background preloader

Animacja kultury (Technologie cyfrowe)

Facebook Twitter

Neil Harbisson and Moon Ribas: "What's it like to be a cyborg?" Dlaczego ceny rosną? - Fotocasty. TupiTube Desk: Playful Apple by J. Andrade. Basic_manual [MaeFloresta Documentation] Typografia ze smakiem. Krionika - sposób na nieśmiertelność? - Nowe technologie w INTERIA.PL. Niektórzy sądzą, że śmierć jest jedynie początkiem fascynującej podróży w czasie, na końcu której znajduje się świat wolny od nieuleczalnych schorzeń.

Krionika - sposób na nieśmiertelność? - Nowe technologie w INTERIA.PL

Chcą oszukać przeznaczenie, dlatego decydują się na zamrożenie swoich ciał. Czy ich nadzieje kiedykolwiek się urzeczywistnią? Witamy w roku 2361! Zgodnie z umową wymieniliśmy ci wszystkie narządy i zregenerowaliśmy tkanki. Pracujemy nad przywróceniem pełnej sprawności twojego ciała – zajmie nam to najwyżej parę dni. Czy masz ochotę na coś szczególnego? Brzmi to jak scena wyjęta żywcem z filmu science fiction – motyw wyrwania ze snu zahibernowanych podróżników w czasie jest bardzo popularny w kinematografii. Na świecie istnieją trzy firmy oferujące – za odpowiednią opłatą – usługę zamrożenia ludzkiego ciała w kriogenicznym ciekłym azocie. Na początku warto wyjaśnić sobie kilka kwestii. W żadnym kraju na świecie nie istnieją przepisy, które pozwalałyby na zamrożenie żywego człowieka. Proces zamrażania jest niezwykle interesujący. Prof. Leszek PACHOLSKI: Strategiczne błędy blokują polską naukę.

Prof.

Prof. Leszek PACHOLSKI: Strategiczne błędy blokują polską naukę

Leszek PACHOLSKI Profesor nauk matematycznych, logik, informatyk. W latach 2005–2008 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. wszystkie teksty autora Na początku marca Times Higher Education (THE) opublikował listę dwustu najlepszych uczelni w Europie [LINK]. Dla Ciebie Wszystko (2014) Cały Film. Środowiska Programistyczne - PROGRAMOWANIE - Carolo93 - Chomikuj.pl, Strona 2. Programowanie strukturalne i obiektowe. W tej lekcji poznasz instalowanie i konfigurowanie kompilatora języka C/C++, uruchamianie środowiska C/C++, edycja, modyfikacja, kompilacja i wykonanie zadanego programu, wykrywanie i analizowanie błędów w programach Instalowanie i konfigurowanie kompilatora języka C/C++ Będziemy pracować w środowisku Borland C++Builder 6 Personal.

Programowanie strukturalne i obiektowe

Koło informatyczne: Borland C++ Builder 6 Personal. Uruchom pakiet Borland C++ Builder 6 Personal.

Koło informatyczne: Borland C++ Builder 6 Personal

Na ekranie monitora zobaczysz następujący obraz: Okno u góry zawiera menu, przyciski szybkiego uruchamiania różnych opcji oraz tzw. palety komponentów, czyli elementów do tworzenia okienek dialogowych. Pod spodem widnieją trzy okna: Przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji każdy nowy projekt powinniśmy zapisać na dysku w przygotowanym do tego celu katalogu.

■ Cinema 4D R14 + update - Grafika 3D - Catersiczka. Drukarki 3D - Test 10 modeli w cenach od 1700 do 8400 złotych. Zdjęcia, listy albo deklaracje podatkowe - zwykle te rzeczy wychodzą z domowej drukarki.

Drukarki 3D - Test 10 modeli w cenach od 1700 do 8400 złotych

Obecnie jednak pojęcie drukarki nabrało zupełnie nowego znaczenia, bo drukarki 3D umożliwiają wytwarzanie dowolnych obiektów trójwymiarowych, jak zabawki, etui na telefony albo choinkowe dekoracje. Urządzenia te rozgrzewają tak zwany filament, a dysza w ruchomej głowicy drukującej układa cienkie warstwy materiału, tworząc wybraną formę. Dotychczas drukarki 3D były urządzeniami egzotycznymi ze względu na słabą dostępność, wysoką cenę i skomplikowaną obsługę. Teraz coraz więcej producentów wprowadza na rynek swoje modele tych urządzeń dla użytkowników domowych.

