background preloader

Roberthulander

Facebook Twitter

Reciprocal Teaching (RT) Tidslinjer.

USA

Facebook sparat 2017. Havet. Lärartips. SO. Chatting läsförst .pdf. Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan. Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna.

Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan

Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. – Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella ämnet. Vi föreslår också ändringar i läroplanernas del 1 och 2 som rör alla ämnen och utbildningen som helhet, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket. Behov av kompetensutveckling.

Digitalisering

Kunskapsvägg åk 4-6. Facebook 2016 - Web pages. Facebook 2015 - Web pages. Facebook 2014 - Web pages. Facebook 2013 - Web pages. Facebook 2012 - Web pages. Facebook 2011 - Web pages. Facebook 2010 - Web pages. Facebook 2008 - Web pages. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel.