background preloader

Hem - Elevexempel - sambedömning på nätet

Hem - Elevexempel - sambedömning på nätet
Related:  Organise, give response, grade,...sezenmert

Super Teacher Tools Språkinriktad undervisning om Matsmältningen "Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll." "Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen." "Undervisningen skall innehålla människans kroppsdelar, deras namn och funktion." (Lgr 11) Med dessa rader hämtade ur vår kursplan har vi planerat vårt tema om Människokroppen med fokus på matsmältningen och kroppens inre organ. Fas 1 Som en gemensam uppstart och som ett litet experiment gav vi oss ned i gymnastiksalen där hela hallen blivit omvandlad till en människokropp med kroppens alla inre organ som vi använder när vi äter mat och maten skall gå genom det vi kallar för matsmältningsapparaten.

321 Free Tools for Teachers—Free Educational Technology Via eLearning Industry Would you be interested in the ultimate list of free tools for teachers? At the following post you will find 321 Free Tools for Teachers separated in 18 educational technology categories. Enjoy! Do you support Free Technology for Teachers? I am a great supporter of Free Educational Technology. 18 Free Tools To Create Infographics For Teachers amCharts Visual Editor This editor allows you to use amCharts as a web service. 19 Free Text To Speech Tools For Teachers Announcify Listen to your web. 21 Free Digital Storytelling Tools For Teachers Animoto Unlimited Videos For Educators. 15 Free Podcast Tools For Teachers Ardour Ardour is a free, fully-featured digital audio workstation, similar to other software like ProTools, Nuendo, Sonar and Logic, and capable of replacing analog or digital tape systems. 27 Free Survey, Polls, and Quizzes Tools For Teachers add poll The easiest way to create polls, surveys and html forms… on the web. 13 Free Sticky Notes Tools For Teachers

4 Great Rubrics to Develop Students Presentations and Speaking Skills February 20, 2014 Looking for some rubrics to hone in your students presentation skills ? The rubrics below will definitely be of great help. I came across these materials on Discovery Assessment in an article written by Dona Criswell and I really liked them specially that they cover different grades. However, it should be noted that these rubrics are the property of Bucket Institute of Education, a leading source on project based learning materials and for some reasons the download link Donna provided is not working so I am hoping you will be able to have rough idea of how to create your own rubric based on these samples here. 1- Presentation rubric for grades k-2 click here to see a larger version. 2- Presentation rubric for grades 3-5, click here to see a larger version. 3- Presentation rubric for grades 6-8, click here to see a larger version. 4- Presentation rubric for grades 9-12.

Verksamhetsförlagd utbildning Ämneslärarprogrammet i dans Utveckling och bedömning under VFU Detta dokument beskriver den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Dans och Cirkushögskolans lärarutbildning. Skriften vänder sig till studenter, VFU handledare och högskolelärare och utgör därmed ett gemensamt underlag inför den handledning, utveckling och bedömning av utvecklingen mot läraryrket, som äger rum i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Grundtanken med dokumentet är att det ska ge stöd, styrning och struktur åt de verksamhetsförlagda studierna under utbildningen. Vid flera av landets lärarutbildningar har olika modeller och matriser för professionsutveckling och bedömning utarbetats. Att utveckla och bedöma lärarprofessionens centrala förmågor under VFU Läraruppdraget är komplext och sammansatt av en mängd förmågor som griper in i och överlappar varandra. Centrala begrepp Förväntade studieresultat För att en student ska få en lärarexamen, ska examensordningens mål vara uppfyllda.

Tips på IKT i skolan – del 14 | En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor Ju mer man jobbar med datorer i skolan, desto större blir behovet av att kunna spela in det som syns på skärmen. Det kan vara för att göra en instruktionsvideo till eleverna så det ser var de ska logga in/klicka etc första gången de använder ett program eller för att spela in en digital genomgång (särskilt användbart om du använder flera olika dataprogram i din genomgång). Som vanligt är det inte bara du som lärare som kan använda programmen, utan eleverna kan skapa instruktionsfilmer/genomgångar som andra elever kan ta del av. Då vissa program bara fungerar på antingen Mac eller PC skriver jag nedan ut vilket program som fungerar till vilken dator. Mac Quicktime ( (Om det inte fungerar kan du ha ett för gammalt operativsystem) Öppna quicktime, välj menyn Arkiv och alternativet Ny skärminspelning. Mac & PC Jing (www.techsmith.com/jing.html) På deras hemsida finns en film som visar hur Jing fungerar. PC Camstudio ( Gratisprogram.