Nadszedł więc czas na pierwszy test porównawczy drukarek 3D. Zestaw do montażu czy kompletna drukarka Na młodym rynku drukarek 3D tłoczy się wielu dotychczas prawie nieznanych producentów. Skąd brać szablony? Do pracy z drukarką 3D potrzebne są trójwymiarowe szablony. Właściwy filament Filament Fabbstera ma tylko 25 cm długości. Życie podłączone do internetu, czyli inteligentny świat 2015 - Biznes.pl.

31 gru 14 10:24 Tech­no­lo­gia lep­sze­go czło­wie­ka Słowo „in­te­li­gent­ny” za spra­wą cy­fro­wej re­wo­lu­cji zy­ska­ło nowe zna­cze­nie.

Życie podłączone do internetu, czyli inteligentny świat 2015 - Biznes.pl

Coraz czę­ściej uży­wa­my go w od­nie­sie­niu do miast czy do bu­dow­nic­twa, mając na myśli nie tyle miej­sca „na­szpi­ko­wa­nie” tech­no­lo­gią, sen­so­ra­mi czy pod­łą­czo­ne w każ­dym ele­men­cie do In­ter­ne­tu, co ich zdol­ność do roz­wią­zy­wa­nia wielu ro­dza­ju pro­ble­mów: spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych i eko­lo­gicz­nych. Tak ro­zu­mia­na in­te­li­gen­cja staje się wła­śnie po­tęż­nym kołem za­ma­cho­wym go­spo­dar­ki. Co cie­ka­we, wśród zja­wisk okre­śla­nych mia­nem smart (an­giel­ski od­po­wied­nik słowa „in­te­li­gent­ny”, uży­wa­ne­go w takim kon­tek­ście) coraz czę­ściej po­ja­wia się także po­ję­cie smart ci­ti­zen – choć­by w naj­now­szej pu­bli­ka­cji Erics­son Con­su­mer­Lab 10 Hot Con­su­mer Trends 2015.

Explore. Znów świetny projekt w polskiej sieci! Chcesz nadrobić zaległości z klasyki? Pod żadnym pozorem nie zaczynaj od Bacha. Przeszło 130 kompozycji opisanych przez ekspertów: muzykologów i dziennikarzy muzycznych.

Znów świetny projekt w polskiej sieci! Chcesz nadrobić zaległości z klasyki? Pod żadnym pozorem nie zaczynaj od Bacha

Bo najważniejsze jest, żeby zacząć. A jak już zacząć, to najlepiej jeszcze czerpać z tego przyjemność. 7 tys. Polaków w Second Life - internetSTANDARD. Zdecydowanie najwięcej użytkowników SL pochodzi ze Stanów Zjednoczonych- ponad 156 tys. rezydentów stanowi ok. 30% wszystkich mieszkańców wirtualnego świata.

7 tys. Polaków w Second Life - internetSTANDARD

W pierwszej piątce najaktywniejszych narodowości w SL znalazły się jeszcze Niemcy, Brazylia, Japonia oraz Wielka Brytania. We wrześniu aktywnych Polaków w Second Life, czyli takich którzy conajmniej raz się zalogowali w wirtualnym świecie, było dokładnie 6756 osób. Composer's view of postmodern and new media arts. Sylwester Wiedeń - Tani Sylwester 2014/2015 Sylwester. Co roku Wiedeń przygotowuje wielką muzyczno-rozrywkową zabawę na wolnym powietrzu.

Sylwester Wiedeń - Tani Sylwester 2014/2015 Sylwester

W centrum zabytkowym miasta napoje oraz przekąski będą serwowane z sylwestrowych straganów ustawionych wzdłuż sylwestrowo-noworocznej alei. Jak co roku na wiedeńskich placach będzie można tańczyć już od południa 31 grudnia przy najnowszych przebojach. Bielsko-Biała +0 zł Częstochowa +50 zł Katowice +0 zł Kraków +30 zł Opole +0 zł Piotrków Tryb. +70 zł Rzeszów +100 zł Warszawa +100 zł Wrocław +0 zł Łódź +90 zł Tylko u nas - możliwość bezpłatnej zmiany wyboru oferty w przypadku zdecydowania się na inną, która pojawi się w naszym serwisie. W celu rezerwacji prosimy przy wybranym terminie turnusu kliknąć przycisk "rezerwuj". Najtańszy Sylwester w Pradze. Tani Sylwester Praga 2015 - Tani Sylwester 2014/2015 Sylwester. Magiczna Praga :-) Na tę jedyną noc w roku zapraszamy na Vaclavskie Nemesti, gdzie co roku tysiące ludzi z całego Świata świętuje nadejście Nowego Roku.

