background preloader

Sofiahogstedt

Facebook Twitter

Prepositions - Kimstudies. DW (English) Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla. Hur får man en undervisning som utmanar alla elever?

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla

Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de förmågor som ska bedömas. Arbetsuppgifter som utmanar högpresterande elever, men som också stöttar de elever som är i behov av särskilt stöd.

Engelska

Engelska 2. Tyska. Betyg o Bedömning. En läsande klass. The Big 5. Svenska. Blogginlägg. Digitala verktyg. Flippat. Bloggar. Tyska musikvideos. Pedagogisk litteratur.