background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Hur? När? Vad? Varför? Vem? Påminn dig själv och alla andra om källkritikens fem superfrågor. #källkritik #källkritikensdag. Sign in - Google Accounts. Digitalisering i skolan - ifous.se. FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.

Digitalisering i skolan - ifous.se

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Innehållsförteckning över bloggserien tips på IKT i skolan. TIAgrupp4 - Home. Skolans digitalisering. Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle.

Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan

Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Den som vill kan nu lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik. – De lärare och forskare vi har tagit hjälp av i arbetet med vårt förslag anser att det är rätt väg att gå. DATORN i UTBILDNINGEN. Statens medieråd - Barn, unga och medier. Digitalteknik. Få ut mer av Arenan!

Digitalteknik

Som inloggad kan du favoritmärka serier och få en avisering så fort det finns nya avsnitt att se. Du kan också fortsätta titta där du blev – på en annan apparat om du vill. Vi har skapat ett användarnamn till dig, som du kan använda i Yles tjänster. Den svårfångade motivationen. Digitalakademin.