background preloader

MUZEA CYFROWE

Facebook Twitter

The collection. The Digital Museum. DAM - Digital Art Museum. Each Collection is a Story. Digitalmuseumof. Downloads for DiMoDA 2.0 are coming soon!

digitalmuseumof

Please come back and visit at the end of the month About As the preeminent Virtual institution devoted to Digital/New Media Art, the Digital Museum of Digital Art presents the full range of contemporary Digital art, with a special focus on works by living New Media artists. DiMoDA is dedicated to collecting, preserving, interpreting and exhibiting Digital art and its collection while expanding the conscious experience of viewing Digital art in a Virtual space. DiMoDA is arguably the finest holding of twenty first-century Digital art in the world. The DiMoDA building is intended as a home for contemporary digital art and incubator for new ideas, as well as an architectural contribution to the Internet’s Virtual landscape. Conceived in 2013 by Alfredo Salazar-Caro and William Robertson, DiMoDA launched in November of 2015 with its first exhibition as a pavilion in The Wrong Biennale and a IRL exhibition at Transfer Gallery in New York.

Collections Online. iMNK - Wirtualne Muzeum Narodowe w Krakowie. Wirtualne spacery, wirtualne wycieczki, wirtualne panoramy 360, wycieczki panoramiczne. Wirtualne Muzea Podkarpacia – Wirtualne Muzea Podkarpacia. Wirtualne wycieczki - Toruń - Dom Mikołaja Kopernika. Dom Mikołaja Kopernika zajmuje dwie gotyckie kamieniczki przy ul.

Wirtualne wycieczki - Toruń - Dom Mikołaja Kopernika

Kopernika 15/17. W przeszłości należały one do krakowskiego kupca Mikołaja Kopernika, który przybył do Torunia około 1456 r. i tu ożenił się, z pochodzącą z patrycjuszowskiej rodziny Barbarą Watzenrode, wchodząc w ten sposób do elity Torunia. Domy te są uważane za przypuszczalne miejsce narodzin Astronoma, bowiem do Mikołaja Kopernika (seniora), który był ławnikiem sądu Starego Miasta, należało kilka kamienic w tej części miasta. Niestety, w ciągu następnych wieków zatarła się pamięć, w której przyszedł na świat jego najmłodszy syn Mikołaj - przyszły astronom.

Wśród historyków toruńskich, od prawie stu lat, trwa dyskusja na temat rzeczywistego miejsca jego urodzin. Kamienice należące do Muzeum Okręgowego w Toruniu, po przeprowadzonych pracach konserwatorskich, tworzą wspaniały kompleks gotycki, wyróżniający się nie tylko urodą ale również jednością stylistyczną. Zasoby - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

O zbiorach - Cyfrowe Archiwum Woli. O zbiorach "Cyfrowe Archiwum Woli" - zostało otwarte w dniu 10.03.2010 r. w ramach realizacji projektu "Przemysłowe Dziedzictwo Warszawy - Digitalizacja Zbiorów Muzeum Woli" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji BRE Banku i realizowanego przez Stowarzyszenie Nasz Norblin we współpracy z Muzeum Woli.

O zbiorach - Cyfrowe Archiwum Woli

Na stronie archiwum znajdziecie Państwo przede wszystkim zdigitalizowane zbiory warszawskiego Muzeum Woli, które Muzeum udostępniło na mocy umowy o współpracy. Stąd różnorodność prezentowanego materiału - obok zdjęć Woli z różnych okresów, są tu reklamy wolskich przedsiębiorstw, pamiątki oraz produkty związane z wolskim przemysłem, mapy, archiwalia etc.

Niektóre pośrednio wiążą się z dziejami dzielnicy - te zamieszczamy pod linkiem, osobno też eksponujemy kolekcję platerów warszawskich im. Anieli i Tadeusza Wysiadeckich. Zbiory można przeglądać w kolejności wyświetlania się, korzystając z haseł (tzw. Kultura.malopolska. Rzemiosło 2.0 - Muzeum Etnograficzne - etnomuzeum- Fot.

