jokaisessa koulussa kiusataan jollain tasolla"

Katjan kiusaaminen huipentui yläkoulun seitsemännellä luokalla pahoinpitelyyn.

Katjan kiusaaminen huipentui pahoinpitelyyn – "Jokaisessa koulussa kiusataan jollain tasolla"

Sen jälkeen vanhemmat tarttuivat topakasti asiaan, ja he vaativat palaverin, jossa oli mukana niin koulun väkeä kuin sosiaalipuolen ihmisiä. 156969_Lahtinen_Matti.pdf. Lotta_Hameen-Anttila_STM_Sosiaalihuoltolaki_uudistuu_-_mika_muuttuu_lastensuojelussa.pdf. Kaltoin_kohdeltu_lapsi_kasikirja.pdf. Pesäpuu ry: lapsilähtöisen työskentelyn välineet - Lastensuojelun käsikirja - THL. Pesäpuu ry on lastensuojelujärjestö, joka ylläpitää valtakunnallista lastensuojelun erityisosaamisen keskusta.

Pesäpuu ry: lapsilähtöisen työskentelyn välineet - Lastensuojelun käsikirja - THL

Pesäpuu ry kehittää, kouluttaa ja tekee käytännön tarpeista nousevaa tutkimusta. Se myös tuottaa konkreettisia työvälineitä lastensuojelutyöhön. Pesäpuu ry:n kehittämistyön tavoitteena on edistää lapsinäkökulman esiintuomista lastensuojelussa. Lupaus lapselle ®- välineet sekä opas– ja käsikirjat on tuotettu avuksi lasten kanssa työskentelyyn lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. Välineet soveltuvat myös muuhun lasten ja perheiden kanssa tehtävään työhön. Lastensuojelun käsikirjaan on koottu kuvaukset Pesäpuun kehittämistä lapsilähtöisen työskentelyn välineistä. Lastensuojelun käsikirjassa olevat Pesäpuu ry:n toiminnalliset välineet Välineisiin pääset vasemmalla olevasta valikosta.

Verkostokartta - Lastensuojelun käsikirja - THL. Verkostokartan käyttäminen Verkostokartan avulla on mahdollista kuvata yksilön ihmissuhdekokonaisuutta.Verkostokartan kehittämisessä on käytetty pohjana Bronfenbennerin teoriaa (Klefbeck et al, 1998, Seikkula, 1994 s.21).

Verkostokartta - Lastensuojelun käsikirja - THL

Verkostokarttaa voi käyttää moniin eri tarkoituksiin. Sen avulla voi yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa asiakkaan tukiverkostoja. Verkostokartan ajatusta voi käyttää apuna myös hahmotettaessa sosiaalityön yhteistyötahoja. Kartan avulla voi selvittää potentiaalisen tuen mahdollisuuksia tai toisaalta selvittää mitkä ihmissuhteet ovat asiakkaan kannalta negatiivisia. Verkostokartan piirtäminen Ympyrä edustaa naista tai tyttöä. Oppilas- ja opiskelijahuollon virtuaalikeskus Kuraattori linkkejä. Eriksson, E.

Oppilas- ja opiskelijahuollon virtuaalikeskus Kuraattori linkkejä

& Arnkil, T. 2006 Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista (Stakes) Heinämäki:, L. (2006) Varhaista tukea lapselle –työvälineenä kehittämisvalikko(Stakes, Oppaita 62/ 2006 ) Oppilaan hyvinvoinnin verkko-opas. Koulukuraattori Koulukuraattori on sosiaali- ja kasvatustyön asiantuntija kouluissa sekä oppilashuoltoryhmien jäsen.

Oppilaan hyvinvoinnin verkko-opas

Koulukuraattori edistää lasten toimivia sosiaalisia suhteita ja työskentelee syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Koulukuraattorityön tavoitteena on osana psyko-fyysis-sosiaalista oppilashuoltoa tukea ja ohjata oppilaan kasvua ja hyvinvoinnin myönteistä kokonaiskehitystä sekä turvata hänen koulukäyntinsä sujuminen. Koulukuraattorilla on sosiaalityöntekijän pätevyys. Ala-Mutka_Pia. URN:NBN:fi:jyu-201006232143.pdf. Koulukuraattori. Koulukuraattori.