Rubrics for Teachers - Assessment Learn more about our Online Courses, Online Certificate Programs, and Graduate Degree A collection of rubrics for assessing portfolios, group work/cooperative learning, concept map, research process/ report, PowerPoint, oral presentation, web page, blog, wiki, and other social media projects. Quick Links to Rubrics Social Media Project Rubrics Wiki RubricCriteria for assessing individual and group Wiki contributions. Blog RubricAssess individual blog entries, including comments on peers' blogs. Twitter RubricAssess learning during social networking instructional assignments. Discussion, Teamwork, and Group Work Rubrics Online Discussion Board RubricAssessing ability to share perspectives, refine thoughts through the writing process, and participate in meaningful discussionPrimary Grade Self-Evaluation Teamwork Rubric (PDF)Features of a sandwich to graphically show the criteria PowerPoint and Podcast Rubrics A+ PowerPoint Rubric Joan Vandervelde's rubric provides 10 performance categories

Nybörjarguide ~ Kilskrift Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Här är ett blogg inlägg som heter The Flipped Classroom Guide for Teachers.Flippat London - del 2 Sen föreslår jag att du gå vidare med att titta igenom en del länkar: Den första är Salman Khans föreläsning på TED från 2011. Så nu har du ett begrepp om vad Flippa klassrummet innebär. Men om du nu står på steget"Hur gör jag det?". Blogga Det finns flera blogghotell, men jag rekommenderar att du använder Blogger, Wordpress eller Moobis. Roliga besöksräknare har du här och i form av en jordglob här. Film Youtube - Hur du skapar ett youtubekonto.Jing - Ett enkelt screencastprogram för dina onlinelektioner där du helt enkelt filmar det som händer på datorskärmen. Och så till sist en nybörjarguide på engelska

Open digital lab Flubaroo Overview - Welcome to Flubaroo The grades created by Flubaroo will be located in an adjacent worksheet called "Grades", as shown: For each submission, Flubaroo will show which questions were answered correctly ("1" point"), which incorrectly ("0" points), and which were not graded. If less than 60% of students got a question correct, the question will be highlighted in orange to alert you. Additionally, students who scored less than 70% on the assignment will be highlighted in red. The Flubaroo menu will now offer you the ability to email each student their grades, view a summary report, or regrade the assignment. You might want to regrade the assignment if more students submitted answers, or if you want to throw out a question that most students got wrong. If you choose to email each student their grade, you'll be given the option to include an answer key in the email. Choosing "View Report" shows you a summary report of the grading. Want to try it out? Like Flubaroo, or have some ideas or comments?

Mrs Tigerte(a)ch: elever Många elever kommer till mig och säger, liksom i förtroende, "Du vet, Katarina, jag kan liksom inte skriva". Eller "Du vet, Katarina, jag kan liksom inte skriva en saklig text. Jag kan bara berätta.". Eller "Du vet, Katarina, jag kan inte läsa böcker och prata om dem. Ibland har de lite rätt. Ed Yong skriver i sin blogg "Not exactly rocket science" om en undersökning som gjorts på universitetet i Colorado, där 15 minuters skrivande bidragit på ett helt förvånansvärt sätt till att förändra könsskillnader i studieprestationer vad gäller en grundläggande kurs i fysik. Miyake och hans kollegor på kursen lät studenterna vid två inledande tillfällen ägna 15 minuter åt att skriva om två av de saker som betyder mest för dem; karriär, kreativitet, humor, familj, natur... Metoden hade tidigare använts, med framgång, för att förändra obalansen i resultat för svarta studenter jämfört med vita studenter på amerikanska studenter på -60talet.

Kolla Källans idélåda Brainstorming and Voting Amazingly Easy. Free Online Tool | tricider Omvärldsbloggen

Related: