background preloader

BIB en Netwerking afval/materialen/circulaire economie

Facebook Twitter

Hier kun je interessante lectuur, werkdocumenten en inspiratie vinden om met het thema circulaire economie aan de slag te gaan.
We posten er ook interessante studiedagen en workshops op.

Daar kun je inspiratie vinden voor interessante en boeiende sprekers en organisaties over het thema. Plastic Soup. Recycle! De Wereld redden, Michel Bauwens. Elk duurzaam model voor de toekomst zal een antwoord moeten bieden op de vraag hoe je bevrijde individuen tot meer samenwerking krijgt. Het peer-to-peermodel dat Michel Bauwens voorstelt in zijn boek De wereld redden, biedt alvast heel wat inspiratie. Het confronteert ook de kunstwereld met een paar fundamentele vragen. In 1772 ronden Diderot en d’Alembert een ambitieus project af: het concept van de kennis veranderen. Zoals Diderot schrijft, ‘is het doel van een encyclopedie het verzamelen van de kennis die over de wereld verspreid is en haar als systeem aan onze samenleving te presenteren’.

Dit werk staat symbool voor een trendbreuk in de visie op kennis. Gold tot dan de kerk als de traditionele autoriteit op vlak van wetenschap, dan is voortaan het uitgangspunt dat menselijke kennis voortkomt uit de mens zelf. En om alle menselijke kennis in kaart te brengen, engageren Diderot en d’Alembert 160 experts uit verschillende maatschappelijke domeinen.

. © Ben Raes Twee eeuwen later dus. Wat doet u voor mijn toekomst? Dat is de titel van het boek dat een aantal jongeren vanochtend aan gouverneur Leon Frissen en gedeputeerde Bert Kersten overhandigde. Ook alle Provinciale Statenleden ontvangen vandaag een exemplaar. In het boek "Wat doet u voor mijn toekomst" onderzoeken 24 Limburgse jongeren hoe de verantwoordelijken van vandaag werken aan een duurzame toekomst in hun provincie. Ze gaan h iervoor in gesprek met 25 toonaangevende bedrijven en organisaties zoals Van Gansewinnkel, Gulpener bierbrouwerij, DSM, Pinkpop, Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), de Floriade en de Provincie zelf. Voorwoorden zijn van top eco-chemicus Michael Braungart en de zakenvrouw Anne-Marie Rakhorst. Doordat verschillende thema's in het boek aan bod komen (voeding, energie, design, wonen, vrije tijd en denkwerk) biedt het boek een maatschappelijk brede blik.

De interviews zijn door de jongeren zelf afgenomen en uitgewerkt, waardoor de soms complexe thema's op een begrijpelijke en laagdrempelige manier zijn beschreven. Product <=> Dienst. Nieuwe businessmodellen in de circulaire economie. De Upcycle door Michael Braungart, William McDonough - Scriptum uitgeverij. Michael BraungartWilliam McDonough Status:Nieuw 2013 - Onze prijs € 19,95 Van William McDonough en Michael Braungart, de auteurs van Cradle to Cradle, misschien wel het meest invloedrijke ecologische manifest van onze tijd, komt een indringende nieuwe oproep om een nieuwe voorstelling te maken van de maatschappij.

Een praktisch en uitdagend plan om voorbij duurzaamheid te denken, aan een wereld waarin elke menselijke handeling een positief effect heeft en overvloed creëert. Duurzaamheid gaat niet over minder dingen slecht doen, maar over méér dingen goed doen. Dit boek toont aan hoe we kunnen bijdragen aan een gezonder en kwalitatief hoogwaardiger leven. Zonder de angst dat we daarmee de planeet te kort doen. ‘De Upcycle’ is een boek over creativiteit, over groots denken, zelfs als we klein moeten handelen, en over het aanpakken van problemen met een voorkeur voor actie. De optimist zegt date het glas halfvol is en de pessimest zegt dat het halfleeg is. Bill Clinton, uit het voorwoord.

Duurzaam en succesvol ondernemen. Europa ontdekt de blauwe economie van Gunter Pauli - Beleid. Gunter Pauli verzamelt even snel airmiles als wij voetbalprentjes bij elkaar sparen. En dat voor een ecologist? "Ik maak me geen zorgen om mijn ecologische voetafdruk", lacht Gunter Pauli. "Ik heb die gecompenseerd door 8000 vierkante kilometer regenwoud aan te planten. In theorie mogen mijn vijf kinderen en ikzelf gedurende 140 jaar alle dagen de wereld mogen rondvliegen. " De uitspraak typeert Gunter Pauli. Intussen zijn al 188 van de duurzame ZERI-projecten ook echt gerealiseerd. Koffieboerderijtjes die paddenstoelen kweken, veranderen de structuur van een wereldeconomie toch niet?

Pauli: "We zitten intussen op een ander niveau. Zoals? Pauli: "U kent het voorbeeld van steenpapier? "Al achttien jaar werken 200 onderzoekers van mijn netwerk aan steenpapier. "Ik heb het aan vele instanties in Europa gepresenteerd, maar niemand was geïnteresseerd. Europa is China niet. Pauli: "Dat is de grote uitdaging die ik steeds meer aanvoel: Europa moet opnieuw kansen leren te grijpen. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things - William McDonough, Michael Braungart.