Najtańszy Sylwester w Pradze. Tani Sylwester Praga 2015 - Tani Sylwester 2014/2015 Sylwester

Miasto przygotowuje w tym okresie z tej okazji szereg atrakcji, a uliczni sklepikarze tradycyjne proponują czeskie potrawy i napoje. Digital Humanities Resources (tools, reports, centers, conferences, research) About the Journal. KURS DZIENNIKARSTWA DANYCH #1: Czym są dane? - DataBlog.pl - infografika, mapa, wykres. Jak przemienić dane w informacje? Kurs dla maniaków 3D: Luxology Modo 501/601. Rzeczywistość rozszerzona i jej zastosowanie w edukacji. Coraz częściej do szeroko pojętej edukacji wkracza rzeczywistość rozszerzona, która stanowi przyszłość wirtualnego kształcenia. Rzeczywistość rozszerzona to obszar informatyki zajmujący się łączeniem świata realnego z elementami wirtualnymi, wygenerowanymi przy użyciu grafiki komputerowej1.

Główny potencjał edukacji opartej na rozszerzonej rzeczywistości tkwi w metodzie AR - nakładaniu informacji generowanych komputerowo na rzeczywiste obiekty oraz pracy na wirtualnych obiektach w rzeczywistym otoczeniu. Pozwala to na edukację nieomal „namacalną”, spektakularną oraz oddziałującą na wszystkie zmysły, które uczestniczą w procesie uczenia się. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć z zakresu rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality, AR)2 oraz jej zastosowań w edukacji: zarówno w obszarze nauczania teoretycznego, jak i zdobywania praktycznych umiejętności.

Rzeczywistość rozszerzona i jej charakterystyka. Top Stories : Feature Stories - Rzeczywistość rozszerzona: Ożywianie historii i przyszłości. Osady i kamień w łazience. Jak je usunąć? - Dom - WP.PL. Kamień zalegający w toalecie, zabrudzone płytki czy ścianki prysznica to nie tylko problem estetyczny, ale i sanitarny. Na kamieniu osadzają się bakterie. Bardzo zaniedbane i nieodkamieniane urządzenia mogą się psuć. Na rynku dostępnych jest szereg gotowych proszków, past i płynów, które mają za zadanie poradzić sobie z problemem kamienia i osadów z mydła.

Tyle, że większość z nich zawiera w składzie silne kwasy, w tym chlorowodorowy, sprytnie zakamuflowane dodatkami zapachowymi i innymi substancjami. Makieta Lublina. Makieta Lublina z lat 30. XX wieku. Animowana Historia Polski - Tomasz Bagiński. Katedra (The Cathedral) by Tomasz Bagiński. Linie czasu. Visual Storytelling Awards 2014. Closed for entries. Applying Visual Storytelling to Website Designs. Design Throughout history, storytelling has been an important communication tool - it’s how people connect with one another through means of entertainment, education, and even to instill moral values in one another. While the earliest forms of storytelling were parlayed through oral communications with gestures and expressions, the landscape for storytelling has shifted with the advent of digital technologies. The role of the visual message in our communication processes has transcended mediums, not only helping people relate to a theme but allowing us as designers to intertwine content in presentation.

In our quest to create the perfect design, we often analyze components like style, layout, mark-up, usability, and the flow of content, that it’s easy to overlook a key element of design: storytelling. Visual storytelling. User Interface, UX & Web Design Blog. Log In. Formaty książek, jakie łyka Kindle. Jeśli chcemy czytać książki na naszym Kindle, to oczywiście muszą być w takim formacie, który Kindle zrozumie. Krótki, praktyczny przewodnik po formatach.

