background preloader

Rebeccazerne

Facebook Twitter

Vego 2016 by Djurens Rätt. I.C.M.A. International Consortium for Medical Abortion. Vad skulle hända om hela världen blev vegetarianer? StehfestClimate.pdf. Indiska barn får rätt till fri utbildning. Vanita Schewale springer in i det turkosmålade klassrummet tillsammans med tio av sina kompisar.

Indiska barn får rätt till fri utbildning

Egentligen har flickorna lov, men kommer till skolan i Arey Colony varje dag för att delta i ett sommarläger. – Jag tycker om skolan, jag har inte missat en enda dag på flera år. Jag gillar att läsa. Aborter ger underskott på flickor i Indien. Denna senaste undersökning är utförd av indiska forskare i samarbete mellan universitetssjukhuset St Michael i Toronto i Kanada och Institute of Medical Research i Chandigarh i Indien.

Aborter ger underskott på flickor i Indien

Undersökningen är baserad på statistik från 1,1 miljoner indiska hushåll. Det normala förhållandet på de flesta håll i världen är att det föds fler flickor än pojkar, ett vanligt förhållande är 105 flickor per 100 pojkar, exempelvis USA med 105,5 pojkar per 100 flickor. 10 miljoner aborterade I Indien fann man att det på 1 000 födda pojkar bara gick 933 flickor. Och om det redan hade fötts en flicka, var förhållandet i nästa födsel bara 759 flickor per 1 000 pojkar. Och om två flickebarn redan fötts, var relationen i en tredje födsel 719 flickor per 1 000 pojkar.

LÄNDER STATESTIK ekonomi

What the World Eats. Vegetariska ersättningar för kött, fisk och kyckling. Vegetariska ersättningar för kött, fisk och kyckling Idag finns det en uppsjö av vegetariska köttersättningar.

Vegetariska ersättningar för kött, fisk och kyckling

En del av dessa är direkta kopior medan andra kan tillagas på ett liknande sätt som kött. DTIx1262xPA-PriorityProductsAndMaterials_Report. Svensk konsumtion av köttprodukter per person. Den totala köttkonsumtionen i Sverige är i dag 87 kilo per person och år.

Svensk konsumtion av köttprodukter per person

Siffran avser den totala förbrukningen och inkluderar exempelvis ben och annat svinn. Konsumtion av nöt-, får-, gris- och fågelkött har ökat Konsumtion av griskött har ökat med nästan 42 procent sedan 1960 och konsumtionen har varit stabil kring 35 kilo per person och år sedan 1995, vilket motsvarar cirka 40 procent av den totala konsumtionen. Nötkött står för 30 procent av den totala köttkonsumtionen. Sedan 1960 har konsumtionen av nötkött ökat med 75 procent och i dag konsumerar vi 26 kilo nötkött per person i Sverige. Forskaren: Vi måste äta mindre kött. I Sverige varierar vår köttkonsumtion kraftigt från person till person.

Forskaren: Vi måste äta mindre kött

Rekommendationen från Livsmedelsverket är att äta ett halvt kilo rött kött i veckan, alltså enbart fyra måltider som innehåller till exempel korv, köttfärs och blodpudding. Men 3 av 4 män och varannan kvinna äter mer än så. – Vi äter kött till nästan varje måltid. Det är mer ovanligt att äta vegetariskt, säger Sara Viklund. – Jag försöker få mina föräldrar att köpa in alternativ som quorn. Jordbruket i siffror. Köttkonsumtionen per person i världen har nästan fördubblats på 50 år Svenska Dagbladet har idag en en intressant artikel om totalkonsumtionen av kött (förbrukningen av kött) i Sverige från 1960-talet och framåt.

Jordbruket i siffror

För den som vill fördjupa sig i siffrorna har vi tidigare bloggat om dem här. Jag blev litet nyfiken … Läs mer Totalkonsumtion (förbrukning av kött) åren 1960-2015. Kött och miljö. Kött är i och för sig en av våra viktigaste järnkällor och en bra källa till protein, men ur hälsosynpunkt finns det inga skäl att äta så mycket kött som vi gör idag.

Kött och miljö

Tvärtom är det bra att dra ner på kött och charkprodukter, eftersom det kan minska risken för tjock- och ändtarmscancer. I jämförelse med andra länder står sig svensk köttproduktion väl både när det gäller djuromsorg och användning av antibiotika. Så kan du bidra. 16-2475 K ttguiden_160705. Mänsklig påverkan - Klimat. I stort sett alla klimatforskare är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser i dag kommer från mänskliga aktiviteter.

Mänsklig påverkan - Klimat

Vi saknar heltäckande kunskaper om klimatsystemet, men den förstärkta växthuseffekten och den globala uppvärmningen är ett faktum. Våra utsläpp rubbar naturens balans idag, och ännu mer i framtiden. Kött och klimat. Ordlista med begrepp som f rekommer i laborationerna. Aggregationstillstånd En förenings fysikaliska materialtillstånd (gas, vätska eller fast fas).

Ordlista med begrepp som f rekommer i laborationerna

Aktiveringsenergi Den lägsta energin som behövs för att initiera en kemisk reaktion. Alkali Synonym för bas. Alkohol En organisk förening som innehåller en hydroxylgrupp (-OH) bunden till en kolatom.