background preloader

Economie

Facebook Twitter

Algemene economie. Analyse van bedrijfsprocessen. Een toepassing van denken in systemen. Beschrijving Analyse van bedrijfsprocessen beschrijft de theorie en de praktijk van het denken in systemen, modellen, processen en regelkringen.

Analyse van bedrijfsprocessen. Een toepassing van denken in systemen.

Bank en beurs binnenstebuiten. Het voorbije decennium hebben tal van financiële instellingen vaak een bepalende rol gespeeld in het dagelijks leven van de wereldbevolking.

Bank en beurs binnenstebuiten.

Daardoor werd de nood aan duidelijke informatie omtrent de financiële wereld erg noodzakelijk. Met Bank en beurs binnenstebuiten komen de auteurs aan deze nood tegemoet: een up-to-date standaardwerk over de boeiende bank- en beurswereld voor studenten en docenten van het hoger onderwijs. Maar het boek zal ook al wie professioneel begaan is met deze materie, beslist aanspreken. Basisvaardigheden toegepast rekenen voor het HEO. Beschrijving Het instapniveau rekenen en wiskunde onder hbo-studenten verschilt behoorlijk.

Basisvaardigheden toegepast rekenen voor het HEO.

Daarom is er nu Basisvaardigheden Toegepast Rekenen. Een bondige opfris- en bijspijkercursus rekenen en wiskunde voor economiestudenten die snel het gewenste niveau willen bereiken. Basisvaardigheden Toegepast Rekenen is een deel uit de succesvolle Serie Basisvaardigheden, ontwikkeld om deficiënties van studenten op het gebied van taal, rekenen en exacte vakken te verhelpen. Basisvaardigheden Toegepast Rekenen bestaat uit een boek plus een website waarmee de student zijn beginniveau en voortgang kan toetsen. Capitalism & slowbalization. The market, the state and the crowd in the 21st century.

Dé consument bestaat niet. Inspiratieboek voor marketeers in een multiculturele wereld. De cultuurmanager. Regels van de kunst voor leiderschap in de culturele en creatieve sector. De vijf stappen naar een betekenisvol merk. Ontdek de kracht van archetypen. Michel Jansen is ruim vijftien jaar werkzaam als merkadviseur.

De vijf stappen naar een betekenisvol merk. Ontdek de kracht van archetypen.

In 2012 richtte hij Veramente op om zijn ambitie ‘merken in flow krijgen’ te realiseren. Hij heeft zich ontwikkeld tot een bekende en vertrouwde merkspecialist. Hij helpt organisaties in diverse branches (profi t, non-profi t, FMCG, zakelijke dienstverlening, B-to-C en B-to-B) bij het uitbouwen van hun merkstrategie. Naast zijn werk als merkadviseur geeft Michel les op universiteiten en spreekt hij op seminars en congressen over het vakgebied branding. Ontdek de kracht van archetypen. Drijfveren. Willen = doen? - Versnel, Hans; Koppenol, Machiel. E-business. Beschrijving E-business is een compact basisboek over het vakgebied e-business.

E-business.

E-business is in een stroomversnelling geraakt door alle technologische evoluties. Deze evoluties maken het mogelijk goederen en diensten efficiënter samen te stellen en te verkopen, maar vragen wel om andere organisatie- en businessmodellen. Waarom kiezen voor E-business? E-marketing. Familiaal vermogensrecht in essentie. Financieel beheer voor KMO's.

Dit boek behandelt de belangrijkste vraagstukken inzake ondernemingsfinanciering (corporate finance).

Financieel beheer voor KMO's.

Zowel het aantrekken van financiële middelen (de financieringsbeslissing) als het aanwenden ervan (de investeringsbeslissing) komen aan bod. Het boek Financieel Beheer voor KMO’s is een zeer toegankelijk basiswerk inzake ondernemingsfinanciering, waarin de lezer heel wat wegen en middelen worden aangereikt om waarde te creëren voor de onderneming.Het boek heeft de juiste mix van theoretische onderbouw en praktische toepasbaarheid door het geheel te illustreren aan de hand van cijfervoorbeelden en resultaten van empirisch onderzoek. Het boek laat duidelijk zien hoe de diverse concepten gebruikt kunnen worden in het dagelijkse financiële beheer van KMO’s. Tevens vindt de lezer talrijke literatuurreferenties die hem toelaten bepaalde aspecten verder uit te diepen. Focus op fusie in de non-profit sector. De chronische onderschatting van het fusieproces. Formats. De next step in contentmarketing. Inequality. What can be done? Inequality is one of our most urgent social problems.

Inequality. What can be done?

Curbed in the decades after World War II, it has recently returned with a vengeance. We all know the scale of the problem—talk about the 99% and the 1% is entrenched in public debate—but there has been little discussion of what we can do but despair. According to the distinguished economist Anthony Atkinson, however, we can do much more than skeptics imagine. Atkinson has long been at the forefront of research on inequality, and brings his theoretical and practical experience to bear on its diverse problems.

He presents a comprehensive set of policies that could bring about a genuine shift in the distribution of income in developed countries. More than just a program for change, Atkinson’s book is a voice of hope and informed optimism about the possibilities for political action. Internationale handels- en betalingstechnieken. Handboek. Internationale handels- en betalingstechnieken is een basiswerk dat studenten wegwijs maakt in de boeiende wereld van de internationale handel en logistiek.

Internationale handels- en betalingstechnieken. Handboek.

