background preloader

Online

Facebook Twitter

Webbövningar. ABC-klubben åk 1. Learn iBook Author. Multimediabyrån - Skolverket. Christina Kvarnemo anser att det bästa sättet att lära sig något är att experimentera och samarbeta.

Multimediabyrån - Skolverket

Under det senaste året har hon och eleverna i andra klass på Nästegårdsskolan i Kvänum hjälpts åt att utforska Smartboardens potential. Denna dag tillverkar de sagor med handritade bakgrunder, digitala karaktärer, texter och inspelat tal. En av karaktärerna i sagorna på Nästegårdsskolan i Kvänum lever ett formidabelt dubbelliv. Inför familjen låtsas han vara en helt vanlig kille, en tvåbarnsfar som förtjänar sitt leverbröd på något så oglamouröst som att köra racerbil. Men egentligen är han polis. Ett av scenerierna är istället parkeringsplatsen utanför det lokala ICA.

Barnen går i tvåan och arbetar denna förmiddag, liksom resten av klassen, med att skapa digitala sagor.- Vi kallar dem sagor men det kanske är fel i traditionell betydelse. YouTube. Boken på duken. Den unga generationen läser allt mindre och allt sämre – vad ska vi göra åt det?

Boken på duken

Litteraturutredningen föreslår satsningen "Ett läslyft för Sverige" som kräver engagemang från hela samhället. Boken på duken är Filminstitutets strå till stacken i detta samhällsprojekt. Filmer, böcker, handledningar och kringmaterial I projektet Boken på duken har vi tagit fram åtta filmer och böcker som passar utmärkt att arbeta läsfrämjande med i skolan.

Det är berättelser som vänder sig från lågstadiet upp till gymnasiet, som engagerar och som på olika sätt är intressanta filmatiseringar av boken. Till de åtta filmerna/böckerna har vi tagit fram helt nya filmhandledningar som fokuserar på just läs- och skrivfrämjande övningar. World's Best Way to Make & Share Comics. Ljudböcker på Youtube? Ja! Du vet väl om att du kan hitta ljudböcker för barn och unga på Youtube?

Ljudböcker på Youtube? Ja!

Inlästa, animerade eller textade. På svenska finns det mest ljudböcker men på engelska finns det ett otal både ljudböcker men även upplästa böcker som är textade för medföljning. Detta är en skatt som många inte känner till, visste du? Saknar du böcker? Gör egna och dela med dig av! Skolappar.nu. Som recensent på Skolappar.nu så har jag lärt mig att tänka utanför appen. Det innebär att försöka se och hitta nya användningsområden till en app där syftet/målet egentligen är något helt annat. En kreativ och pedagogisk utmaning för att använda apparna utifrån Lgr11. Igår letade jag efter en användbar app till att skriva enskilda ord på. Jag fick hjälp av mina kollegor i FB-gruppen Ipads i skola och förskola.

De gav mig intressanta apptips men det var inte riktigt det jag ville ha. Skapa en ordlista/klass Skriv in ditt ord/eleverns namn. Alla Tiders Klassiker. Hur funkar Storybird? Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3. Anchor Charts - 1..2..3.. Teach With Me. Hoppa på läståget- mer om reciprok undervisning. Cilladalen : @Bnua @MarieTrapp1 @erival... Den tidiga läsinlärningen. Under vecka 44 fick jag i min roll som språkutvecklare möjlighet att vara med på en utbildning med rubriken Att lära barn läsa på djupet.

Den tidiga läsinlärningen

Göteborgs Stad har sedan sex år tillbaka ett samarbete med Teachers College Reading and Writing Project, Columbia University i New York. Det här samarbetet startade då Skolverket startade sin satsning med läsa- skriva- räknapengar för ett antal år sedan. Den satsningen resulterade i mina föreläsningar utifrån Tankens Mosaik i vår kommun. Creative Classroom Charts. Språkmakargatan. Plugga svenska. Satsradning är ett mycket vanligt skrivfel.

Plugga svenska

Det innebär att en skribent sätter ett kommatecken istället för att dela upp innehållet i flera meningar eller binda ihop innehållet på ett snyggt sätt. Ett exempel: Vi hade sålt det för att vi skulle flytta, det kändes lite sorgligt och läskigt eftersom jag hade växt upp i huset och aldrig flyttat tidigare. Lösning 1: Dela upp i flera meningar Vi hade sålt det för att vi skulle flytta. Cowboyen + konstnären. Idag har vi använt både cowboyen och konstnären på samma gång!

Cowboyen + konstnären

Ibland när man sammanfattar som cowboyen gör kan det bli lättare om man också målar som konstnären gör. Vi tittade på berättelseschemat vi hade gjort om Rödluvan och vargen, och bestämde vilka fyra bilder som kunde vara bra att måla. De här blev det: 1. När rödluvan får korgen med kakor och saft från sin mamma. Flippfilm om att läsa mellan raderna. En suverän film om läsfixarna av Marie Trapp. Hur diagnostiserar vi läsning i skolan? Fornestedt: Barnens läsförmåga är en... Läskraft - Om Läskraft. FREEBIE READING STRATEGIES POSTERS & BOOKMARKS. Search Result: poster the parts of a reader. FREE GRAPHING ORAL FLUENCY. Läsläxsamtal. Fick chansen att lyssna på en fantastisk föreläsare, Katarina Kuick, som berättade hur man kan hålla strukturerade boksamtal för en klass.

Läsläxsamtal

Vi lärare som var där fick själva prova på att delta i boksamtalet utifrån en bilderbok. Det var väldigt inspirerande och tankeväckande. Man kan säga att allt det som Anne-Marie Körling och Barbro Westlund pratar om rör sig inom det här spektrat och jag gick från föreläsningen med kreativiteten pyrande! Jag kände att jag ville baka ihop något eget och bra utav de läsingredienser jag fått med mig. Lek med ABC-raketen. Med en lekfull och experimentell spelmiljö kan ABC-raketen bidra till att stärka barns självbild som läsare.

Lek med ABC-raketen

Barnen får öva bokstavsljud, lära sig att känna igen hur bokstäverna ser ut och träna på bokstävernas namn. I spelet ABC-raketen har en grupp robotar på upptäcktsresa genom galaxen stannat till utanför jorden. Deras uppgift är att lära sig mer om jorden, ta kontakt med dem som bor där och rapportera hem. Att läsa, skriva och kommunicera bättre. Lappkullan: "Det har visat sig speciellt... Läsförståelsestrategier i praktiken.

Michael Tengberg. ENGLISH FLASH GAMES for Learning Vocabulary. Barnens TPB - Spel. Hur funkar Storybird? Storybird - Artful storytelling. Scribblitt - Kids Self Publishing.