background preloader

En app, en lördagkväll och en ny LPP!

En app, en lördagkväll och en ny LPP!
I lördagskväll satt jag och lekte med appen Comic Life. Samtidigt var jag stressad över att jag ännu inte hade visat eleverna någon planering över vårt nya arbetsområde ”Forntiden”. Planeringen hade jag som vanligt mest i skallen med idéer och inspiration från NE SKOLA, lärarhandledningen till boken Forntiden, Västerbottens museum – SKOLWEBB och MediaCenter Västerbotten. Så i lördagskväll. Och vilken respons jag fick! Så nej, jag är inte helt nöjd med min LPP över Forntiden (även om jag har gjort om den utifrån förslagen jag fick), men formatet – seriformatet, det kommer jag att använda mig av igen! 2014-08-11: Eftersom många hittar hit och kollar in min Lpp, så lägger jag upp den senaste jag har gjort, som ska användas i höst. (Bilderna till Forntids-LPP:n hämtade jag på Multimediabyrån och bilderna till #Religion2014 har jag tagit själv.)

untitled Helena von Schantz: Helenas bästa läxrecept del 2: Engelska --> ”Just a spoonful of sugar makes the medicine go down.” Inget annat ämne är fullt ut lika viktigt för svenska elever som engelska. I deras egna ögon, vill säga. I princip alla elever vill lära sig engelska – eller åtminstone kunna engelska. När vi lyckas ger det raketbränsle till hela skolgången. När vi misslyckas sänker det hela skolgången. Här är en sammanställning över hur engelska skiljer sig från andra skolämnen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hur ger man läxor i ett sådant ämne? Den absolut viktigaste slanten som behöver trilla ner är att det är tid i språkbad med stigande svårighetsgrad som ger den högsta måluppfyllelsen – inte begåvning, inte väl genomförda lektioner, inte mest ifyllt i övningsboken, inte flest rätt i grammatikstenciler. I den andra ändan av spektrumet finns de som redan uppfyller alla kunskapskrav. Det säger sig självt att de här två kategorierna behöver helt olika utmaningar både i skolan och hemma. Jag brukar börja med enbart glosläxor. Jag förklarar 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TheBig6 | TheBig6 | #visombärenförmåga Förmågorna i TheBig5 är hämtade ur samtliga kursplaner i Lgr11, oavsett årskurs. Dessa förmågor har delats upp i fem olika kategorier. I Lgr11, del 1, behandlas skolans värdegrund och uppdrag. Och i del 2 övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. De fem kategorierna är färgkodade. ANALYSFÖRMÅGA (grön) Beskriver orsaker och konsekvenser. KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA (orange)Samtala.– Att kunna samtala med en eller flera personer. METAKOGNITIV FÖRMÅGA (gul)Tolka.– Att kunna tolka. FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION (blå)Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. – Att kunna söka information från olika källor. BEGREPPSLIG FÖRMÅGA (lila)Förstå innebörden av begreppen.– Att kunna förstå och förklara innebörden av olika begrepp. VÄRDEGRUNDANDE FÖRMÅGOR (rött hjärta)Vänlig.– Att vara vänlig.

untitled

Related: