background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

The Digital Schools of Europe Project - Digital Schools of Europe. Hur? När? Vad? Varför? Vem? Påminn dig själv och alla andra om källkritikens fem superfrågor. #källkritik #källkritikensdag. Sign in - Google Accounts. Digitalisering i skolan - ifous.se. FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Hur kan undervisning och bedömning utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls?

Slutrapport publiceras i april 2017. Vad är adekvat digital kompetens? Måndag den 16 januari 2017 arrangerades ett avslutande seminarium i Stockholm. Aktiviteter i FoU-programmet Lärloopar Deltagarna har genomfört följande lärloopar: Klokrådet Anna Åkerfeldt. Innehållsförteckning över bloggserien tips på IKT i skolan | En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor. Del 1 Sociala medier. TIAgrupp4 - Home. Skolans digitalisering. Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Den som vill kan nu lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik. – De lärare och forskare vi har tagit hjälp av i arbetet med vårt förslag anser att det är rätt väg att gå.

Genom att programmering görs till en del i andra ämnen i grundskolan finns den direkta kopplingen till användningen. Programmering blir ett pedagogiskt verktyg i ämnet. Programmering i matematik och teknik Kursplanerna anger vad undervisningen i de olika ämnena ska ta upp. I kursplanen i matematik föreslås programmering handla till exempel om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem. DATORN i UTBILDNINGEN. Statens medieråd - Barn, unga och medier. Digitalteknik | svenska.yle.fi. Få ut mer av Arenan! Som inloggad kan du favoritmärka serier och få en avisering så fort det finns nya avsnitt att se. Du kan också fortsätta titta där du blev – på en annan apparat om du vill. Vi har skapat ett användarnamn till dig, som du kan använda i Yles tjänster.

Du kan ta det i bruk direkt eller hitta på ett eget. Varför ber vi dig komplettera profilen? Ditt användarnamn syns för andra användare till exempel i diskussionsforumen. Vi skickar en länk till din e-post. Du får snart e-post till adressen Klicka på länken i din e-post för att byta ut ditt lösenord. Ditt lösenord har nu ändrats. Yle Profil är aktiverad. Du kan nu gå tillbaka till appen via telefonens meny. Du får snart e-post till adressen Klicka på länken i e-posten för att aktivera din Yle Profil. För att förhindra missbruk vill vi försäkra oss om att du är en äkta användare. Den svårfångade motivationen. Digitalakademin.