background preloader

Fysik

Facebook Twitter

Krafter.pdf. Lmnt_2014-2_kana.pdf. Fysik på lekplatsen. Lämplig årstid: året runt Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse.

Fysik på lekplatsen

Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande. I detta naturskoleblad vill vi ge några exempel på enkla undersökningar som kan göras på de flesta lekplatser. Texten har tagits fram i samarbete med Nationellt resurscentrum för fysik, se länk längst ner på sidan. Vad är krafter? Kraftbegreppet infördes av Isaac Newton i slutet av 1600-talet. Begreppet kraft används idag inom fysiken för att förklara och beskriva hur och varför olika föremål rör sig. Här kommer exempel på några vanligt förekommande lekredskap, och krafter som kan upplevas på dessa. Klätterställning Klättra upp och släpp olika par av föremål och jämför hur snabbt de faller till marken. Undersök vidare genom att konstruera fallskärm till något av föremålen, med t.ex. kaffefilter eller muffinsformar. En av naturkrafterna i universum är gravitationen. Balansbom Gungbräda Gunga Hur får gungan fart? Rutschkana. Fysik_pa_lekplatsen.pdf. Engineering for the Three Little Pigs.

Lesson from Teachengineering.org was contributed by the Integrated Teaching and Learning program at the University of Colorado, Boulder’s College of Engineering.

Engineering for the Three Little Pigs

It is part of the Engineering for the Earth curricular unit. Summary. Optical Illusions and Visual Phenomena. Synvillor, syn, optik, öga, optiska illutioner. Hitta regler. Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse.

Hitta regler

Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. Deras upplevelser av och kunskaper om kraft och rörelse i dessa situationer blir en resurs i fysikundervisningen. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. Diagnostiskt material. Testa ditt färgseende - Capio Medocular.

Lekplats. Hitta fysikregler på lekplatsen. Som lärare i NO i årskurs 1-3 behöver du inte vara fysiker.

Hitta fysikregler på lekplatsen

Däremot behöver du själv förstå begrepp som balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft. Begreppen är inget som eleverna själva förväntas använda. Materialets fyra steg syftar istället till att eleverna i lek och rörelse ska få uppleva och samtala om de händelser begreppen handlar om. Här följer en arbetsgång i fyra steg. Steg 1: Ta fram likheter och kontraster Alla människor har en hel del kunskap om kraft och rörelse utan att vi kanske är medvetna om det.

I varje övning i materialet får eleverna inledningsvis använda sin känsla för kraft och rörelse. Tyngdkraft. Tid och rum med farbror Albert - ett arbetsmaterial. Presentation Detta arbetsmaterial handlar om Albert Einstein och hans teorier; hur tid, längd och massa förändras med hastigheten.

Tid och rum med farbror Albert - ett arbetsmaterial

Materialet bygger på boken "Tid och rum med farbror Albert" som är skriven av Russel Stannard (boken finns att låna på bibliotekens ungdomsavdelningar: R. Matte, matematik, it , no, ikt, för lärare, för elever. Cyberphysics, the revision website. Shadows & Light Theme - Lesson Plans, Thematic Units, Printables, Worksheets. Light. Light and Shadows Interactive Science Revision - Games and Activities. Ljus. Kraft och rörelse. Lekplatsfysik. Universum. Ljud. Energi. Magnetism. Fysikaliska Leksaker. Manu Prakash: A 50-cent microscope that folds like origami. Electricity Interactive Games and Activities - Woodlands Science Zone.

Electricity. Amusement Park Physics. Design a Roller Coaster Try your hand at designing your own roller coaster.

Amusement Park Physics

You will be building a conceptual coaster using the physics concepts that are used to design real coasters. You won't need to compute any formulas. Teknikochnatur. Beskrivning: En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen.

teknikochnatur

Utrustning: En lekplats. Om man vill kan man ta med något av måttband och tidtagarur (t.ex. mobilens), föremål att släppa eller rulla, en liten slinky som kan ändra längd när den gungar, en flaska med lite saft eller kaffe. NRCF: Lekplatsfysik. Bottle rocket. This experiment demonstrates how a build up in pressure can launch a rocket.

Bottle rocket

As we pump air through the water the pressure inside the bottle builds up until the force of the air pushing on the water is enough to push the cork out of the end of the bottle. The water rushes out of the bottle in one direction whilst the bottle pushes back in the other. This results in the bottle shooting upwards. What you need. Electricity Games & Activities for Kids - Circuits, Batteries, Bulbs, Wires, Voltage. Electricity for Kids! It's Shocking! Experiment with Magnet Magic. Is your child struggling to get a handle on the principles of magnetism?

Experiment with Magnet Magic

Here's a fun activity to demonstrate polarity and understand the basic principles of magnetism. Before you start, brush up on the properties of magnets to get a feel for the way they work. Properties of Magnets: They attract certain metals All have a north-seeking pole and a south-seeking pole When placed near each other, opposite poles attract and like poles repel What You Need: Bar of soap Magnet Long sewing needle or nail Plastic bowl What You Do: Gather all the materials in one place. Liza Jenkins is a middle school Language Arts teacher and private tutor from Maryland. Research Tools - Weather. Physics for Kids - Free Games, Fun Experiments, Activities, Science Online. Earth's Magnetic Field - How Compasses Work. Science Experiments. Revision P2 Topic 1 Static Electricity. NRCF: NRCF.