De inhoud en structuur zijn volledig afgestemd op het praktijkgericht en zelfsturend onderwijs in opleidingen van de professionele bachelor. In het handboek verwerft de student inzicht in de belangrijkste begrippen en verrichtingen van de buitenlandse handel. Daarbij komen o.a. de verschillende export- en importverrichtingen, de Incoterms ® 2010, de rol van de tussenpersonen, de vervoersdocumenten, de internationale betalingstechnieken, de oorsprongcertificaten en de risico's bij buitenlandse handel aan bod. Elk hoofdstuk heeft volgende duidelijke indeling: theorie oefentraject zelfevaluatie De tekst wordt rijkelijk geïllustreerd met cijfermateriaal, schema’s en afbeeldingen. In deze vijfde editie wordt de nieuwe Europese douanewet (Douane Wetboek van Unie) die vanaf 1 mei 2016 ingaat, verwerkt en toegelicht. Beknopte inhoudstafel.

Material matters. Het alternatief voor onze roof- bouwmaatschappij. Material Matters is een spannende ontdekkingstocht naar hoe we nadenken over onze rol op aarde.

Material matters. Het alternatief voor onze roof- bouwmaatschappij.

Een revolutionair boek, dat de wereld zoals wij die kennen volledig op zijn kop zet. In negen hoofdstukken vol aansprekende voorbeelden werken Thomas Rau en Sabine Oberhuber stapsgewijs toe naar een nieuw economisch model. Een wereld waarin de consument niet langer 'eigenaar' maar 'gebruiker' is, materialen rechten krijgen en afval verleden tijd is. Een utopie? Daar lijkt het niet op: Material Matters schetst het model dat deze revolutie mogelijk maakt. Material Matters gaat over complexe zaken, maar is toegankelijk en meeslepend geschreven. VPRO Tegenlicht over Rau's nieuwe economie: 'Het zou weleens de ommekeer van alle economische waarden kunnen zijn.' Nieuwe producten en diensten bedenken. Versie 3.0. Het bedenken van succesvolle nieuwe producten of diensten is lastig.

Slechts een op de zes innovatieprojecten haalt de markt. Omdat de klant er niet op zit te wachten, het intern aan draagvlak ontbreekt of omdat het technisch niet haalbaar is. Onderhandelen op mensenmaat. Onderhandelen is een van die sociale fenomenen waar bijna niemand aan ontkomt.

Onderhandelen op mensenmaat.

Het is voortdurend impliciet of expliciet aanwezig in onze interacties met anderen. Tal van boeken zijn geschreven met wijze raad hoe een onderhandeling best aangepakt kan worden. Toch verlopen onderhandelingen niet zomaar volgens het boekje. Formele procedures en rationele analyses worden vaker niet dan wel gebruikt om de andere partij te benaderen.

Onderhandelaars vertonen opvallend veel menselijke trekjes die gekenmerkt worden door het gebruik van stereotypes, emotionele beslissingen en percepties die niet altijd met de objectieve realiteit overeenkomen. Het lijkt op een of andere manier dat men blind wil blijven voor de psychologische tendensen die een rol spelen bij het afwijken van rationeel gedrag. Ongelijkheid. Wat kunnen we eraan doen? Ongelijkheid maakt de samenleving kapot. Volgens de wereldvermaarde econoom Anthony Atkinson kunnen we veel meer veranderen dan de sceptici ons voorhouden. In Ongelijkheid stelt hij concrete maatregelen voor. Onze economie verandert razendsnel en de meerderheid van de bevolking ondervindt daar de gevolgen van. Het probleem is niet alleen dat de rijken rijker worden, we slagen er ook niet in om armoede aan te pakken.

Volgens Atkinson volstaan meer belastingen niet, zal staatsinterventie de economie niet doen krimpen en verhindert de globalisering ons niet om actie te ondernemen. Nobelprijskandidaat Anthony Atkinson is, in de woorden van Thomas Piketty, ‘de godfather van het onderzoek naar inkomens en rijkdom’. Ontwikkelingslanden en de nieuwe wereldorde. Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de politieke en economische machtsverhoudingen op wereldvlak sterk geëvolueerd. Naast de Verenigde Staten en West-Europa eist China een steeds belangrijkere plaats op. Andere ontwikkelingslanden zoals Brazilië en India groeien uit tot economische grootmachten. De internationale handel, inclusief die van de ontwikkelingslanden, is sterk gestegen. Statistiek in 20 stappen voor management en economie. Beschrijving Wat moet iedere student minimaal aan bagage hebben op het gebied van de statistiek? Statistiek in 20 stappen voorziet elke hbo- of wo-student in twintig compacte hoofdstukken van de nodige basiskennis en basisvaardigheden statistiek.

HBO- en universitaire opleidingen besteden steeds meer aandacht aan de kwaliteit van de afstudeerwerkstukken van studenten. Statistiek in 20 stappen speelt in op deze ontwikkeling. Al met al voorziet deze praktische uitgave in een grote behoefte aan een resultaatgerichte inleiding in het vakgebied. Elk hoofdstuk is in een lesmodule van een of twee uur te behandelen. Statistiek in 20 stappen is specifiek geschreven voor financieel-economische opleidingen als Accountancy en Bedrijfseconomie, maar bewijst ook goede diensten bij andere opleidingen die statistiek in kort bestek willen behandelen.

Transport en btw. (E-book). Waarom cola duurder is dan melk - Nijgh & van Ditmar.