Rzemiosło 2.0 - Muzeum Etnograficzne - etnomuzeum-

Olaf Cirut Od początku 2015 roku prowadzimy badania w środowisku małopolskich rzemieślników i postrzemieślników, wywodzących się z tradycji obróbki drewna i metalu. Pragniemy zbadać potencjał działających w regionie zakładów (kowalskich, ślusarskich, ciesielskich, stolarskich) dostarczających produktów i rozwiązań współczesnemu odbiorcy. Spadkobiercy dawnych rzemiosł – wbrew powszechnemu przekonaniu o zanikaniu ich zawodów – wciąż działają, a ich aktywność może mieć istotny wpływ na krajobraz kulturowy regionu oraz integrację społeczną jego mieszkańców. Zinwentaryzowanie tych niedocenianych zasobów, także w świetle zbiorów etnograficznych MEK, pozwoli opisać proces zmian, jakie zachodzą w środowiskach tradycyjnych wytwórców.

Realizując w ostatnich latach rozmaite przedsięwzięcia etnodizajnerskie rozpoznaliśmy wstępnie środowisko podkrakowskich rzemieślników. W nowej rzeczywistości gospodarczej po 1989 roku rzemiosło stanęło przed nowym wyzwaniem ekonomicznym. Kraków 2015. Strona główna - Wirtualne Muzea Małopolski. Drzeworyty. Co to jest wzornik? - Etnodizajn wzornik. O muzeum · Cyfrowe Archiwum Ziemi Kępińskiej. Muzeum założone zostało w 1938 roku z inicjatywy burmistrza Wacława Kokocińskiego, a pierwszym kierownikiem i współzałożycielem placówki był Tadeusz Piotr Potworowski.

O muzeum · Cyfrowe Archiwum Ziemi Kępińskiej

Na skutek wybuchu II wojny światowej eksponaty uległy rozproszeniu, a muzeum zlikwidowano. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Portal Cyfrowy Thesaurus powstał w ramach projektu Udostępnienie i digitalizacja zbiorów 2D w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Portal prezentuje nasze zasoby 2D – czyli muzealia płaskie: zdjęcia, pocztówki, grafiki, rysunki, projekty scenograficzne, mapy. W ramach projektu do digitalizacji przeznaczono ponad 18 800 eksponatów, czy jak przyjęto w ostatnich latach w muzealniczej nomenklaturze, artefaktów. Do przeniesienia w „cyfrowy wymiar” wybrano obiekty z trzech bogatych muzealnych kolekcji, obejmujących starą fotografię krakowską, zbiory teatralne i zbiory graficzne.

Grupa obiektów wybranych do digitalizacji stanowi ok. 20% zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Muzeum Okręgowe w Lesznie - Cyfrowe skarby kultury. Muzeum Karkonoskie - Cyfrowe muzeum. Cyfrowe muzeum - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie - Cyfrowe muzeum - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Hasło "Okresy" obejmuje różne tematy związane z historią Starego Teatru: dokumentację ikonograficzną do przedstawień z lat 1781–2014 (fotografie, rysunki, ryciny, projekty scenograficzne, plakaty, wkładki obsadowe), kostiumy teatralne z lat 1956 -2009 dokumentację ikonograficzną budynku przy placu Szczepańskim z lat 1799–2007 repertuar teatru z lat 1781–2014.

Cyfrowe muzeum - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie - Cyfrowe muzeum - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Zdygitalizowany materiał pochodzi ze zbiorów Archiwum i Muzeum Narodowego Starego Teatru, Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie oraz z prywatnych kolekcji twórców przedstawień. Ikonografia XVIII, XIX wiek Historia Starego Teatru (Teatru Krakowskiego) od 1781 do 1893 roku. Budynek Historia budynku Starego Teatru przy placu Szczepańskim od XVIII do XXI wieku. Przedstawienia od 1945 roku Z historii Starego Teatru po 1945. Muzeum Cyfrowe dMuseion - Strona główna.