background preloader

English-speaking countries

Facebook Twitter

Farväl Bafana. Mandela - Vägen till frihet (otextad) Republiken Irland - en överblick (engelskt tal) Irland - den delade ön (engelskt tal) Whale Rider. Ten things I wish someone had told me before I moved to Sweden. Sweden, much, much colder than you think.

Ten things I wish someone had told me before I moved to Sweden

Photo: Jonas Ekströmer/TT British writer Clement Boateng loves his new life in Sweden. He just wishes someone had warned him about these ten things first... I am a London-boy born and raised, now currently living and nesting in Stockholm in the hope of a new life, new career, new adventure and new experiences. I made the decision to relocate to Sweden after experiencing Midsummer and was happy about that as I feel Stockholm suits my personality. 1.

I previously thought London was cold. 2. It really is tough if you do not speak Swedish. 3. Black seems to be the uniform colour here for everything. 4. There is another unspoken rule that says one must never be within an arm's reach of each other. 5. For a while now, the Swedish have been mislabelled as quite forward, blunt or even harsh with their use of English. 6. Completely off topic but still important nonetheless, is the topic of pizza. 7. Not five minutes late or five minutes early. 8. 9. 10. Lockie Leonard: The human torpedo - UR Skola. Family Foster: Indien - UR Skola. St. Patrick's Day - Mia Smith. Som språklärare utgår jag gärna från högtider i olika engelskspråkiga länder.

St. Patrick's Day - Mia Smith

Eleverna stöter ofta på dessa i filmer och tv-serier, och att ge dem ordentlig förförståelse är ett bra sätt att koppla ihop skolengelskan med fritidsengelskan, eller den extramurala engelskan som den också kallas. Ett av mina favoritländer är Irland, och då är St. Patrick’s Day en tacksam utgångspunkt. Jag brukar ibland ta med mig min egen tin whistle och spela en jig för eleverna, men om ni inte själva spelar tin whistle kan ni ta er an ämnet på andra sätt. Som introduktion har jag skapat en presentation i prezi kring ämnet, lagom till St. I presentationen har jag lagt in två korta filmklipp. Som en enkel avslutning har jag lånat en färdig Kahoot. English. För att stötta eleverna i skrivandet är stödstrukturer av olika slag bra.

English

Jag och Annika Sjödahl har tillsammans skapat en planering för realia, digital läsförståelse och skriftlig produktion som vi publicerat på våra ämnesspanarbloggar. Den stödstruktur vi skapade för skrivningen där är inspirerad av ett gammalt nationellt prov. För att mallen ska kunna återanvändas har vi också generaliserat den. Kanske kan de hjälpa eleverna med lite struktur inför uppsatsen på nationella provet?

Som språklärare utgår jag gärna från högtider i olika engelskspråkiga länder. Ett blogginlägg med tips om hur man kan undervisa om detta hittar ni här, på min ämnesspanarblogg, det är en uppdaterad version av upplägget jag presenterade för ett år sedan, som ni kan läsa här. Till detta har jag spelat in en kort video där jag spelar tin whistle, något jag plockat in för att visa eleverna lite mer om irländsk kultur. En annan version kommer från den här sidan. Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall.

I engelska (och moderna språk) ingår en förmåga som innebär att eleverna ska reflektera över: livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska) I detta inlägg tänkte jag visa på hur jag valt att arbeta med kunskapskravet med en skrivmall för att göra en källkritiks övning där eleverna får visa på följande kunskapskrav (E): Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall

Vår skola deltar i ett Erasmus+ projekt, ett sk K2-projekt, där eleverna redovisar olika uppgifter på en elevblogg. Projektet innebär att eleverna kommer besöka olika länder under två års tid. Källkritik med reflektion och jämförelse ger mer bedömningsbredd Bedömningen. Realia. Family Foster. Du kommer under detta arbetsområde att få lära dig mer om några av de engelskspråkiga länderna i världen.

Family Foster

Undervisning, arbetssätt och redovisning Undervisning: Vi kommer att lära oss mer om Filippinerna, Jamaica, Indien och Sydafrika genom att titta på halvtimmeslånga program om dessa länder. Du kommer att få höra hur olika engelska kan låta i olika delar av världen och hur den har smält samman med deras ursprungliga språk och skapat nya ord och ny grammatik. Programmen visar även hur invånarna i landet lever och bor och hur de har påverkats av bl a kolonisationen. Arbetssätt: Varje lektionstillfälle kommer att bestå av en halvtimmes film om dagens land.

Efter sista programmet får du övergripande frågor som ska redovisas muntligt (ev med hjälp av en power point eller prezi) veckan efter. Redovisning: Du ska muntligt redovisa dina svar på frågorna och tankar torsdagen den 12 september. Syfte Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: Kopplingar till läroplan Engelska 9. Sökresultat: family foster. Family Foster: Sydafrika. Family Foster - English Speaking Countries: South Africa.