background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Inför NP

Nyordslista+2014. Dialekter för dig i skolan - Institutet för språk och folkminnen. Myndigheternas skrivregler - Institutet för språk och folkminnen. Hur skriver man klarspråk och vad kräver språklagen? Hur hänvisar man till författningar och EU-rättsakter? Kan man använda hen i myndighetstexter? Kan man utelämna att och har i meningar? Vad heter EU-organen på svenska? Hur utformar man en punktuppställning? Dessa och många andra frågor besvaras i Myndigheternas skrivregler.

Här finns råd om: förkortningar och sifferuttryckstor och liten bokstavval av ord- och böjningsformerkommatering och val av skiljeteckenstavning och avstavningtabeller, diagram och andra figurer. I denna utgåva finns även nya eller utökade råd om: klarspråkstexterskrivande på webben och i sociala medierkönsneutralt språkkällhänvisningar och källförteckningarrubriker och grafiska inställningarpunktuppställningarutformning av myndighetsnamnhantering av främmande namn. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper | Min undervisning. De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad? Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11?

Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. I slutet av denna text finns ett delat dokument samt Canvas här med de olika texttyperna likt bilden nedan om ni vill skriva ut och sätta upp i klassrummet: Bild: Varför reda ut det? Till att börja med ska jag svara på varför det här är viktigt för mig. Vad gäller? Svaret jag kom fram till är att vi ska använda oss av begreppet texttyper i grundskolan. Litteraturvetenskap och språkvetenskap förväxlar begreppen Texxtyper i skolan enligt Lgr11.

Deckarskolan - P3 Kultur. Retorik - konsten att övertyga. Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar. Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan.

Talanalys Vad är talares syfte - är det att utbilda, att motivera, att övertyga eller för att underhålla? Några användbara tips på länkar jag snappade upp från Twitter är: En Prezi om talets uppbyggnad och lite kort historik samt talets uppbyggnad här. Svenska tal: Tal som rekomenderas särskilt är: Engelska tal: Tal som rekomenderas här är: Zach Wahls tal om samkönat äktenskap (se nedan) Tala som TED Sist men inte minst så rekomenderar jag Tala som TED, från Årstaskolan.

Arbetsmodell. Vi tjejer vill också se maffiga och coola ut. Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Julia Essell, 14: Jämställdhet är viktig – även i dataspelsvärlden Halvnakna kvinnor, miljontals spelare. Vill du som kvinna spela ett onlinespel där din karaktär inte behöver gå runt halvnaken? Vill du inte att din pojkvän ska glo på kvinnokroppar varje gång han loggar in på datorn? Spelkulturens svar i dag är, sorgligt nog: ge upp. Jag är en 14-årig tjej som tillbringar all min fritid framför datorn. Frågan är hur vi ska åstadkomma detta när spel på spel släpps utan någon som helst förändring. Vi kämpar för jämställdheten i vad vi kallar det verkliga livet, men en ungdom i dag spelar tillräckligt mycket för att ta åt sig av spelen. Jag som tjej kallas en ”kvinnlig gamer”, som man tydligen benämns när man råkar ha en vagina. ”Men sluta lipa och spela som kille då” – jag kan nästan höra kören av manliga stämmor i mitt huvud, trogna spelare som försvarar sitt älskade spel.

How to encourage students to read for pleasure: teachers share their top tips | Teacher Network | Guardian Professional. The big challenge for teachers is not simply getting students to read – it's getting them to enjoy it too. It's one thing for students to trudge through set texts in a lesson, but will they open another book when they get home at the end of the day?

The National Literacy Trust has noted that becoming a lifetime reader is based on developing a deep love of reading. "Research has repeatedly shown that motivation to read decreases with age, especially if pupils' attitudes towards reading become less positive," it said. "If children do not enjoy reading when they are young, then they are unlikely to do so when they get older. " For younger readers in particular, their home environment is critically important. "Home is a massive influence," says Eleanor Webster, a primary school teacher in Nottinghamshire. But if a pupil doesn't see people reading at home, it may be harder to instil the idea of reading for pleasure. Reading challenges "They're always very popular," she says. Escapism Reading walls. Mina högläsningar! Denna novell har alla mina elever lyssnat till. Studiemtrl Stjärnlösa nätter_lågupplöst. Film i skolan.