Aktualizacja z 9.12.2012: parę drobnych poprawek. AZW – domyślny format książek kupowanych w Kindle Store. Są to najczęściej pliki MOBI (patrz niżej), zabezpieczone DRM, co oznacza, że książkę przeczytamy tylko na tym czytniku, który został wcześniej połączony z naszym kontem w Amazon.com. Pod jedno konto możemy podłączyć kilka czytników i tak jedną kupioną książkę czytać całą rodziną. Fundacja "Instytut Kultury Cyfrowej" Darmowy kurs dziennikarstwa danych już 19 maja 2014 - DataBlog.pl - infografika, mapa, wykres. Narzędzia do tworzenia infografik. Oto lista narzędzi pomocnych przy tworzeniu infografik. W sumie poznasz ich prawie 50. W części pierwszej zajmujemy się szukaniem tematu i researchem. „Człowiek to zwierzę używające narzędzi. Bez nich jest niczym. Z nimi jest wszystkim” – Thomas Carlyle. Gdzie szukać danych? 100 przydatnych narzędzi w e-learningu #3. 100 przydatnych narzędzi w e-learningu #3. Articulate Studio - doskonałe narzędzia do e-learningu.

Jak czytać e-książki w formacie EPUB w Firefoxie? Blijven wetenschappers bestaan?  Geplaatst op 12 February 2014 Dat de wetenschap zal veranderen met de technologische revolutie van tegenwoordig zal niemand ontkennen. De vraag die opkomt is echter hóe ze in de toekomst gaat veranderen. De computers zullen naar mijn verwachting verder gaan met het meten en vast leggen van verschillende gegevens . Szukaj w Google. GIMP w praktyce - Formaty plików - krótko o tym jak zapisywać grafikę. Rośnijcie z DataBlogiem - DataBlog.pl - infografika, mapa, wykres. Ciekawa Historia Internetu - cały film dokumentalny - lektor PL. Academica – cyfrowa wypożyczalnia Biblioteki Narodowej. Adobe Photoshop CC 2014.2. Programy - Grafika - Tworzenie i edycja animacji - Download. Monika Kuczyniecka o pracy animatora. Kultura od kuchni - Plan filmowy. Kultura od kuchni - Cyfryzacja. Kultura od kuchni - Animacja. Phototrails.

W Moskwie uśmiechają się na 0.53 - Nowy Dziennik - Polish Daily News - wydarzenia, informacje, wiadomości. Rozmowa profesorem Lvem Manovichem z Uniwersytetu Nowojorskiego, autorem książki „Język nowych mediów” Co jest takiego ciekawego w autoportretach selfies z Instagramu, że zainteresował się pan tym zjawiskiem? Razem z zespołem badawczym przeanalizował pan tysiące tego typu zdjęć.

W 2005 r. dotarło do mnie, że prawdziwa eksplozja mediów tworzonych przez użytkowników oraz cyfryzacja dziedzictwa kulturowego tworzy nowe, wyjątkowe możliwości dla badania kultury i społeczeństwa. Możemy skorzystać z metod, jakie daje nam do dyspozycji wizualizacja danych czy sztuka mediów, by odkryć wzory w ogromnej liczbie obrazów i nagrań. Da nam to nowe spojrzenie na historię i pozwoli prześledzić rozwój globalnych kultur cyfrowych, dzięki szczegółowej obserwacji zmian i zależności. The Exceptional and the Everyday: 144 hours in Kiev: Visualizations. Dąbrowski, Grabarczuk, Prawnicy wśród wikipedystów, 2014.pdf. Przyjazny dysk internetowy. Przyjazny dysk internetowy. Przyjazny dysk internetowy. Adobe InDesign CC Portable - Programy techniczne - Ursus-polar. Przyjazny dysk internetowy. ♦Adobe After Effects CC 12.2.0.52 [64 Bit][Eng] + Aktywator Hasło 321 - ■ PROGRAMY ♦ DO OBRÓBKI ZDJĘĆ ♦FOTOGRAFIKA ♦ - Chicior2000. Przyjazny dysk internetowy. Programy adobe cs6 i Maxon R13 - tomytomy1.

Przyjazny dysk internetowy. Odyssey.js – twórz dynamiczne wizualizacje historyczne. Europeana Remix: interaktywny film historyczny. Historia i Media. Nowa odsłona #wolne #zasoby prezentuje się ciekawie :) Anadyomene' Secret Rec. by pure-audio.org - MP3 FLAC. Ruch wolnej kultury. Immersion: a people-centric view of your email life.

Przyjazny dysk internetowy. ★ Adobe InDesign CC - Adobe - Chomik759. Tutorial FL Studio Part 1 (Lektor PL) Fl studio 11 poradnik. Music Maker 18 - Jak tworzyć profesjonalną muzykę. Narzędzia i programy do tworzenia infografiki. Animacja społeczno- kulturalna. E.org.pl/publikacje/dla.pdf.