background preloader

English - games and fun

Facebook Twitter

Att leka – ett sätt att nå framgång i undervisningen. Elevernas ögon lyser av förväntan och de har svårt att sitta still i bänkarna av spänning.

Att leka – ett sätt att nå framgång i undervisningen

Från flera elever hörs glada tillrop och ett och annat stön. Den täta stämningen i rummet går nästan att ta på. När eleverna lämnar klassrummet säger flera att de vill göra detta fler gånger. Vad hände egentligen där i klassrummet? Tro det eller ej, men det var undervisning. Beskrivningen ovan kommer från lektioner då jag använde Kahoot för att stämma av ett arbetsområde. Den typ av digitala verktyg som Kahoot representerar är baserade på lek i spelets form. I Kahoot får eleverna omedelbar respons vilket aktiverar hjärnans belöningssystem, vilket i sin tur innebär att konsekvensen av beteendet i detta fallet blir positivt förstärkt.

Omedelbar respons är ett av de starkaste korten vid inlärning enligt inlärningspsykologin oavsett om den är positiv eller negativ. Jag undervisar på högstadiet och frågan är om man kan använda leken i undervisningen med tonåringar? Att diskutera: ESL Powerpoint PPT Games - Fun Games on powerpoint. In-English-Please.se. Sanoma Utbildning : Övningsmästaren. Speechyard. Speechyard. Crown Academy of English. Expand your vocabulary - Knoword. En deckarhistoria med digitala verktyg. Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp.

En deckarhistoria med digitala verktyg

Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Istället för att skriva en hel och omfattande deckare, blev alternativet att gestalta sig själv som huvudperson i valfri deckargenre. Historien skulle berättas i en Thinglink. Ett exempel med aktiva länkar finns här. Välja karaktär: Pusseldeckarens smarta detektiv, en hårdkokt snut, en psykopat eller varför inte en mix av alla? För att skapa en interaktiv deckarhistoria behöver du: En selfie och googlade bilder.Alfafunktionen i Pages. Tiden då? Classroom Jeopardy Games. BlackOutPoetry. Hot Potatoes Home Page.

The Black Legend, Native Americans, and Spaniards: Crash Course US History #1. English_is_Great_worksheets_1_0.pdf. Grammatikmaskin. Which Word Game - Pick the right word to fit the context.

I * to go to a private school, but I don't any more.!

Which Word Game - Pick the right word to fit the context

@#$@! "Used to" is the correct phrase. ! @#$@! Used! "Stationery" is writing paper. ! "Alot" is not a word. ! "Veins" are what blood flows through, while "vain" is an adjective meaning "conceited. " ! In most instances, "effect" is a noun, and "affect" is a verb. ! A "reel" is a part of a fishing rod, while "real" means genuine. ! "Lend" and "borrow" are opposite sides of a transaction; the person who is borrowing receives, while the person who lends is the one who gives. ! "Won" is the past tense of "win," while "one" is a singular number. ! Proof It! - A Fun Proofreading Game at Portland Proof. Begin Game!

Proof It! - A Fun Proofreading Game at Portland Proof

Proof-it The speaker called out, "/Ladys/Ladies/, choose your partner for the next dance! "! @#$@! $%^%$All of my /freinds/friends/ think that I have strange ideas about politics.! @#$@! Every quiz consists of ten sentences, which will appear one at a time on the screen. The mistake might be a misspelled word, an incorrect punctuation mark, an improperly used word, or a capitalization error. The mistake might also be a missing word, or a missing punctuation mark. If your selection is incorrect, the word will turn red, and a message will appear telling you that your selection is incorrect. If your selection is correct, the word will turn green. In the text box, type the correct word or punctuation mark, and then either click "Submit" or press "Enter" on your keyboard. If you are correct, the next sentence will be displayed. Skipping Questions If at any time you cannot figure out the error in a sentence, you may click the "Skip" button.

Click here for more games.