Källkritik

Läsning | Språkutveckling med Duoab. I svenska som andraspråksgruppen i år 7 (elever som är födda i Sverige till elever som endast varit här något år) har arbetet med skönlitteratur slagit väl ut och verkligen fångat eleverna. Denna termin har vi arbetat med Marcus Zusaks bok ”Fighting Spirit”. Här kommer en inblick i hur vi har arbetat med denna bok. Där alla trots olika förutsättningar läser samma bok och gör samma uppgifter genom samarbete och stöttning. Precis som med alla andra skönlitterära böcker så har vi (jag) läst denna bok högt. Formulera sig muntligt med underbyggda resonemangformulera sig skriftligt med underbyggda resonemangformulera sig i dialoglogg, dvs kommentera sina kamraters resonemangsin kunskap om adjektiv och adverbsin förmåga att skriva en bokrecension.

(Jag använder mycket sällan recension efter bokläsning utan detta är i stort sett den enda ”riktiga” recensionen de skriver i sva under 7-9) Sammanfattning nr 1: Boken ”Fighting Spirit” handlar om bröderna Cam och Rube som boxas olagligt. Concept-Oriented Reading Instruction, University of Maryland. Reparationskurs Läsa Kop pärm - Gleerups. Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord. Reparationskurs Läsa Kopieringspärm innehåller specialskrivna texter, både skönlitterära texter och facktexter, för unga vuxna, med teman och ämnen som lockar även läsovilliga elever till läsning.

I den separata lärarhandledningen presenteras alla texter. Texterna är i första hand inte lättlästa utan ämnesinnehållet gör läsningen intressant. Materialet vänder sig inte i första hand till elever med stora läs- och skrivsvårigheter. Till varje text finns uppgifter under rubrikerna Ord och uttryck, Vad handlar det om? Till varje text finns uppgifter under rubrikerna Ord och uttryck, Vad handlar det om? Reparationskrus Läsa passar dig som söker ett material: Oändrat Oändlig : Lyssning : Jonas Hassen Khemiri. Språksociologi planering och material. 50 olika sätt att redovisa en bok.

Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför: Försök till kärnfysik. Den handlar om talande hjärtan, livets ofrånkomliga val och Chevy Chase. Välkommen till världen! Ta ett djupt andetag, skrik ditt första skrik och öppna ögonen. Bra gjort. Nu är du redo att bli matad, rapad och ompysslad. Ta dina första steg, säg dina första ord, börja skolan, bli tonåring. Tro inte att det är något fel på dig bara för att du saknar kontroll över dina kroppsdelar eller vill klösa av dig ditt skinn eller associerar allt som du ser till sex.

Efter ett tag som vuxen kommer du träffa någon. Om du någon gång råkar sitta på en buss och hör två pensionärer som pratar om en vän som har dött så lyssna INTE på dem. Fortsätt leva ditt normalt inrutade liv. Det kommer höras bäst om nätterna. Hjärtat kommer fortsätta, natt efter natt, ända tills du ger efter. Men så en dag kommer du förstås få syn på personen som du har väntat på. Personen som kan vara en hon eller en han eller en mittemellan, precis som du. Det här är kärlek när den är som starkast. Några veckor senare bor ni ihop. Tidningen Skriva – Tidningen för dig som skriver.

Litteraturhistoria

Diktning mm. Att läsa, skriva och kommunicera bättre | Grunderna i svenska språket. Nordiska språk. "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk.

Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Nordiska språk i styrdokumenten Enligt läroplanen ska alla elever i grundskolan få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse. Språkförhållanden i Norden, Svenska 2 | Lejonet och räven. Mina elever hade just avslutat läsning av Kejsaren av Portugallien och en period av undersökning av stilmedel i lyrik med Frödingdikter som exempel när det var dags för detta avsnitt i kursen. En naturlig ”övergång” från vårt litteraturorienterade avsnitt till nästa mer språkorienterade avsnitt blev läsning av förordet till Räggler och paschaser, vilket avslutade ”Frödinglektionerna”.

Det gav mersmak! Mina elever och jag arbetar efter principen ”genomgången före lektion – arbete med stoffet på lektion”, vilket gör att de har en del material att ta till sig innan vi ses. Oftast är det ”genomgångsfilmer”, och så var det här. Inför lektion 1 En film om dialekter – vad dialekter ”är” och dialektala särdrag Lektion 1: Dialekter (90 min) Inledningsvis samtal om dialekter i klassen (vi har inte så många olika, de flesta talar någon form av stockholmska) och om erfarenhet av dialekter.

Vi avslutade med en kort diskussion om dialekternas värde, och huruvida de är värda att ”aktivt bevara” eller ej. Lyssna, dialekter - Institutet för språk och folkminnen. Dialekter - Institutet för språk och folkminnen. Svenska språket Frågesport.

Film

Svenskanoveller Wiki. Litet klassiskt smörgåsbord | Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Ett halvt ark papper – Svenska. Sista flyttningslasset hade gått; hyresgästen, en ung man med sorgflor på hatten vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han glömt något. – Nej, han hade icke glömt något, absolut ingenting; och så gick han ut, i tamburen, fast besluten att icke mer tänka på det han upplevat i denna våning. Men se, i tamburen, invid telefonen satt ett halvt ark papper fastnubbat, och det var fullskrivet med flera stilar, somt redigt med bläck, annat klottrat med blyerts eller rödpenna.

Där stod det, hela denna vackra historia, som avspelats på den korta tiden av två år; allt han ville glömma stod där; ett stycke mänskoliv på ett halvt ark papper. Han tog ner arket; det var sådant där sol-gult konceptpapper, som det lyser av. Han lade det på salskakelugnens kappa, och lutad över detsamma läste han. Först stod hennes namn: Alice, det vackraste namn han då visste, därför att det var hans fästmös. Och numret – 151,1. Det såg ut som ett psalmnummer i kyrkan. Därpå: Möbelhandlarn, Tapetserarn. Cirkbloggen. Böcker att läsa tillsammans! | tiotretton. Här kommer några tips på böcker att läsa tillsammans från oss på TioTretton. Vi har valt berättelser som på olika sätt kan öppna för samtal om sådant som känns viktigt att prata om men kan vara svårt att sätta ord på. Isdraken av Mikael Engström ”Mik har ett trassligt liv i en förort till Stockholm.

Hade han inte sin storebror Tony skulle han inte stå ut. Jagger Jagger av Frida Nilsson ”Bengt mobbas av de andra barnen på gården, han vill helst inte gå ut alls. Du & jag av Katarina von Bredow ”Andreas och Alicia brukar göra sällskap till skolan, men i skolan blir Alicia som en annan person. Döden och alla hans vänner av Kristoffer Leandoer ”Hur är det att växa upp som son till Döden? Boken om allting av Guus Kuijer ”Thomas kan se saker som ingen annan kan se. Men Thomas ser sina föräldrar också, hur pappan slår mamman med sån kraft att änglarna gråter. Janne min vän av Peter Pohl ”Den 31 augusti 1954 kl 18.32 ändrades allting. Dennis hemlighet av David Walliams Extra. ”Året är 1910. 50 olika sätt att redovisa en bok.

Krönika mall - Skriva krönika. Krönika mall - Skriva krönika Vill du skriva en krönika? Många krönikor är uppbyggda på likartat sätt. Se vår gratis mall för krönikor för att inspireras till att skriva en superfin krönika. Gratis mallar och exempel på dokument på Mallar.info. Allmänt om att skriva krönika Krönikor är relativt fritt skrivna texter, men att utgå från en mall kan ändå vara givande.

Mall för krönikan: Krönikans rubrik [ska tydligt visa vad krönikan handlar om] Inledning Inledningen ger läsaren en bakgrund till ämnet och sammanfattar krönikans huvudinnehåll. Brödtext Detta är krönikans mest omfattande del. Avslutande och konkluderande del Denna del sammanfattar krönikans huvudinnehåll och drar ofta en slutsats. Bilder Krönikan kan med fördel innehålla bilder för att ge ett tydligt sammanhang för texten och för att läsarens lättare ska känna igen sig. Relaterade mallar:• Debattartikel mall • Reportage mall - Skriva reportage. Jenny Strömstedt: En riktig man gör vad fan han vill | Jenny Strömstedt. Riksdagskvinnor och skvallerstoff Det finns något kittlande med alla dessa svenska riksdagskvinnor som plötsligt blir hetstoff i skvallerpressen när deras gener paras med världskändisar.

Tidigare hade vi före detta migrationsminister Barbro Holmberg som har barnbarn med Tiger Woods, via dottern Elin. Nu är det förste vice talman Susanne Eberstein som är mormor åt Hugh Grants senaste tillökning med dottern Anna. Jag tror att det är en trend. Statsministern lär till exempel få barnbarn med Filippa Reinfeldt. Hon är också ganska känd. Veckans Steffo Fram till dess att min studiopartner Steffo röstas ut ur familjeunderhållningen "Let's dance" kommer jag att bringa er veckobulletiner om hans väl och verk. ...Och veckans citat Yttrandefrihet och integritet är våra kärnvärden.

När dessa ord kommer från informationrevolutionära Bahnhofs vd Jon Karlung så vet man att något har gått riktigt snett. Jag har sett Zlatanfilmen tolv gånger nu. Eller inte direkt alla. Alla riktiga män ska med. Spänn av. En ny generation som vill glida genom livet | Jenny Strömstedt. De sju dödssynderna. Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Personbeskrivning. Vi ♥: Cirkelmodellen. Ordklasser. Språkets viktiga delar | Grunderna i svenska språket.